cena stavebn pr ce n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cena stavební práce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Cena stavební práce - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Cena stavební práce. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Cena stavební práce Položka rozpočtu stavební části. Číselný kód položky Popis položky M.j. Množství položky v m.j. Jednotková cena v Kč/m.j. Celkem za položku Jednotková hmotnost v t Hmotnost v t celkem za položku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cena stavební práce' - jaimie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cena stavebn pr ce

Cena stavební práce

Ing. Jana Korytárová, Ph.D.

cena stavebn pr ce polo ka rozpo tu stavebn sti
Cena stavební práce Položka rozpočtu stavební části

Číselný kód položky

Popis položky

M.j.

Množství položky v m.j.

Jednotková cena v Kč/m.j.

Celkem za položku

Jednotková hmotnost v t

Hmotnost v t celkem za položku

P10_Cena_stavební_práce

cena stavebn pr ce kalkula n vzorec
Cena stavební práce Kalkulační vzorec

Jednotková cena v Kč/m.j. zahrnuje: Náklady + Zisk

Výpočet na základě kalkulačního vzorce.

Náklady a zisk jsou stanoveny v Kč na m.j.stavební práce – na kalkulační jednici.

Kalkulační vzorec obvykle používaný ve stavebnictví:

Přímé náklady (PN):

 • Přímý materiál (H)
 • Přímé mzdy (M)
 • Ostatní přímé náklady (OPN)
 • Stroje(S)

Nepřímé náklady (NN):

 • Režie výrobní (RV)
 • Režie správní (RS)

Zisk (Z)

Cena celkem

P10_Cena_stavební_práce

kalkula n vzorec p m n klady
Přímý materiál (H hmoty normovatelné)

Kód položky (podle SKP nebo EČM)

Popis položky (podle SKP nebo EČM)

M.j. položky

Norma spotřeby

Pořizovací cena materiálu

Položka celkem

Jednotková hmotnost

Hmotnost celkem za položku

Přímé mzdy (M normovatelné)

Kód profese (KZ)

Popis profese

Výkon v normohodinách (Nh)

Hodinový mzdový tarif

Položka celkem

Kalkulační vzorec – přímé náklady

P10_Cena_stavební_práce

kalkula n vzorec nep m n klady
Režie výrobní (RV)

zahrnuje všechny druhy nákladů vznikajících při realizaci výroby jako skupina nákladů na více činností.

Jsou to např.:

náklady na nakupované služby související přímo s výrobou (telefony, energie mimo přímých nákladů na stroje apod.);

náklady na spotřebu režijních materiálů;

mzdy mistrů, stavbyvedoucích apod. včetně odvodů do fondů sociálního a zdravotního pojištění.

Režie správní (RS)

zahrnuje všechny náklady spojené se správou a řízením podniku.

Jsou to např. :

náklady na nakupované služby související s činností správy podniku (telefony, energie, pronájmy);

náklady na spotřebu režijních materiálů;

mzdy pracovníků včetně odvodů do fondů sociálního a zdravotního pojištění;

odpisy služebních vozidel apod.

Kalkulační vzorec – nepřímé náklady

P10_Cena_stavební_práce

kalkula n vzorec
Kalkulační vzorec

Zisk

 • stanoví se podle:
 • požadavků podniku, nebo
 • možností vycházejících ze situace na trhu

Cena celkem =

PN (H+M+OPN+S) + NN (RV+RS) + Z

P10_Cena_stavební_práce

cena stavebn pr ce v po et na kalkula n jednici
Náklady na materiálna položku v Kč:

Norma spotřeby x pořizovací cena materiálu

Náklady na materiál celkem v Kč:

 Nákladů na jednotlivé položky

Náklady na mzdyna položku v Kč:

Množství Nh x hodinový mzdový tarif

+

Případně prémie v % ze mzdy

Náklady na mzdy celkem v Kč:

 Nákladů na jednotlivé položky

Náklady na stroje na položku v Kč:

Množství Sh x hodinová sazba provozu stroje

Náklady na stroje celkem v Kč:

 Nákladů na jednotlivé položky

Ostatní přímé náklady celkem v Kč, odvody do fondů:

 Nákladů na přímé mzdy x 0,35 (rok 2005)

Režie výrobní celkem v Kč: sazba x základna

Režie správní celkem v Kč: sazba x základna

Zisk celkem v Kč: sazba x základna

Cena stavební práceVýpočet na kalkulační jednici

P10_Cena_stavební_práce

cena stavebn pr ce rekapitulace
Cena stavební práce - rekapitulace

P10_Cena_stavební_práce

kalkulace sazby sh
Kalkulační vzorec:

Náklady na pořízení a provoz (na hodinu provozu stroje – kalkulační jednice):

Roční odpis

Náklady na opravy a údržbu za rok

Náklady na převozy za rok

 Nákladů / počet hodin provozu stroje za rok

Náklady v Kč/ hodinu provozu stroje

Náklady na provozní hmoty:

Položka – kód, popis, norma spotřeby pořizovací cena, celkem za položku

 Nákladů (jednotlivých položek)

Kalkulační sazba stroje (pro ceny stavebních prací):

Náklady na pořízení + Náklady na provozní hmoty

Kalkulace sazby SH

P10_Cena_stavební_práce