slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
เปิดโลกทัศน์ KM สำนักวิชาการ PowerPoint Presentation
Download Presentation
เปิดโลกทัศน์ KM สำนักวิชาการ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

เปิดโลกทัศน์ KM สำนักวิชาการ - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

จดหมายข่าวสำนักวิชาการ. การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM). ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน. เปิดโลกทัศน์ KM สำนักวิชาการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เปิดโลกทัศน์ KM สำนักวิชาการ' - jaser


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

จดหมายข่าวสำนักวิชาการจดหมายข่าวสำนักวิชาการ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน

เปิดโลกทัศน์ KM สำนักวิชาการ

“KM หรือการจัดการความรู้คืออะไร ”จากการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง 8228 อาคารบริภัณฑ์ จัดโดยสำนักวิชาการ ทำให้พวกเราชาว สว.

ได้เปิดโลกทัศน์การจัดการความรู้ หรือการบริหารความรู้ ซึ่งจุดประกายสู่แนวคิดในการพัฒนาความรู้ การแบ่งปันความรู้ และการพัฒนางานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานต่อไป

ขอขอบคุณหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงาน ก.พ. ที่เปิดโลกทัศน์ KM ให้พวกเราชาว สว. ได้เห็นภาพ KM ที่ชัดเจนขึ้น และขอขอบคุณบุคลากรสำนักวิชาการทุกท่านที่เข้าร่วมฟังกันอย่างพร้อมเพรียงกัน......เรามีบรรยากาศดีๆ ในวันนั้น....มาฝาก.....

เริ่มสู่โครงการถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน

“การรำมวยเต้าซิ่น”โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย – สุขภาพจิต เป็นการรำเพื่อปรับสมดุลชีวิต ถือเป็น กิจกรรมแรกที่สำนักวิชาการจัดการเรียนรู้ร่วมกันให้กับบุคลากรภายในสำนัก ซึ่งในอนาคตหากบุคลากรหน่วยงานอื่นสนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ กิจกรรมนี้นำโดย....คุณธนวรรณ

ถาวรเลิศรัตน์ (พี่เต่าของเรา) ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 - 9.00 น. ณ สำนักวิชาการ .....เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2549 สมาชิกเริ่มคับคั่งแล้ว....แว่วมาว่ากำลังมาแรง งานประชาสัมพันธ์มาถ่ายภาพ-ทำข่าวกันไปแล้ว......ทีมงาน KM ขอให้กำลังใจ....ให้ทุกคนมีสุขภาพกาย – สุขภาพจิต ที่ดีกันถ้วนหน้า

ขอแนะนำ“การรำมวยเต้าซิ่น” กันสักนิดว่า......การรำมวยเต้าซิ่นเป็นการรำมวยการบริหารเต้นรำแบบเต้าเต๋อ เทพในร่างกายชอบ และเป็นการเชิญเทพในร่างกายให้คุ้มครองร่างกาย เป็น Software ในการรวมสมาธิฟ้า/คน เป็นหนึ่ง เต๋าเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ และ

การรำมวยเต้าซิ่นเป็นการออกกำลังกาย 2 ประเภท คือ1)กายบริหาร มีส่วนประกอบ 3 อย่างคือ ท่าที่ถูกต้อง ความคิดถูกต้อง และดนตรี 2) การเต้นรำ เพื่อขับเชื้อโรคได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำให้มีชีวิต 100 ปีที่แข็งแรงและมีความสุข

ฉบับหน้าพบกับประโยชน์ของการรำมวยเต้าซิ่น การออกกำลังกายบริหารและการเต้นรำ พร้อมภาพประกอบที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อน......

เต๋า เน้นที่การปฏิบัติ ไม่ใช่การพูด

ขอบอก....พลาดไม่ได้

slide2

คณะกรรมการสอบ

2

คำขวัญ KM สำนักวิชาการ

จากการประชุมคณะกรรมการ KM สำนักวิชาการ และผู้แทนฝ่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549 ได้พิจารณา

คำขวัญ KM สว. ซึ่งมีผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 4 ราย ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

สุดท้าย....เพื่อให้คำขวัญ KM สว. สื่อถึงความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ความรักความห่วงใยซึ่งกัน

และกัน การแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงมีมติ

ให้ใช้คำขวัญ KM สว. คือ

และพวกเราชาว สว. จะใส่เสื้อเหลืองพร้อมถือป้ายคำขวัญนี้ ให้เด่น เป็นสง่า ในกิจกรรม KM Day ปี 2549

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 (ลงทะเบียน 08.30 – 09.00 น.) ณ ลานปาริชาติ มสธ.

สว. รวมใจ สานสายใย เรียนรู้ร่วมกัน

เก็บมาฝาก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 คณะกรรมการ KM สว. และผู้แทนแต่ละฝ่าย ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความรู้ทักษะการเรียนรู้ : การจัดการความรู้” ณ ห้อง 5209 อาคารสัมมนา 1 จัดโดยศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มสธ.

อาจารย์จักรภพ เพ็ญแข หนึ่งในวิทยากรได้กล่าวถึว “โลกที่เปลี่ยนไป” ว่า “ทำให้เรารู้ว่าการตามให้ทันกระแสเทคโนโลยี การที่ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาก เราควรรู้ว่าฐานของชีวิต วิธีคิด แนวความคิดต่างๆ ของโลกเป็นอย่างไร ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” .......นับว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดและน่าสนใจไม่น้อยทีเดียว......ท่านเห็นด้วยหรือไม่.......

แนะนำ Web site "KM"

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังค้นหาความรู้หรือหาคำตอบเกี่ยวกับการจัดการความรู้ Web site เหล่านี้

ช่วยให้คุณเติมเต็มได้......

1. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) http://www.kmi.or.th

2. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.fipi.or.th

3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ http://www.opde.go.th/thai.km.plm

ของฝากก่อนจาก

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ภายในตัวบุคคล การเรียนรู้จากผู้อื่น และที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้เมื่ออยากรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด