slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Metody komunikacji, zachowania się i obsługi osób z niepełnosprawnością intelektualną – klientów instytucji publicznych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym' - janna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Metody komunikacji,

zachowania się i obsługi

osób z niepełnosprawnością intelektualną – klientów instytucji publicznych

Prezentacja instruktażowa

dla pracowników urzędów miast, gmin, dzielnic oraz innych instytucji publicznych

Październik 2012 r.

slide2

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU)

najstarszai największa

krajowa organizacja pozarządowa

działająca na rzecz

Polaków z niepełnosprawnością intelektualną – realizator kampanii

„Urząd Dostępny dla

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

slide3

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – daty

 • 1963 r. –

Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

 • 1983r. –

Komitet i Koła Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym

 • 1991r. –

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –

niezależne od TPD

slide4

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – liczby

 • 12.500 członków – w tym:
 • 8.800 – rodzice
 • 1.850 – osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • 1.850 – przyjaciele organizacji, pracownicy PSOUU
 • 124 Koła terenowe w całej Polsce
 • 415 placówek i innych zorganizowanych form rehabilitacji i wsparcia
 • dla ok. 25 tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną
slide5

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – misja

- Dbanie o godność ludzką i szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie

- Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a także w ich gotowości niesienia pomocy innym

slide6

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – cel

Art. 4 Statutu PSOUU:

„Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin”.

slide7

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – placówki i formy pomocy - I

 • Ośrodki (Punkty) Wczesnej Interwencji (OWI), wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
 • Ośrodki Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawcze (OREW)
 • Dzienne Centra Aktywności

(w tym Zespoły Rehabilitacyjno-Terapeutyczne)

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)
 • Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)
slide8

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – placówki i formy pomocy - II

 • Mieszkalnictwo

formy stałe: domy pomocy społecznej, hostele, mieszkania chronione i wspomagane,

grupowe domy rodzinne oraz formy czasowe: pensjonaty krótkiego pobytu,

mieszkania treningowe

 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Ośrodki aktywizacji zawodowej

w tym Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centra DZWONI,pracujące zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego,

cel: znalezienie stałych posad na tzw. otwartym rynku pracy

slide9

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – największe osiągnięcia - I

Bez PSOUU nie byłoby w Polsce:

 • Standardowych Zasad Wyrównywania Szans

Osób Niepełnosprawnych ONZ

 • Konwencji Organizacja Narodów Zjednoczonych

o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 • szkół dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

(prawo do nauki dla tych osób)

 • przedszkoli specjalnych
 • miejsc pracy w spółdzielniach inwalidów
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • wydłużonego urlopu wychowawczego
 • prawa do wcześniejszej emerytury dla matek/ojców
slide10

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – największe osiągnięcia - II

Bez PSOUU nie byłoby w Polsce:

 • renty socjalnej
 • podstaw prawnych finansowania OREW

i transportu do szkół

 • wprowadzenia Zakładów Aktywności Zawodowej

do tzw. ustawy rehabilitacyjnej

 • wprowadzenia do narodowego systemu oświaty

nowego rodzaju szkół specjalnych – przysposabiających do pracy

 • orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego RP o niezgodności z Konstytucją RP niektórych zapisów o ubezwłasnowolnianiu
slide11

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

PSOUU – inna działalność

 • Ruch SELF-ADWOKATÓW – rzeczników własnych praw

ROSA – Regionalna Organizacja Self-Adwokatów (10 miast)

 • Magazyn „Społeczeństwo dla Wszystkich”

+ inne publikacje dot. niepełnosprawności intelektualnej

wydawane m.in. w easy-to-read

 • Członkowstwo w organizacjach parasolowych

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Inclusion Europe (części Inclusion International)

 • Współpraca z organizacjami i instytucjami z innych państw

m.in. programy Grundtvig i Leonardo da Vinci - wprowadzenie w świat nowych technologii

 • Kampanie społeczne – m.in. 2008 r. – „Niepełnosprawni intelektualnie mogą cię zarazić… ale tylko radością/pasją”; Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną,

2012r. – Urząd Dostępny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

slide12

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Nowe pokolenie osób z niepełnosprawnością intelektualną

w coraz szerszym zakresie:

korzysta z edukacji, doświadcza życia w integracji,

wchodzi w relacje z innymi ludźmi,

odgrywa różne role społeczne –

także OBYWATELA.Od osób z niepełnosprawnością intelektualną

coraz częściej oczekuje się:

większej samodzielności i odpowiedzialności,

zaradności i autonomicznego funkcjonowania.

slide13

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

KAMPANIA

INFORMACYJNO – PROMOCYJNA

- Warszawa, lipiec – październik’ 2012r. -

slide14

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kampania DOSTĘPNY URZĄD

Cele:

 • Przekazanie urzędnikom z Urzędu m. st. Warszawy oraz

gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego informacji

na temat metod komunikacji, zachowania i obsługi

osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • Zwiększenie dostępności urzędów/instytucji publicznych

dla obywateli z niepełnosprawnością intelektualną

 • Informowanie i promowanie prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną do równego dostępu do urzędów/instytucji publicznych
 • Informowanie i promowanie wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną prawa do samodzielnego występowania w swoich sprawach w urzędach/ instytucjach publicznych
slide15

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Kampania DOSTĘPNY URZĄD

Narzędzia:

 • spotkania informacyjno – instruktażowe i materiały informacyjno – instruktażowe
 • broszura w wersji easy-to-read –

„Przewodnik po urzędzie dostępnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”

 • film instruktażowy
 • certyfikaty
 • strona www
 • mailing materiałów do urzędów gmin na całym Mazowszu,

do miejscowości, w których działają Koła terenowe PSOUU

i innych organizacji pozarządowych

 • meeting prasowy
slide16

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna

W Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych

uznaje się, że:

niepełnosprawność jest pojęciem ewoluującym i że niepełnosprawność wynika z interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w życiu społeczeństwa, na zasadzie równości z innymi osobami.

slide17

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna

Definicja wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):

(coraz rzadziej używana)

Niepełnosprawność intelektualna oznacza istotne, znacznie poniżej przeciętnego obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz wyraźnie osłabione zdolności do przystosowania się do życia społecznego (tzw. zachowanie przystosowawcze), występujące u danej osoby przed 18 rokiem życia.

slide18

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

TO NIE CHOROBA!

slide19

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna – przyczyny

 • różnorodne uszkodzenia i nieprawidłowości w budowie mózgu lub

całego ośrodkowego układu nerwowego

 • przyczyny genetyczne
 • infekcje w okresie prenatalnym, czynniki okołoporodowe, choroby

zakaźne przebyte tuż po narodzinach

 • czynniki mechaniczne, fizyczne i chemiczne
 • inne (FAS – płodowy zespół alkoholowy, zaniedbanie środowiskowe)
slide20

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna – stopnie

W Polsce obowiązuje czterostopniowa skala niepełnosprawności intelektualnej (upośledzenia umysłowego):

- stopień lekki;

- stopień umiarkowany;

- stopień znaczny;

oraz – właściwy JEDYNIE (!) dla upośledzenia umysłowego:

- stopień głęboki.

slide21

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna – – stopień lekki

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną może mieć problemy z:

 • SFERA POZNAWCZA
 • przyswajaniem i kojarzeniem faktów z różnych źródeł
 • dostrzeganiem powiązań między wydarzeniami, doświadczeniami, ludźmi, rzeczami
 • odkrywaniem znaczeń i rozumieniem znaczeń ukrytych – aluzji, przenośni, metafor
 • skupieniem się na jednej myśli, czynności
 • orientacją w czasie i przestrzeni
 • nazywaniem i rozumieniem pojęć abstrakcyjnych
slide22

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna – – stopień lekki

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną może mieć problemy z:

