1 / 20

Vintileasca ,iarna!

Vintileasca ,iarna!. Elevi : Serbu Ana-Alexandra Banu Alina Prof. indrumator:Marinescu Mihael a.

jared
Download Presentation

Vintileasca ,iarna!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vintileasca ,iarna! Elevi: Serbu Ana-Alexandra BanuAlina Prof. indrumator:MarinescuMihaela

  2. Vintileasca este o localitate de munte, așezată intre izvorul Râmnicului Sărat și al Milcovului, înconjurată  de munții  Stejicu, Monteoru și Furu Mare. Așezarea se află pe un platou la o altitudine de 860 m, alcătuită din frumoase priveliști cu o bogata floră spontană care încântă turiștii prin frumusețile sale.

  3. Totul pare desprins ca dintr- o poveste!

  4. Frumusețea naturii se împletește cu  o îndelungată istorie atestată prin numeroase vestigii și documente, cu fenomene și procese etnografice de mare interes portretic; adevărat ,,Picior de plai' și Gură de rai'.

  5. Si copacii se bucura de venirea iernii!

  6. Ninge….

  7. …pana si caîinii se bucura de zapada!

  8. Brrr…ce ninge!

  9. Haideti la joaca!!!!!

More Related