Anorexia - PowerPoint PPT Presentation

anorexia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anorexia PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 17
Anorexia
199 Views
Download Presentation
jason
Download Presentation

Anorexia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Anorexia

 2. Čo je Anorexia? • Je to duševná choroba, ktorá je sprevádzaná predovšetkým dobrovoľným hladovaním, úbytku na hmotnosti, extrémnou pozornosťou venovanou sledovaniu hmotnosti. • Anorektičky vidia sami seba tučné, nezávisle na tom, koľko skutočne vážia. V extrémnych prípadoch sa stále snažia schudnúť. V tejto snahe odmietajú stravu, akúkoľvek výživu, dokonca aj nápoje. • Richardovi Mortonovi sa obvykle priraďuje prvý lekársky popis anorexie v roku 1694. Popísal dva prípady úmyselného odmietania potravy u dievčaťa a chlapca.

 3. Výskyt Anorexie • Výskyt v celej populácii nie je veľmi markantný. Avšak v rizikovej skupine žien medzi 15. a 25. rokom života sa anorexia objavuje u 1%. • Hoci aj dnes sú najväčšou rizikovou skupinou ženy, postihnuté je aj opačné pohlavie a nezriedka aj deti, ktoré dostávajú prostredníctvom filmov, časopisov a správania sa dospelých na vedomie, že výzor je to najdôležitejšie. • Z celého množstva chorých je len 5% mužov.

 4. Delenie Anorexie Delenie podľa priebehu: • Akútna pubertálna mentálna anorexia • Chronická mentálna anorexia Delenie podľa prevládajúceho spôsobu znižovania hmotnosti: • Reštriktívny typ • Bulimický (purgatívny) typ

 5. Príčiny ochorenia • nedostatočne saturovaná emocionalita • prekrývanie a neriešenie rodinných alebo individuálnych problémov, • životný štýl predstierania rodinnej bezproblémovosti • tlak na dieťa dosahovať vysoké méty už od útleho veku • zo strany najbližších pretrvávajúca očakávaná úspešnosť vo všetkých rovinách • podvedomý strach z odmietnutia, zlyhania

 6. Signály a sprievodné prejavy choroby • hyperaktivita, nadmerná športová činnosť • dievča chudne  a začína sa skrývať do voľného oblečenia • časté diéty a skúmanie kalórii a energie v jednotlivej strave • pije veľa kávy a diétnych nápojov • neobjektívny pohľad na svoje telo a váhu • zdanlivo objektívne odmietanie spoločného stolovania s rodinou • postupne sa zvyšujúca frekvencia reakcií typu: „teraz nemám chuť“, „už som jedla“, „najem sa neskôr“ a podobne • objavuje sa sklon k izolácii od vrstovníkov

 7. Prejavy Anorexie Psychické poruchy • Odmietanie udržať si telesnú hmotnosť vyššiu ako 85% teoreticky vypočítanej vhodnej hmotnosti. • Narušené vnímanie vlastného tela. Chorý jedinec doslova stratí náhľad na svoju postavu a pri pohľade do zrkadla sa vidí tučný, hoci skutočnosť je úplne odlišná. • Odmietanie ochorenia – napriek informačným kampaniam a radám zo strany blízkych a lekárov si vo väčšine prípadov pacient ochorenie nepriznáva. Nezriedka je choroba sprevádzaná obrazom ťažkej depresie, ktorá sa stupňuje v priebehu trvania choroby a vedie k pokusom o samovraždu.

 8. Telesné poruchy Opuchy dolných končatín a slinných žliaz na krku Zvýraznenie ochlpenia u žien Nepravidelný srdcový rytmus Poškodenie obličiek a žalúdku Zlý chrup Poruchy menštruácie Tzv. nedorastenie Nízky tlak krvi Strata tonusu (napätia) pokožky Málokrvnosť Zvýšená hladina cholesterolu

 9. Liečba anorexie • Prvým a zároveň najhorším krokom, pre úspešnú liečbu je priznať si, že porucha prijímania potravy je choroba a je potrebné sa liečiť. • Liečba je veľmi obtiažna, zdĺhavá a žiaľ pri rozvinutých prípadoch len minimálne úspešná. Je to kombinácia psychiatrickej liečby a komplexnej realimentácie. • Cieľom choroby je obnoviť primeraný stav výživy v rámci vhodných limitov ,upraviť správanie týkajúce sa príjmu stravy a odstrániť psychologické a biologické stopy podvýživy .

 10. Ako môže anorexia skončiť? • Mentálna anorexia vedie zo všetkých psychických porúch najčastejšie k smrti • 40% jedincov sa uzdraví • 15% jedincov sa stav zlepší • 20% sa nezlepšuje a prechádza do chronického štádia s kolísavým priebehom • asi 5% sa naopak stane obéznymi • 15-20% chronických prípadov končí samovraždou

 11. Rozdiel medzi anorexiou a bulímiou • Pre anorexiu je typické, že pacient drží neprimerane prísnu diétu. • Pri bulímii však pacient pojedá veľké množstvo jedla, aby ho v zápätí vyvracal.

 12. Život po anorexii Mnoho dievčat stratilo normálne dospievanie: • ideálnu dobu, kedy ostatné objavujú kontakty s vrstovníkmi • experimentujú s uvoľňovaním z rodiny • hľadajú vlastnú nezávislú identitu a vlastné životné ciele. Strata priateľov môže byť obzvlášť pre hanblivých jedincom dôvodom zostať v chorobe. Preto je dôležité znovu nájsť rozumné ciele a zmenu životného štýlu.

 13. Výsledok ankety

 14. Známe osobnosti, ktoré trpeli anorexiou

 15. Vypracovali: Monika Chovancová, Alžbeta Ivaničová, 3.E