PROGRES 3
Download
1 / 18

PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r. Uczelnia Akademicka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r.' - jamese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Progres 3 opole 24 02 2014r

PROGRES 3

Opole, 24.02.2014r.


Progres 3 opole 24 02 2014r

 • Uczelnia Akademicka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

 • Kategoria naukowa A przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie oceny działalności naukowej i badawczo rozwojowej jednostek naukowych

 • Ocena wyróżniająca PKA w ocenie programowej

 • Dotacja Projakościowa wygrana w konkursie MNiSW dla kierunku Informatyka w zakresie opracowania najlepszych programów studiów

 • 7500studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych

 • 24 000 absolwentów


Progres 3 opole 24 02 2014r

12 kierunków studiów oraz ponad 70 specjalności

 • WYBRANE OBSZARY KSZTAŁCENIA:

 • Informatyka

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

 • Czyste technologie w energetyce i motoryzacji

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Zarządzanie jakością

 • Logistyka i transport

 • Zarządzanie / Przedsiębiorczość / Innowacje

 • Ekonomia / Stosunki międzynarodowe

 • Administracja / Zarządzanie kryzysowe

 • Bezpieczeństwo narodowe

 • Fizjoterapia

70 kierunków studiów podyplomowych

Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

WYDZIAŁY WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

AKREDYTACJE:

Dąbrowa Górnicza

Olkusz

Cieszyn

Żywiec


Progres 3 opole 24 02 2014r

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA:

 • 191 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym:

  • 72 z tytułem naukowym profesora oraz stopniem naukowym doktora habilitowanego,

  • 78 ze stopniem naukowym doktora.

W roku 2013 z Uczelnią współpracowało 1100 nauczycieli akademickich

(na podstawie umów o prace oraz umów cywilno-prawnych)


Progres 3 opole 24 02 2014r

SUKCESY UCZELNI

BAZA DYDAKTYCZNA

 • Nowoczesne i kompleksowo wyposażone sale dydaktyczne (standardowe wyposażenie: rzutnik multimedialny, komputer, nagłośnienie, infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wi-Fi, klimatyzacja, tablice interaktywne).

 • Specjalistyczne laboratoria naukowo-dydaktyczne, m.in.:

 • Laboratorium Systemów Operacyjnych

 • Laboratorium Baz Danych,

 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Multimediów,

 • Laboratorium Komputerowych Systemów Przemysłowych,

 • Laboratorium Architektury Komputerów,

 • Laboratorium Bezprzewodowych Sieci Komputerowych,

 • Laboratorium Elektrotechniki oraz Elektroniki i Podstaw Miernictwa

 • Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych

 • Laboratorium Sieci Komputerowych

 • Laboratorium Programowania Komputerów

 • Laboratorium systemów zarządzania

 • Laboratorium czystych technologii w energetyce i motoryzacji

 • Laboratorium CRM

  • Biblioteka Główna im. prof. zw. dr hab. Jerzego Altkorna z systemem samodzielnego wypożyczania książek, zawierająca ponad 62 000 woluminów (forma tradycyjna oraz e-booki, czasopisma, filmy).

  • Infrastruktura rekreacyjno-sportowa: siłownia i klub fitness, basen, hala sportowa, Klub studencki „Amigo 2001”.

 • Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania

  Budynek WSB otrzymał nagrodę II stopnia w konkursie „Budynek Roku 2004” organizowanym przez Związek Inżynierów i Techników Budowlanych oraz Ministerstwo Infrastruktury.


  Progres 3 opole 24 02 2014r

  WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI PARTNERSKIMI I INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI

  ZAKRES WSPÓŁPRACY

  PARTNERSKIE UCZELNIE I INSTYTUCJE NAUKOWE

  • rozwój kadry naukowo-dydaktycznej,

  • realizacja przedsięwzięć naukowych i badawczo-rozwojowych,

  • organizacja tematycznych konferencji i seminariów,

  • współpraca wydawnicza;


  Progres 3 opole 24 02 2014r

  WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA NAUKOWYMI

  PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE:

  • ponad 150 umów bilateralnych

  • projekty mobilnościowe, naukowe i dydaktyczne

  • 6 programów podwójnego dyplomowania z uczelniami


  Progres 3 opole 24 02 2014r

  WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ NAUKOWYMI

  • Klaster Silesia Smart City

  • Klaster Business Process Outsourcing

  • Klaster MediVite

  • Śląski Klaster Transportu Miejskiego

  • Śląski Klaster Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych

  • Klaster: Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej

  WSPÓŁPRACA W RAMACH KLASTRÓW


  Progres 3 opole 24 02 2014r

  CERTYFIKATY I PROGRAMY PARTNERSKIE NAUKOWYMI

  • Certyfikaty:

  • MCTPS (Microsoft Certified Technology Specialist)

  • MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator)

  • MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer)

  • Certyfikat Cisco CCNA (Cisco CertifiedNetworkingAssociate)

  • Certyfikat SUN Microsystems – SAI,

  • Certyfikacja w zakresie systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych

  • Pełnomocnika Jakości TÜV (QB), Certyfikacja w zakresie kierunku Menedżer sprzedaży B2B

  • Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (QM)

  • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg wymagań PN-N-18001 i OHSAS 18001

  • Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001

  • Certyfikaty językowe : LCCI, TELC, TOEIC, TOEFL, TFI

  • Uprawnienia do prowadzenia projektów Prince 2 – poziom Foundation / Practitioner

  • Certyfikacja Noble Manhattan Coaching, Certyfikacja Doradztwa Personalnego DPM

  • Certyfikacja w zakresie udziału w grze decyzyjnej (ExperienceGroup)


