slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Metody komunikacji, zachowania się i obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną – klientów instytucji publicznych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Metody komunikacji,

zachowania się i obsługi

osób z niepełnosprawnością intelektualną – klientów instytucji publicznych

Prezentacja instruktażowa

dla pracowników urzędów miast, gmin, dzielnic oraz innych instytucji publicznych

Październik 2012 r.

slide2

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU)

najstarszai największa

krajowa organizacja pozarządowa

działająca na rzecz

Polaków z niepełnosprawnością intelektualną – realizator kampanii

„Urząd Dostępny dla

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

slide3

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – daty

 • 1963 r. –

Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 • 1983r. –

Komitet i Koła Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym

 • 1991r. –

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

niezależne od TPD

slide4

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – liczby

 • 12.500 członków – w tym:
 • 8.800 – rodzice
 • 1.850 – osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • 1.850 – przyjaciele organizacji, pracownicy PSOUU
 • 124 Koła terenowe w całej Polsce
 • 415 placówek i innych zorganizowanych form rehabilitacji i wsparcia
 • dla ok. 25 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną
slide5

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – misja

- Dbanie o godność ludzką i szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie

- Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a także w ich gotowości niesienia pomocy innym

slide6

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – cel

Art. 4 Statutu PSOUU:

„Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin”.

slide7

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – placówki i formy pomocy - I

 • Ośrodki (Punkty) Wczesnej Interwencji (OWI), wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
 • Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawcze (OREW)
 • Dzienne Centra Aktywności

(w tym Zespoły Rehabilitacyjno-Terapeutyczne)

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)
slide8

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – placówki i formy pomocy - II

 • Mieszkalnictwo

formy stałe: domy pomocy społecznej, hostele, mieszkania chronione i wspomagane,

grupowe domy rodzinne oraz formy czasowe: pensjonaty krótkiego pobytu,

mieszkania treningowe

 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Ośrodki aktywizacji zawodowej

w tym Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centra DZWONI,pracujące zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego,

cel: znalezienie stałych posad na tzw. otwartym rynku pracy

slide9

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – największe osiągnięcia - I

Bez PSOUU nie byłoby w Polsce:

 • Standardowych Zasad Wyrównywania Szans

Osób Niepełnosprawnych ONZ

 • Konwencji Organizacja Narodów Zjednoczonych

o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 • szkół dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

(prawo do nauki dla tych osób)

 • przedszkoli specjalnych
 • miejsc pracy w spółdzielniach inwalidów
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • wydłużonego urlopu wychowawczego
 • prawa do wcześniejszej emerytury dla matek/ojców
slide10

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – największe osiągnięcia - II

Bez PSOUU nie byłoby w Polsce:

 • renty socjalnej
 • podstaw prawnych finansowania OREW

i transportu do szkół

 • wprowadzenia Zakładów Aktywności Zawodowej

do tzw. ustawy rehabilitacyjnej

 • wprowadzenia do narodowego systemu oświaty

nowego rodzaju szkół specjalnych – przysposabiających do pracy

 • orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego RP o niezgodności z Konstytucją RP niektórych zapisów o ubezwłasnowolnianiu
slide11

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – inna działalność

 • Ruch SELF-ADWOKATÓW – rzeczników własnych praw

ROSA – Regionalna Organizacja Self-Adwokatów (10 miast)

 • Magazyn „Społeczeństwo dla Wszystkich”

+ inne publikacje dot. niepełnosprawności intelektualnej

wydawane m.in. w easy-to-read

 • Członkowstwo w organizacjach parasolowych

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Inclusion Europe (części Inclusion International)

 • Współpraca z organizacjami i instytucjami z innych państw

m.in. programy Grundtvig i Leonardo da Vinci - wprowadzenie w świat nowych technologii

 • Kampanie społeczne – m.in. 2008 r. – „Niepełnosprawni intelektualnie mogą cię zarazić… ale tylko radością/pasją”; Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną,

2012r. – Urząd Dostępny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

slide12

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Nowe pokolenie osób z niepełnosprawnością intelektualną

w coraz szerszym zakresie:

korzysta z edukacji, doświadcza życia w integracji,

wchodzi w relacje z innymi ludźmi,

odgrywa różne role społeczne –

także OBYWATELA.Od osób z niepełnosprawnością intelektualną

coraz częściej oczekuje się:

większej samodzielności i odpowiedzialności,

zaradności i autonomicznego funkcjonowania.

slide13

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

KAMPANIA

INFORMACYJNO – PROMOCYJNA

- Warszawa, lipiec – październik’ 2012r. -

slide14

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kampania DOSTĘPNY URZĄD

Cele:

 • Przekazanie urzędnikom z Urzędu m. st. Warszawy oraz

gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego informacji

na temat metod komunikacji, zachowania i obsługi

osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Zwiększenie dostępności urzędów/instytucji publicznych

dla obywateli z niepełnosprawnością intelektualną

 • Informowanie i promowanie prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do równego dostępu do urzędów/instytucji publicznych
 • Informowanie i promowanie wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną prawa do samodzielnego występowania w swoich sprawach w urzędach/ instytucjach publicznych
slide15

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kampania DOSTĘPNY URZĄD

Narzędzia:

 • spotkania informacyjno – instruktażowe i materiały informacyjno – instruktażowe
 • broszura w wersji easy-to-read –

„Przewodnik po urzędzie dostępnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”

 • film instruktażowy
 • certyfikaty
 • strona www
 • mailing materiałów do urzędów gmin na całym Mazowszu,

do miejscowości, w których działają Koła terenowe PSOUU

i innych organizacji pozarządowych

 • meeting prasowy
slide16

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna

W Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych

uznaje się, że:

niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym i że niepełnosprawność wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami.

