13 maja 2014 r.
Download
1 / 22

13 maja 2014 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

13 maja 2014 r. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Danuta Rostowska. Finansowanie projektów PV oraz projektów zintegrowanych z innym źródłem ze środków Banku Ochrony Środowiska II Forum Fotowoltaika dla każdego. MISJA BOŚ S.A.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 13 maja 2014 r.' - javan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

13 maja 2014 r.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Danuta Rostowska

Finansowanie projektów PV oraz projektów zintegrowanych z innym źródłem ze środków Banku Ochrony Środowiska II Forum Fotowoltaika dla każdego


Misja bo s a
MISJA BOŚ S.A.

Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu

i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez:

 • świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej

 • świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego

  /ze Statutu Banku/


 • Do wiadczenie bo banku
  Doświadczenie BOŚ Banku

  1991 – 2013

  • 13,2 mld zł kredytów BOŚ na eko-przedsięwzięcia

  • 40,7 mld zł to wartość zakończonych eko-inwestycji finansowanych przez BOŚ


  Finansowanie oszcz dno ci energii i oze
  Finansowanie oszczędności energii i OZE

  • Ochrona atmosfery

   • Odnawialne źródła energii

   • Termomodernizacja (rewitalizacja)

   • Efektywność energetyczna

   • Modernizacja sieci ciepłowniczej

   • Modernizacja procesów technologicznych

   • Ekologiczny transport

  • Efekty ekologiczne

   • Produkcja energii w OZE + oszczędność energii elektrycznej

   • 1324 GWh/rok

   • Kredyty na OZE:

   • 14 tys. szt. na łączną kwotę 2125 mln zł  Kredyt z dobr energi

  Kredyt z Dobrą Energią

  Kredyty inwestycyjne i obrotowe na przedsięwzięcia OZE

  Struktura organizacyjna kredytobiorcy

  Projekt – realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji

  Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie

  finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego

  projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki

  celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV.

  Dopuszcza się realizację projektu przez podmiot inny niż SPV, o ile realizacja projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności

  W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione

  przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez projekt. Wymagany okres

  prowadzenia działalności gospodarczej min. 12 m-cy.

  Kwota kredytu inwestycyjnego: do 90% kosztów netto inwestycji (w przypadku JST do 100% kosztów brutto)

  Okres kredytowania: do 15 lat

  Karencja: w spłacie kapitału–do 18 miesięcy; w spłacie odsetek – do 18 miesięcy, lecz nie dłużej niż do zakończenia inwestycji

  Harmonogram spłaty kredytu: wysokość i częstotliwość spłaty poszczególnych rat dostosowana do projekcji finansowych projektu

  • warunki dla stabilnej sytuacji rynkowej !

  6


  Kredyty we współpracy z instytucjami zagranicznymi (w okresach obowiązywania umów)

  • KfW Bankengruppe

   • Kredyt z Klimatem

   • efektywność energetyczna, w tym budowa indywidualnych systemów OZE

   • dla przedsiębiorstw, JST, spółek komunalnych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

   • Kredyt EkoOdnowa dla Firm

    • projekty proekologiczne dla mikro-, małych i średnich prywatnych przedsiębiorstw

  • Europejski Bank Inwestycyjny:

   • dla MŚP - zwiększenie majątku trwałego przedsiębiorstwa,w tym ochrona środowiska

   • dla JST - ochrona środowiska, infrastruktura, racjonalne użycie energii

  • Bank Rozwoju Rady Europy

   • infrastruktura i ochrona środowiska dla JST

  • Okres kredytowania: do 10 lat

  • Obniżone marże i prowizje w stosunku do standardowej oferty banku

  • możliwość skorzystania z 2-letniej karencji w spłacie kapitału

  • możliwość zastosowania mniejszego niż stosowany standardowo udział środków własnych w kosztach

  7


  Kredyty preferencyjne we wsp pracy z wfo igw
  Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW

  • Kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska

  • Warunki finansowania ustalane indywidualnie z każdym WFOŚiGW

   • przedmiot finansowania (zgodnie z listą zadań priorytetowych WFOŚiGW),

   • podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie,

   • kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania,

   • preferencje w zakresie oprocentowania,

   • okres kredytowania i karencji.

  • Rodzaje mechanizmów wsparcia

   • kredyty ze środków Funduszu,

   • dopłaty do oprocentowania,

   • dopłata do kapitału,

    w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW, lub decyzji indywidualnych.