  Progres 3 opole 24 02 2014r

  WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI GOSPODARCZYMI, JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI I AGENCJAMI RZĄDOWYMI

  Miasta partnerskie:


  Progres 3 opole 24 02 2014r

  Źródła finansowania prac naukowo-badawczych SAMORZĄDOWYMI I AGENCJAMI RZĄDOWYMI

  • dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową oraz na realizację projektów celowych;

  • środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w ramach dużej infrastruktury służącej potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych;

  • środki własne Uczelni;

  • środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla młodych doktorów;

  • środki Narodowego Centrum Nauki;

  • środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację Programu Mobilność Plus;

  • środki Funduszu Wyszehradzkiego.  Progres 3 opole 24 02 2014r

  Wybrane projekty finansowane z dotacji na działalność statutową:

  • Bezpieczeństwo energetyczne kraju a spójność procesów zarządzania strategicznego przedsiębiorstw sektora paliwowego ze strategią rozwoju Polski

  • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w logistyce miejskiej

  • Zastosowanie kryptografii kwantowej w systemach wspomagających zarządzanie

  • Czynniki strategiczne w budowie długoterminowej wartości organizacji odpowiedzialnej społecznie

  • Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw

  • Innowacyjne metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu

  • Sieci aliansów strategicznych: problematyka tworzenia, rozwoju i zarządzania

  • Innowacje jako determinant konkurencyjności

  • Wykrywanie sytuacji kryzysowych w komputerowych systemach zarządzania

  • Narzędzia bezpieczeństwa systemów komputerowych


  Progres 3 opole 24 02 2014r

  Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki statutową:

  Absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy Unii Europejskiej (międzynarodowe badania porównawcze)

  Między tradycją Romów a europejskim governance. Perspektywy emic i etic w dyskursywnej artykulacji kulturowych postulatów polskich Romów w Unii Europejskiej

  Projekty badawcze finansowane ze środków Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Henryka Walicy

  (lata 2010-13: 95 stypendiów naukowych na kwotę 3 420 000 zł)

  Przykładowe tematy projektów badawczych:

  • Analiza porównawcza szkieletowego systemu EPC (sterowania procesami w przedsiębiorstwie) z wybranymi komercyjnymi systemami informatycznymi do modelowania procesów biznesowych i do zarządzania

  • System zarządzania marketingiem internetowym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

  • Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do aproksymacji dawkowania insuliny dla świeżych zachorowań na cukrzycę w oparciu o podobne przypadki (casebasereasoning)

  • Rola metod osiągania wysokiej dostępności i odporności na błędy systemów i sieci opartych o protokół IP w utrzymaniu ciągłości działania systemów migrowanych do IPv6

  • Rola i wydajność platform wirtualizacyjnych w aspekcie zachowania ciągłości działania i możliwości skalowania zasobów IT organizacji


  Progres 3 opole 24 02 2014r

  Projekty badawcze realizowane w ramach stypendiów naukowych dla młodych doktorów w ramach projektu "EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI - PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

  • Mechanizmy oceny aktywności użytkowników systemów komputerowych i wykrywania zagrożeń w zachowaniu ciągłości pracy

  • Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych

  • Precedens w anglosaskim systemie prawa

  • Rola klastrów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju

  • Lojalność klientów na rynku telefonii komórkowej w aspekcie zarządzania relacjami z klientami

  • Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadpodstawowych, a realizacja potrzeb rynku pracy w kontekście Strategii Rozwoju Kraju

  • Analiza metod działań przestępczych realizowanych z pomocą sieci teleinformatycznej


  Progres 3 opole 24 02 2014r

  Projekt badawczy realizowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego

  Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe

  Partnerzy: Uniwersytet Corvinusa z Budapesztu, Uniwersytet Mendela z Brna, Uniwersytet w Żylinie oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  Projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW na realizację

  Programu Mobilność Plus:

  W poszukiwaniu metody prawniczej

  Uczestnik programu: dr Maciej Koszowski

  Opiekun naukowy (mentor): Prof. Christopher Harding

  Miejsce przeprowadzonych badań: Uniwersytet Aberystwyth w Wielkiej Brytanii

  Projekty transgraniczne:

  Rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych w Euroregionie Beskidy, partner: VysokaSkolaPodnikani AS Ostrava

  - opracowanie strategii długofalowej współpracy pozyskiwania środków transgranicznych m.in. na cele edukacyjne, naukowe i związane z transferem wiedzy akademickiej oraz wspólne prowadzenie badań naukowych


  Progres 3 opole 24 02 2014r

  Proponowane obszary badawcze (przykłady): Wyszehradzkiego

  Obszar: Zarządzanie / Innowacje

  - Zarządzanie wartością przedsiębiorstw i współczesne modele biznesu w ujęciu różnych paradygmatów zarządzania; innowacje i przedsiębiorczość;

  • Informatyczne systemy w zarządzaniu: bezpieczeństwo przesyłu i przechowywania informacji, zarządzanie bezpieczeństwem i systemami zabezpieczeń

   Obszar: Współpraca transgraniczna

   - Uwarunkowania rozwoju instytucji otoczenia biznesu wspierające sektor MSP w Polsce, Czechach i na Słowacji

   - Zarządzanie wiedzą w warunkach środowiska transgranicznego

   Obszar: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne

   - Technologie inteligentnych sieci sensorów, kryptografii klasycznej i kwantowej, systemy nawigacji przestrzennej, systemy ochrony cyberprzestrzeni, zwalczanie zagrożeń, infrastruktura i technologie dla e-biznesu, systemy wsparcia logistycznego oraz sterowania ruchem drogowym