Rozpo et p m ch niv na rok 2008
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Rozpočet přímých NIV na rok 2008. Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem 17. prosince 2008 KÚ Liberec. Obsah. Rozpočet 2008 Rozpočtové změny do 30. 10. 2008 Rozpočtová změna 30. 11. 2008 Dotace Účelové prostředky Finanční vypořádání. Rozpočet 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jason


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rozpo et p m ch niv na rok 2008

Rozpočet přímých NIVna rok 2008

Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem

17. prosince 2008

KÚ Liberec


Obsah
Obsah

 • Rozpočet 2008

  • Rozpočtové změny do 30. 10. 2008

  • Rozpočtová změna 30. 11. 2008

  • Dotace

 • Účelové prostředky

 • Finanční vypořádání


Rozpo et 2008
Rozpočet 2008

 • Rozpis rozpočtu k 10. 4. 2008

  • Výsledky dohodovacího řízení

  • Přesuny mezi platy a OPPP, navýšení na odstupné

  • Pedagogičtí asistenti financovaní do 31.8.08

  • Plat. postupy a dovolené po MD – do výše 40% požadavků

  • ONIV (kompenzační pomůcky, posílení ZŠ, G, SOŠ, SOU)

 • 1. úprava rozpočtu k 1. 7. 2008

  • Přesuny platy ↔ OPPP

 • 2. úprava rozpočtu k 15. 9. 2008

  • Změna výkonů

  • Přesuny platy ↔ OPPP

  • Pedagogičtí asistenti období od 1. 9. 08 do 31. 12. 08


Rozpo et 20081
Rozpočet 2008

 • 3. úprava rozpočtu k 15. 10. 2008

  • Plat. postupy a dovolené po MD – doplatek do 100% požadavků

  • Zástupy za studium a jubilea – do výše 50% požadavků

  • Mimořádné navýšení

   • Platy: 450 Kč na 1 normativně stanoveného zaměstnance

   • ONIV: 15 Kč na 1 dítě MŠ,

    20 Kč na 1 žáka ZŠ,

    10 Kč na 1 žáka SŠ

 • 4. úprava rozpočtu k 30. 11. 2008

  • Mimořádné navýšení

   • Platy: 110 Kč na 1 normativně stanoveného zaměstnance

   • ONIV: 3 Kč na 1 žáka MŠ, ZŠ, SŠ


Rozpo et 20082
Rozpočet 2008

 • Rozpis rozpočtu po změně k 30. 11. 2008


Dotace
Dotace

 • Dotace v 1. čtvrtletí 2008

  • 1. záloha do 30. 1. 2008

  • 2. doplatek do 31. 3. 2008

 • Dotace ve 2. čtvrtletí 2008

  • 3. řádná záloha do 24. 4. 2008

  • 4. mimořádná záloha do 12. 6. 2008 (prázdniny)

 • Dotace ve 3. čtvrtletí 2008

  • 5. doplatek do 22. 7. 2008

 • Dotace ve 4. čtvrtletí 2008

  • 6. záloha do 22. 10. 2008

  • 7. doplatek do výše ukazatelů rozpočtu k 30. 11. 2008


Elov prost edky
Účelové prostředky

 • Rozvojový program „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce.“

  • Rok 2008

   • Přidělené nad rámec limitu mzdových prostředků

   • Vykazování

    • Ve výkazu Škol P1-04 – platy zam. ze státního rozpočtu

    • Ve finančním vypořádání - pod ÚZ 33 005

  • Rok 2009

   • Program vypsán pro pedagogy i pro ostatní zaměstnance

   • Rozpis podle skutečného přepočteného počtu pracovníků k 30. 9. 2008 uvedeného v „žádosti“

   • 6. ledna 2009 = termín odevzdání žádosti OŠMTS KÚ LK v elektronické i písemné podobě


Finan n vypo d n roku 2008
Finanční vypořádání roku 2008

 • Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2008 bude provedeno v rozsahu a termínech stanovených vyhláškou č. 52/2008 Sb. a pokynem MŠMT

 • OŠMTS KÚ LK zašle školám a školským zařízením

  • tabulky,

  • komentář,

  • termíny odevzdání zpět KÚ


P prava rozpo tu na rok 2009
Příprava rozpočtu na rok 2009

 • Finanční rozvahy v rozsahu předchozího roku

 • Vyplácení náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnavatelem

  • Polovina bude zaměstnavateli refundována formou odpočtu od odváděného pojistného

  • Polovinu pokryje MŠMT: v rámci republikových normativů posílí složku ONIV ze mzdové složky těchto normativů

 • Změna vyhlášky 492/2005 Sb., o krajských normativech

  • Reaguje na snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění hrazeného zaměstnavatelem z 3,3 % na 2,3 % z vyměřovacího základu.

  • Celková částka zákonných odvodů hrazených zaměstnavatelem bude 36% (34% odvody + 2% FKSP)

  •  změna koeficientu ve vzorcích pro výpočet mzdové složky základní částky na žáka z 1,37 na 1,36


Děkuji za pozornost

Eva Havelková

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

telefon: 485 226 295

e-mail: eva.havelkova@kraj-lbc.cz