  Kredyty preferencyjne na PV z WFOŚiGW

  – wybrany przykład

  Województwo wielkopolskie

  Kredyty z dopłatą do kapitału dla osób fizycznych

  max. kredyt: do 100% kosztów

  Dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych netto, nie więcej niż 8 tys. zł

  oprocentowanie: WIBOR 3M + 2 p.p.

  okres kredytowania: 4 lata

  Kredyty z dopłatą do odsetek dla wszystkich podmiotów w wyłączeniem j.s.t.

  max. kredyt: do 80% kosztów, lecz nie więcej niż 150 tys. zł dla osób fizycznych, 300 tys. zł dla WM i 1 mln zł dla przedsiębiorców

  oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku –3 p.p.

  okres kredytowania: 10 lat (dopłaty w ciągu 5 lat)


  Ekokredyt pv dla os b fizycznych
  EKOkredyt PV dla osób fizycznych

  • Pakiet obejmujący:

   • instalację fotowoltaiczną

   • kompleksowe finansowanie,

   • montaż oraz gwarancję,

   • ubezpieczenie instalacji.

  • Kwota kredytu w przedziale 5 – 50 tys. zł

  • Okres kredytowania:

   • do 180 m-cy dla Klientów korzystających z rozwiązania od dostawcy Banku,

   • do 120 m-cy dla pozostałych

  • Oprocentowanie: WIBOR3M + Marża uzależniona od okresu kredytowania od 3 p.p. do 5 p.p.

  • Prowizja:

   • dla Klientów nabywających instalację od dostawcy współpracującego z Bankiem 0%,

   • dla pozostałych Klientów 5%


  BOŚ EKOsystem to minimalne zaangażowanie Klienta – dostarczamy kompleksowe rozwiązanie

  urządzenia

  finansowanie

  montaż

  serwis

  Załatwiamy formalności za Klienta


  Bo ekosystem
  BOŚ EKOsystem dostarczamy kompleksowe rozwiązanie

  MODUŁ FOTOWOLTAICZNY

  MODUŁ SOLARNY

  MODUŁ POMPY CIEPŁA

  MODUŁ KOTŁOWNI


  BOŚ EKOsystem dostarczamy kompleksowe rozwiązanie


  BOŚ EKOsystem dostarczamy kompleksowe rozwiązanie


  Koszty ogrzewania – dostarczamy kompleksowe rozwiązanieporównanie systemów

  Roczne koszty eksploatacji dla domu

  • 140 m2

  • 4 domowników

  • zużycie ciepła 90 kWh/m2/rok

  • roczne bilansowanie energii elektrycznej

  propan butan

  gaz ziemny

  węgiel kamienny

  8424 zł

  2 567 zł

  7 870 zł

  4053 zł

  0 zł

  olej opałowy

  Oszczędzasz nawet 8 424 zł rocznie dzięki BOŚ EKOsystem

  „Koszty eksploatacji BOŚ EKOsystem mogą wynieść 0 zł w sytuacji, gdy wytworzona przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna równoważy roczne zużycie prądu przez pompę ciepła przy określonych parametrach domu, np. przy zastosowaniu pompy ciepła o mocy 9 kW dla domu o powierzchni 140 m2 lub mniejszej i przy jednostkowym zapotrzebowaniu na c.o. i wentylację do 90 kWh/m2 rok lub przy zastosowaniu pompy ciepła o mocy 14 kW dla domu o powierzchni 210 m2 lub mniejszej i przy jednostkowym zapotrzebowaniu energii na c.o. i wentylację do 120 kWh/m2 rok.

  Wyliczenia zostały przeprowadzone w oparciu o wartości uśrednione przy założeniu półrocznego lub rocznego bilansowania energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne i zużywanej przez sprężarkę pompy ciepła. Podane wartości mogą być traktowane wyłącznie jako szacunkowe i nie należy ich odnosić bezpośrednio do konkretnych rozwiązań projektowych.”


