Regresijska analiza
Download
1 / 11

Regresijska analiza - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Regresijska analiza. Doc. dr. sci. Darko Datzer. Uvod. Korelacijska analiza je vrlo smislena i često sasvim dovoljna; no, ponekad želimo iz podataka jedne varijable zaključiti koji joj rezultat najvjerojatnije odgovara u drugoj varijabli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regresijska analiza' - jatin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Regresijska analiza

Regresijska analiza

Doc. dr. sci. Darko Datzer


Regresijska analiza
Uvod

 • Korelacijska analiza je vrlo smislena i često sasvim dovoljna; no, ponekad želimo iz podataka jedne varijable zaključiti koji joj rezultat najvjerojatnije odgovara u drugoj varijabli

 • Varijabla iz koje predviđamo vrijednost druge se naziva prediktor, a ona čiju vrijednost predviđamo ovisna


Regresijska analiza
Uvod

 • Odnos između varijabli x i y definiramo kao skup svih vrijednosti koje označava zadana jednadžba y = α+ βx, gdje su α i β konstante, a x i y predstavljaju varijable čiji se odnos može definirati različitim vrijednostima x i y koji zadovoljava dana jednadžba

 • U analizama je najveći problem kako izračunati parametre regresije (αiβ); u statističkoj praksi najčešće se primjenjuju tri metode, od kojih je nama najzanimljivija metoda najmanjih kvadrata

 • Ona kreira pravac regresije koji ima najmanju sumu kvadrata odstupanja pojedinačnih y rezultata od tog pravca



Pretpostavke multiple regresije
Pretpostavke multiple regresije

 • Četiri temeljne pretpostavke:

 • između ovisnih i neovisnih varijabli postoji linearan odnos;

 • b) ovisna varijabla mora biti neprekidna ili barem intervalna (mjerena na kvantitativnoj skali);

 • c) empirijska odstupanja oko regresijske površine moraju biti ista za sve vrijednosti neovisnih varijabli (homoskedastičnost) i

 • d) između parova podataka, tj. empirijskih vrijednosti varijabli ne bi smjelo biti korelacije


Implementacija linearne regresije u spss u
Implementacija linearne regresije u SPSS-u

 • Inicijalna razmatranja vezana za primjenu modela

  • Veličina uzorka

  • Dummy varijable

 • Implementacija Regresijskog Modela u SPSS-u

 • Analiza SPSS outputa


Pretpostavke za primjenu modela prema a fieldu
Pretpostavke za primjenu modela prema A. Fieldu

 • Tipovi varijabli

 • Varijansa različita od nule

 • Odsustvo perfektne multikolinearnosti

 • Zavisne varijable ne trebaju biti korelirane sa vanjskim varijablama

 • Homoskedastičnost

 • Neovisne greške (odsustvo autokorelacije)

 • Normalno distribuirane greške

 • Nezavisnost

 • Linearnost


Tipovi varijabli
Tipovi varijabli

 • Neovisne varijable trebaju biti:

  • Kvantitativne, ili

  • Kategoričke s dvije kategorije

 • Ovisne varijable trebaju biti

  • Kvantitativne

  • Kontinuirane

  • Neograničene (u smislu čitavog opsega predviđanja )


Veli ina uzorka
Veličina uzorka

 • Postoji više kriterija

  • Što veći uzorak, to bolje

  • 10 do 15 slučajeva za svaku neovisnu varijablu (najčešće)

  • 50+8*k (Green – testiranje čitavog modela)

  • 104+k (Green – testiranje svih ovisnih varijabli)

  • 100 (dobar model - ovisne varijable dobro objašnjavaju ovisnu)

  • 200 (model srednjeg kvaliteta)

  • 600 (loš model - ovisne varijable loše objašnjavaju ovisnu)


Dummy varijable
Dummy varijable

 • Kategoričke varijable s dvije kategorije

 • Vrijednosti su 0 i 1

 • Primjer: transformacija varijable Obrazovanje


Implementacija regresijskog modela u spss u
Implementacija Regresijskog Modela u SPSS-u

Analyse

Regression

Linear...