slide17

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna

Definicja wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):

(coraz rzadziej używana)

Niepełnosprawność intelektualna oznacza istotne, znacznie poniżej przeciętnego obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz wyraźnie osłabione zdolności do przystosowania się do życia społecznego (tzw. zachowanie przystosowawcze), występujące u danej osoby przed 18 rokiem życia.

slide18

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

TO NIE CHOROBA!

slide19

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna – przyczyny

 • różnorodne uszkodzenia i nieprawidłowości w budowie mózgu lub

całego ośrodkowego układu nerwowego

 • przyczyny genetyczne
 • infekcje w okresie prenatalnym, czynniki okołoporodowe, choroby

zakaźne przebyte tuż po narodzinach

 • czynniki mechaniczne, fizyczne i chemiczne
 • inne (FAS – płodowy zespół alkoholowy, zaniedbanie środowiskowe)
slide20

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna – stopnie

W Polsce obowiązuje czterostopniowa skala niepełnosprawności intelektualnej (upośledzenia umysłowego):

- stopień lekki;

- stopień umiarkowany;

- stopień znaczny;

oraz – właściwy JEDYNIE (!) dla upośledzenia umysłowego:

- stopień głęboki.

slide21

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna – – stopień lekki

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną może mieć problemy z:

 • SFERA POZNAWCZA
 • przyswajaniem i kojarzeniem faktów z różnych źródeł
 • dostrzeganiem powiązań między wydarzeniami, doświadczeniami, ludźmi, rzeczami
 • odkrywaniem znaczeń i rozumieniem znaczeń ukrytych – aluzji, przenośni, metafor
 • skupieniem się na jednej myśli, czynności
 • orientacją w czasie i przestrzeni
 • nazywaniem i rozumieniem pojęć abstrakcyjnych
slide22

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna – – stopień lekki

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną może mieć problemy z:

 • SFERA POZNAWCZA
 • formułowaniem zdań - zwłaszcza własnych opinii o danych rzeczach, zjawiskach, osobach oraz wewnętrznych przemyśleń
 • mówieniem, nazywaniem i okazywaniem emocji, uczuć
 • pisaniem, czytaniem, liczeniem
 • podejmowaniem decyzji
 • troszczeniem się o własne zdrowie i bezpieczeństwo
slide23

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna – – stopień lekki

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną może mieć problemy z:

 • SFERA SPOŁECZNA
 • rozpoznawaniem uczuć innych ludzi
 • nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów interpersonalnych
 • wykonywaniem czynności samoobsługowych (np. higieną, jedzeniem, doborem ubrań itp.)
 • organizacją czasu – pracy i wolnego
 • odnalezieniem się w różnych rolach społecznych (obywatela, pracownika, rodzica, opiekuna, partnera, klienta, turysty, pasażera, członka rodziny i społeczności itp.)
slide24

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna

Przy odpowiednim wsparciu przez środowisko i odpowiedniej stymulacjiod najwcześniejszych lat osoby niepełnosprawne mogą osiągnąć dość wysoki poziomsprawności intelektualnej i przystosowania społecznego.

slide25

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną

w instytucji publicznej.

Co mówi prawo?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 32

Wszyscy są wobec prawa równi.

Wszyscy mają prawo

do równego traktowania przez władze publiczne.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

slide26

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Magdalena Małyjasiak, „My” (źródło: materiał prasowy)

slide27

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna

SAVOIR-VIVRE

w kontaktach z osobami

z tym rodzajem niepełnosprawności

slide28

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Savoir-vivre – jak mówić?

Aby uszanować godność osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz okazać im szacunek, WSKAZANE i POŻĄDANE jest używanie w mowie potocznej i w języku pisanym – także formalnym – następujących określeń:

- osoba z niepełnosprawnością intelektualną;

- osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

- osoba niepełnosprawna intelektualnie;

- osoba niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

- osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

slide29

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Savoir-vivre – jak się zachowywać?

 • traktuj osobę z niepełnosprawnością intelektualną jak osobę dorosłą
 • wspieraj – ale nie wyręczaj
 • informuj - ale nie decyduj
 • mów zawsze wprost do osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • bądź cierpliwy – nie poganiaj, nie okazuj irytacji
 • dużo się uśmiechaj – twórz miłą i bezpieczną atmosferę
slide30

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Savoir-vivre – jak rozmawiać?

 • nie używaj zdrobnień, nie mów jak do dziecka
 • nie używaj trudnych słów/pojęć
 • dostosuj swoje tempo mówienia do rozmówcy
 • używaj prostych zdań pojedynczych
 • bądź konkretny
 • wyjaśniaj wszystko krok po kroku
 • zadawaj pytania i sprawdzaj czy rozmówca dobrze zrozumiał twój przekaz
 • nie zakładaj, że pewne informacje są oczywiste, lecz sprawdź to
slide31

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Prezentacja instruktażowa

powstała w ramach

kampanii informacyjno – promocyjnej pn.

„Urząd Dostępny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

- Warszawa, lipiec – październik’ 2012r. -

slide32

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Prezentację przygotowali

Paulina Święcka – e-mail: paulina.dabrowska@centrumdzwoni.pl

Leszek Bocheński – e-mail: leszek.bochenski@centrumdzwoni.pl

Konsultant merytoryczny kampanii

Irena Jakubczak

Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców

Urzędu Dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy

e-mail: i.jakubczak@ursynow.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem UmysłowymBiuro Zarządu Głównego,

02-639 Warszawa, ul. Głogowa 2b; tel. 22 646 03 14, 22 848 82 60; zg@psouu.org.pl, www.psouu.org.pl

Magdalena Gajda – specjalista ds. komunikacji społecznej

e-mail:magdalena.gajda@psouu.org.pl