Management team responsibilities
Download
1 / 11

Management Team Responsibilities - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Management Team Responsibilities. Trách Nhiệm của Ban Chấp Hành Đoàn Nội Quy Điều 28 - 32. The Vietnamese Eucharistic Youth Society in the USA Phong Tr à o Thiếu Nhi Th á nh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ. Dàn Bài. Đoàn Trưởng Phó Quản Trị Phó Nghiên Huấn Thư Ký Thủ Quỹ Ngành Trưởng

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Management Team Responsibilities' - jakeem-barlow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Management team responsibilities

Management Team Responsibilities

Trách Nhiệm của Ban Chấp Hành Đoàn

Nội Quy Điều 28 - 32.

The Vietnamese Eucharistic Youth Society in the USA

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ


D n b i
Dàn Bài

 • Đoàn Trưởng

 • Phó Quản Trị

 • Phó Nghiên Huấn

 • Thư Ký

 • Thủ Quỹ

 • Ngành Trưởng

 • KẾT LUẬN


O n tr ng
Đoàn Trưởng

Trực tiếp điều hành Đoàn và chịu trách nhiệm với Cha Tuyên Uý Đoàn về việc tổ chức và sinh hoạt của Đoàn.

 • Soạn thảo chương trình sinh hoạt và huấn luyện dài hạn cho Đoàn.

 • Trách nhiệm hành chánh và tài chánh của Đoàn với cấp trên.

 • Phối hợp hoạt động các Ngành liên hệ.

 • Đại diện Đoàn trong việc giao thiệp với các đoàn thể bạn và chính quyền điạ phương.

 • Gửi Huynh Trưởng tham dự các sa mạc huấn luyện.

 • Ký các văn thư.


Ph qu n tr
Phó Quản Trị

 • Cộng tác và phụ giúp Đoàn Trưởng trong các công việc về nội vụ, ngoại vụ, hành chánh, tài chánh của Đoàn.

 • Có trách nhiệm thay thế Đoàn Trưởng trong trường hợp vắng mặt, ốm đau hoặc từ chức hay là mất tín nhiệm. Quyền này được giữ cho đến khi có Ban Chấp Hành mới.

 • Điều hợp các uỷ viên liên hệ.


Ph nghi n hu n
Phó Nghiên Huấn

 • Cộng tác và phụ giúp Đoàn Trưởng trong các công việc về huấn luyện, chương trình huấn luyện của các Ngành.

 • Có trách nhiệm thay thế quyền Đoàn Trưởng sau Đoàn Phó Quản Trị trong trường hợp vắng mặt, ốm đau, hoặc từ chức hay là bị mất tín nhiệm. Quyền này được giữ cho đến khi có Ban Chấp Hành mới.

 • Điều hợp các ủy viên liên hệ.


Management team responsibilities
Thư Ký

 • Cập nhật hoá danh sách và bảo mật: địa chỉ, số điện thoại của các Cha Tuyên Uý, Trợ Uý, Trợ Tá, Cố Vấn, Ân Nhân, và Ban Chấp Hành, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh theo nhu cầu và thẩm quyền đơn vị liên hệ.

 • Thiết lập và lưu giữ hồ sơ, văn thơ đi và đến, các tài liệu tổ chức, các bản phúc trình và báo cáo của đơn vị liên hệ.

 • Gửi đi các văn thơ hoặc thông báo của Ban Chấp Hành liên hệ.

 • Điều hợp chương trình, ghi chép và lưu giữ biên bản các buổi họp của đơn vị liên hệ.

 • Phối hợp với các Phó của Ban Thường Vụ lập Bản Phúc Trình thường niên của đơn vị liên hệ.

 • Phụ với Thủ Quỹ quản lý các tài sản.


Th qu
Thủ Quỹ

 • Lưu giữ bản tổng kết sổ kho các chiến dịch Bó Hoa Thiêng.

 • Quản lý tài chánh và tất cả tài sản của đơn vị liên hệ: hợp tác với Thư Ký (về văn phòng phẩm) và các Ủy Viên (về dụng cụ liên quan) trong việc lập sổ sách, ghi rõ tên người nhận và ký nhận những ai đang giữ vật dụng của đơn vị Phong Trào

 • Thiếu Nhi Thánh Thể liên hệ.

 • Thiết lập và lưu giữ hồ sơ liên quan tới việc chi thu chung của đơn vị liên hệ.

 • Báo cáo quỹ trong các buổi họp định kỳ của đơn vị liên hệ.

 • Trách nhiệm về việc khai thuế hàng năm.

 • Cộng tác với Uỷ Viên Tài Chánh, đề nghị ngân sách hoạt động thường niên.

 • Cộng tác với Uỷ Viên Truyền Thông, lo việc phát hành nội san và bản tin sinh hoạt Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể cấp liên hệ.


Ng nh tr ng
Ngành Trưởng

 • Theo dõi và thực thi những quyết định chung của cấp trên liên hệ, đồng thời đề nghị lên những phương án hoặc chương trình hoạt động thích ứng với Ngành ở điạ phương.

 • Trách nhiệm hành chánh và tài chánh của Ngành: danh sách đoàn viên, tổ chức hội họp, lập phúc trình báo cáo định kỳ, xúc tiến việc đóng và thu niên liễm tại Ngành.

 • Giúp huấn luyện bổ túc cho các Huynh Trưởng Chi Đoàn.

 • Phối hợp các Chi Đoàn để soạn Chương Trình Dài Hạn cho Ngành.

 • Kiểm soát và trách nhiệm về mức tiến của Đoàn Sinh và hoạt động của các Chi Đoàn liên hệ.


K t lu n
KẾT LUẬN

 • Mỗi người là một phần trong thân thể 1Cr 12:12-30


Tham kh o references
Tham Khảo - References

 • Nội Quy PT/TNTT/VN/HK


Kinh th nh bible quote
Kinh Thánh – Bible Quote

 • Rửa chân cho nhau Ga 13:12-15

 • Mỗi người là một phần trong thân thể 1Cr 12:12-30

 • Thầy là cây nho các con là ngành Ga 15:1-2

 • Kẻ làm đầu phải hầu thiên hạ Lc 22:24-27 & Mt 20:24-28 & Mc 9:33-35

 • Chúa Giêsu và các trẻ em Lc 18:15-17 & Mt 19:13-15 & Mc 9:36-37 & Mc 10:13-16

 • Phục vụ cách khiêm tốn Lc 17:10

 • Ai là người lớn nhất Lc 9:46-48 & Mt 18:1-4