KONFERENCE
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

KONFERENCE AKTIVNÍ STÁRNUTÍ Stop kriminalitě páchané na seniorech a zdravotně a tělesně postižených občanech Lenka Hofmanová Útvar situační prevence Městská policie hl. m. Prahy. Projekty: Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP Ochrana osobního bezpečí a zabezpečení majetku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jamil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

KONFERENCE

AKTIVNÍ STÁRNUTÍ

Stop kriminalitě páchané na seniorech

a zdravotně a tělesně postižených občanech

Lenka Hofmanová

Útvar situační prevence

Městská policie hl. m. Prahy


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Projekty:

Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP

Ochrana osobního bezpečí a zabezpečení majetku

Bezpečnost seniorů v provozu metropole

Mimořádné události

Senioři versus podvodníci

Senior akademie

Týdny se seniory


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Ochrana osobního bezpečí a zabezpečení majetku

Cíl programu: předat vhodnou a srozumitelnou formou občanům, seniorům a ZTP informace zaměřené na ochranu života, zdraví a majetku.

Preventivní chování doma, na ulici a v MHD při kontaktu s neznámými osobami. Zejména triky podvodníků a jakým způsobem si získávají přízeň seniorů.

Preventivní materiál: bezpečnostní řetízek, panoramatické kukátko a osobní alarm, magnetický alarm na okna a dveře.

Beseda je doplněna filmy, kde je názorně ukázána práce podvodníků a jejich postup při zneužití důvěry seniorů.


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Bezpečný pohyb seniorů v provozu metropole

Vysvětlení pojmů dle z.č. § 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích - účastník silničního provozu a chodec.

Základy bezpečnosti chodců v silniční provozu s důrazem na pravidla na přechodu pro chodce a zásady bezpečného pohybu chodců na chodnících.

Stěžejním námětem přednášky je prevence úrazů chodců v silničním provozu a tudíž snaha o minimalizaci škod na životech, zdraví a majetku občanů.

Zvýšení jejich bezpečnosti za využití moderních reflexních a fluorescenčních materiálů.

Během přednášky získají občané tiskové materiály s bezpečnostní tématikou a drobné dárky s reflexními prvky.


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Mimořádné události

Program je zaměřen na situace, které ohrožují život, zdraví a majetek v souvislosti s mimořádnými událostmi:

- živelné pohromy – požáry, povodně, závaly, epidemie, zemětřesení

- technické, technologické – poruchy, požáry, výbuchy, únik škodlivin

- narušení vyvolané nepřátelskou činností – války, terorismus

Cíl: naučit občany, jak se správně zachovat při mimořádné události a jak podniknout správné kroky k úspěšnému zvládnutí situace (varovné signály, evakuace, zásady při opuštění bytu, domu, evakuační zavazadlo, integrovaný záchranný systém).

V rámci přednášky obdrží senioři drobný materiál k ochraně zdraví při mimořádných událostech.


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Senioři versus podvodníci

Program je zaměřen na prevenci problémů a situací, plynoucích z předváděcích akcí a podomního prodeje

- praktiky podomních prodejců, kteří nabízejí předražené zboží a na první pohled výhodné smluvní podmínky nákupu, jako např. levnější plyn či elektřinu, zázračné zdravotní pomůcky apod., za účelem vymámit na seniorech vysoké finanční částky.

- problematika organizovaných kulturních zájezdů s prezentačními akcemi

  • informace ze závazkového práva

  • rady jak se zachovat, když senioři nevýhodnou smlouvu již uzavřeli


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Senior akademie

Cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality zaměřený na  ochranu života, zdraví a majetku před kriminalitou a to moderní alternativní metodou na principu univerzity třetího věku.

Cíl: naučit seniory a ZTP předcházet trestné činnosti, jak se chovat v krizových situacích a jak přivolat pomoc, když se senior stane svědkem nebo obětí TČ.

Záměrem přednáškového cyklu je, aby absolventi senior akademie své znalosti předali svému okolí.


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Senior akademie je zaměřena na širší veřejnost a umožňuje i neorganizovaným seniorům, ZTP a občanům získat potřebné informace k ochraně osobního bezpečí a majetku.

Senior akademie je realizována zpravidla ve spolupráci s úřady jednotlivých městských částí hl. m. Prahy, kluby seniorů apod.


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Programová náplň Senior akademie:

Prevence osobního bezpečí, Zabezpečení majetku, Bezpečnost seniorů v provozu metropole, Kriminalistika jak ji neznáte, Domácí násilí páchané na seniorech, Základy právního vědomí, Základy první pomoci, Požární ochrana, Mimořádné události, Chov psů na území hl. m. Prahy.

Exkurse:

- Muzeum Policie České republiky

- Centrální operační středisko MP hl. m. Prahy

- Psí domov Trója


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Po ukončení Senior akademie obdrží senioři pamětní list o jejím absolvování, předměty k zabezpečení bytu a domu, osobní alarm, informační materiály - brožury letáky apod. a drobné reklamní předměty.

Realizace projektu od roku 2005,

v listopadu 2012 byl ukončen 29 cyklus akademie.


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Týdny se seniory (5 dní)

Nadstavbový projekt projektů prevence kriminality MP hl. m. Prahy „Stop kriminalitě páchané na seniorech a ZTP“ a „Senior akademie“ určený pro aktivní seniory.

Využití alternativních metod výuky a zejména praktických ukázek a nácviků konkrétních krizových situací.

Součástí je i sportovní, turistická, kulturní a osvětová činnost.

Realizace od roku 2007 pro 100 seniorů ročně.


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Místa realizace preventivních aktivit:

1) Kluby seniorů

2) Domy s pečovatelskou službou

3) Úřady městský částí

4) Domovy seniorů

5) Oslovení občanů na ulici

6) Akce s celoměstskou působnostíKonference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Instruktážní filmy:

Ochrana majetku

Bezpečnost seniorů

Senioři jako oběti trestných činů


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Všechny preventivní programy

realizuje

Městská policie hl. m. Prahy

zdarma.


Konference aktivn st rnut stop kriminalit p chan na seniorech

Děkuji za pozornost

Lenka Hofmanová, DiS.

vedoucí skupiny

Ochrana osob a majetku

Útvar situační prevence

Městská policie hl. m. Prahy

Dolnoměcholupská 27/58 Tel.: 222 025 873

109 00 Praha 10 Mobil: 724 963 924

e-mail: hofmanova.prev@mppraha.cz