  Minimalny bud et rodziny wnioskuj cej o kredyt na dom
  Minimalny budżet rodziny wnioskującej o kredyt na dom dostarczamy kompleksowe rozwiązanie

  Rodzina 2+2, dom 100 m2 i zużyciu ciepła 90 kWh/m2rok, porównanie dla tego samego domu wyposażonego w różne źródła ciepła

  4 250 zł

  zestaw hybrydowy 9 kW + instalacja PV

  4 180 zł

  3 920 zł

  3 840 zł

  3 790 zł

  gazziemny

  olejopałowy

  propanbutan

  węgielkamienny

  241 740 zł

  BOŚ EKOsystem podnosi zdolność kredytową Klientów

  (rodzina 2+2, dochód 3 800 złnetto, kredyt na 30 lat)

  200 000 zł

  272 580 zł

  177 860 zł

  171 000 zł

  olej opałowy

  propan butan

  węgielkamienny

  gaz ziemny


  Bo ekosystem por wnanie produkt w
  BOŚ EKOsystem – porównanie produktów dostarczamy kompleksowe rozwiązanie

  EkoKredyt BOŚ EKOsystem

  Eko Kredyt Hipoteczny BOŚ EKOsystem

  Eko pożyczka hipoteczna BOŚ EKOsystem

  • Remont/ modernizacja posiadanego domu oraz BES

  • Zakup samego BES na dłuższy okres kredytowania,

  • Cel dowolny

  • Budowa domu oraz BES,

  • Kupno gotowego domu oraz BES,

  • Zakup samego BES w ramach kredytu hipotecznego z długim okresem kredytowania

  Przeznaczenie

  sam pakiet BES na okres spłaty do 15 lat

  30 lat

  35 lat

  15 lat

  Okres

  kredytowania

  Oprocentowanie:

  WIBOR3M + marżazależna od okresu kredytowania:

  od 4 p.p. do 6 p.p.

  Prowizja: 0%

  Oprocentowanie: WIBOR6M + marżazależna od poziomu LTV:

  od 1,29 p.p. do 1,9 p.p.

  Prowizja: 1,5%

  Oprocentowanie:WIBOR6M + marża zależna od poziomu LTV: od 4 p.p. do 4,5 p.p.

  Prowizja: 1,75%

  Oprocentowanie,

  prowizja

  • do 95 % wartości nieruchomości w przypadku finansowania budowy/zakupu domu oraz BES,

  • do 100 % – w przypadku finansowania tylko BES

  • Do 70 % wartości nieruchomości w przypadku finansowania remontu /modernizacji domu oraz BES

  • Do 100 % – w przypadku finansowania tylko BES

  Dostępna

  kwota

  Do 100 % wartości pakietu BES

  Max 110 tys. PLN


  Korzy ci dla klient w bo ekosystemu
  Korzyści dla Klientów BOŚ EKOsystemu dostarczamy kompleksowe rozwiązanie

  Kredyt

  bankowy

  Dostawa

  Montaż

  Serwis

  Kompleksowość

  Finansowanie

  Ubezpieczenie

  Monitoring

  Internet

  Mobilne

  zarządzanie

  Ubezpieczenieurządzeń, domu, wydajności  Główni Ekolodzy ds. Klientów detalicznych dostarczamy kompleksowe rozwiązanie

  v

  Radosław Stępczyński61 841 08 81, kom. 515-111-635, [email protected]ówka w Poznaniu60-529 Poznańul. J. Dąbrowskiego 79A

  Sandra Wyborska58 30 53 417, kom. 515-111-065, [email protected] Korporacyjne w Gdańsku80-824 Gdańskul. Podwale Przedmiejskie 30

  Iwona Kurek22 532 71 50, kom. 515-111-302, [email protected] – DSD 00-832 Warszawaul. Żelazna 32

  Włodzimierz Rożnowski12 62 84 532, kom. 515-111-576, [email protected] Korporacyjne w Krakowie30-504 Krakówul. Kalwaryjska 63

  v

  Mieczysław Derczyński34 377 38 45, kom. 515-111-456, mieczysł[email protected] Placówka w Częstochowie42-217 Częstochowaal. Jana Pawła II 54


  Główni Ekolodzy dostarczamy kompleksowe rozwiązanieds. Klientów korporacyjnych

  5

  7

  8

  1

  2

  9

  6

  4

  3


  • Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu dostarczamy kompleksowe rozwiązanie:

  • z Głównymi Ekologami ds. Klientów Korporacyjnych(przedsiębiorcy prowadzący pełną rachunkowość, w tym spółdzielnie mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego)

  • z Głównymi Ekologami ds. Klientów Detalicznych (osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnoty mieszkaniowe)


  ad