 • SFERA POZNAWCZA
 • formułowaniem zdań - zwłaszcza własnych opinii o danych rzeczach, zjawiskach, osobach oraz wewnętrznych przemyśleń
 • mówieniem, nazywaniem i okazywaniem emocji, uczuć
 • pisaniem, czytaniem, liczeniem
 • podejmowaniem decyzji
 • troszczeniem się o własne zdrowie i bezpieczeństwo
slide23

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna – – stopień lekki

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną może mieć problemy z:

 • SFERA SPOŁECZNA
 • rozpoznawaniem uczuć innych ludzi
 • nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów interpersonalnych
 • wykonywaniem czynności samoobsługowych (np. higieną, jedzeniem, doborem ubrań itp.)
 • organizacją czasu – pracy i wolnego
 • odnalezieniem się w różnych rolach społecznych (obywatela, pracownika, rodzica, opiekuna, partnera, klienta, turysty, pasażera, członka rodziny i społeczności itp.)
slide24

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna

Przy odpowiednim wsparciu przez środowisko i odpowiedniej stymulacjiod najwcześniejszych lat osoby niepełnosprawne mogą osiągnąć dość wysoki poziomsprawności intelektualnej i przystosowania społecznego.

slide25

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną

w instytucji publicznej.

Co mówi prawo?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 32

Wszyscy są wobec prawa równi.

Wszyscy mają prawo

do równego traktowania przez władze publiczne.

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

slide26

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Magdalena Małyjasiak, „My” (źródło: materiał prasowy)

slide27

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Niepełnosprawność intelektualna

SAVOIR-VIVRE

w kontaktach z osobami

z tym rodzajem niepełnosprawności

slide28

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Savoir-vivre – jak mówić?

Aby uszanować godność osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz okazać im szacunek, WSKAZANE i POŻĄDANE jest używanie w mowie potocznej i w języku pisanym – także formalnym – następujących określeń:

- osoba z niepełnosprawnością intelektualną;

- osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

- osoba niepełnosprawna intelektualnie;

- osoba niepełnosprawna intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim;

- osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

slide29

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Savoir-vivre – jak się zachowywać?

 • traktuj osobę z niepełnosprawnością intelektualną jak osobę dorosłą
 • wspieraj – ale nie wyręczaj
 • informuj - ale nie decyduj
 • mów zawsze wprost do osoby z niepełnosprawnością intelektualną
 • bądź cierpliwy – nie poganiaj, nie okazuj irytacji
 • dużo się uśmiechaj – twórz miłą i bezpieczną atmosferę
slide30

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Savoir-vivre – jak rozmawiać?

 • nie używaj zdrobnień, nie mów jak do dziecka
 • nie używaj trudnych słów/pojęć
 • dostosuj swoje tempo mówienia do rozmówcy
 • używaj prostych zdań pojedynczych
 • bądź konkretny
 • wyjaśniaj wszystko krok po kroku
 • zadawaj pytania i sprawdzaj czy rozmówca dobrze zrozumiał twój przekaz
 • nie zakładaj, że pewne informacje są oczywiste, lecz sprawdź to
slide31

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Prezentacja instruktażowa

powstała w ramach

kampanii informacyjno – promocyjnej pn.

„Urząd Dostępny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”

- Warszawa, lipiec – październik’ 2012r. -

slide32

Zadanie publiczne realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

i współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Prezentację przygotowali

Paulina Święcka – e-mail: paulina.dabrowska@centrumdzwoni.pl

Leszek Bocheński – e-mail: leszek.bochenski@centrumdzwoni.pl

Konsultant merytoryczny kampanii

Irena Jakubczak

Naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców

Urzędu Dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy

e-mail: i.jakubczak@ursynow.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem UmysłowymBiuro Zarządu Głównego,

02-639 Warszawa, ul. Głogowa 2b; tel. 22 646 03 14, 22 848 82 60; zg@psouu.org.pl, www.psouu.org.pl

Magdalena Gajda – specjalista ds. komunikacji społecznej

e-mail:magdalena.gajda@psouu.org.pl