b l m 5 t ketici tercihi ve talep n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep - PowerPoint PPT Presentation


 • 357 Views
 • Uploaded on

Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep. David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics , 8th Edition, McGraw-Hill, 2005 PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward. Tüketici tercihinde etkili dört bileşen. Tüketici Geliri Malların Fiyatları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bölüm 5 Tüketici Tercihi ve Talep' - jaeger


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b l m 5 t ketici tercihi ve talep

Bölüm 5Tüketici Tercihive Talep

David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics,

8th Edition, McGraw-Hill, 2005

PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward

t ketici tercihinde etkili d rt bile en
Tüketici tercihinde etkili dört bileşen
 • Tüketici Geliri
 • Malların Fiyatları
 • Tüketicilerin tercih sıralaması
 • Tüketicilerin faydalarını maksimize ettikleri varsayımı
b t e do rusu

A

B

G

C

D

E

F

Yemeğin fiyatı £5;

Filmin fiyatı £10.

Bütçe Doğrusu

Yemek ve Film için harcayabileceği £50’u olan bir öğrenciyi ele alalım

 • Bütçe doğrusu, tüketicinin belirli bütçesi ile piyasa fiyatlarından satın alabileceği sınırlı miktardaki mal bileşimlerini gösterir.
  • Bütçe doğrusunun eğimi fiyatların oranına eşittir.
  • Fiyatlar sabitken, gelirin artması sonucu bütçe doğrusu eğimi değişmeden sağa kayar.
t ketici tercihlerinin modellenmesi

Film miktarı

c

a

b

Yemek miktarı

Tüketici Tercihlerinin Modellenmesi
 • Tüketicinin herzaman çoğu aza tercih ettiğini varsayalım.
 • a noktası ile karşılaştırdığımızda:
  • Tüketici c noktasında olmayı tercih edecektir.
  • Ancak b noktasına göre a’yı tercih edecektir.
t ketici tercihlerinin modellenmesi 2

Tercih edilen

bölge

d

Film miktarı

c

a

b

e

Domine edilmiş

bölge

Yemek

miktarı

Tüketici Tercihlerinin Modellenmesi (2)
 • anoktası domine edilmiş bölgedeki her noktaya tercih edilir.
 • Ancak tüketici tercih edilen bölgedeki herhangi bir noktayı a’ya tercih eder.
 • dveenoktaları a’ya göre bir maldan daha az ötekinden daha fazla olan mal bileşimlerini gösterir.
t ketici tercihlerinin modellenmesi 3

U2

Film miktarı

U2

Yemek miktarı

Tüketici Tercihlerinin Modellenmesi (3)
 • U2U2kayıtsızlık eğrisitüketicinin aynı faydayı sağladığı değişik mal bileşimlerini gösterir.
 • Kayıtsızlık eğrileri varsayımlarımız gereği negatif eğimlidir.
  • Eğim sağa yaklaştıkça azalır.
  • Kayıtsızlık eğrileri kesişmezler
marjinal kame oran
Marjinal İkame Oranı
 • Fayda düzeyi aynı kalmak koşuluyla, bir malın tüketiminde azaltılan miktarın, diğerinin tüketimindeki artış miktarına oranı
  • Kayıtsızlık eğrisinin eğimine eşittir.
 • Azalan Marjinal İkame Oranı
  • fayda düzeyi sabitken, bir maldan daha fazla tüketmek için tüketicinin diğer maldan vazgeçeceği miktar giderek düşer.
  • Tüketici tercihini belirlerken etkili olan kavram azalan marjinal ikame oranıdır.
t ketici se imi

U3

U2

U1

B

Film miktarı

C

U3

E

U2

U1

BL

Yemek

miktarı

Tüketici Seçimi

Faydanın maksimize olduğu nokta, kayıtsızlık eğrisi U ile bütçe doğrusu BL’ nin teğet olduğu noktadır.

 • Faydanın maksimize olduğu dolayısıyla seçim C noktasıdır.
 • C noktasında bütçe doğrusu kayıtsızlık eğrisine teğet olmaktadır.
 • B ve E noktaları da bütçe doğrusu üzerinde olmaları nedeniyle tüketici tarafından alınabilir.
 • Fakat daha aşağıdaki kayıtsızlık eğrisi üzerinde olmalarından dolayı daha düşük fayda düzeyini temsil ederler.
 • Tüketici C noktasında faydasını maksimize eder.
gelirdeki art a t keticinin cevab
Gelirdeki artışa tüketicinin cevabı
 • Tüketicinin gelirindeki değişim bütçe doğrusunu sağa ya da sola kaydırır.
 • Fiyatlar aynı kaldığı müddetçe bütçe doğrusunun eğimi değişmez.
 • Tüketicinin tercihleri, yani tercih ettiği mal bileşimleri, malların niteliğine (normal, düşük) bağlı olarak değişir.
normal mallar

BL1

Film

BL0

C'

C

U2

U1

Yemek

Normal mallar

Her iki mal da NORMALse, gelirdeki artış sonucu tercih C’ noktasına taşınır.

Her ik maldan talep edilen miktar artar.

d k tutulmayan mal ve normal mal

BL1

film

BL0

C'

U2

C

U1

yemek

Düşük (Tutulmayan) mal ve Normal mal

“Yemek” düşük bir malsa gelir artışı tercihi C’ noktasına taşır.

Talep edilen yemek miktarı düşer, film miktarı ise artar.

fiyat de i iminin etkisi
Fiyat Değişiminin Etkisi
 • Bir malın fiyatının artması bütçe doğrusunun konumunu değiştirir.
  • Fiyat değiştiğinden eğim de değişir.
  • Eğim göreli fiyatlara eşittir.
   • Bütçe Doğrusu Eğimi = - pyemek/pfilm
yemek fiyat artt nda 1

film

BL0

BL1

yemek

Yemek fiyatı arttığında (1)

Yemek fiyatının artması bütçe doğrusunun BL0dan BL1 e kaydırır.

Herhangi bir malın fiyatındaki artış alım gücünü düşürür.

yemek fiyat artt nda 2

Yemek fiyatı arttığında tüketici tercihi C noktasından E noktasına kayar.

E

U1

Yemek fiyatı arttığında (2)

film

 • Toplam Etki: C’den E’ye kadardır
  • Fiyat artışından dolayı talep edilen yemek miktarı düşer
  • Filmin fiyatı sabit bile kalsa, yemek fiyatının artması bütçede film için ayrılan kısmı küçülteceğinden, film talebi de düşer

C

U2

H

BL0

BL1

yemek

Değişik fiyatlarda tüketicinin tercih ettiği bu tür noktaları bularak yemek için talep doğrusuna ulaşırız.

fiyat de i ikli ine t keticinin cevab
Fiyat değişikliğine tüketicinin cevabı
 • Fiyat değişimine verilen cevap iki etkiden oluşur:
 • İKAME ETKİSİ
  • Gerçek gelir değişmemiş gibi varsayılıp, göreli fiyatlardaki değişimden ötürü talep edilen mal bileşimindeki değişikliği gösterir.
 • GELİR ETKİSİ
  • Göreli fiyatlar değişmemiş varsayılıp, gerçek gelirdeki değişimden ötürü tercihlerde yapılan değişimi gösterir.
kame etkisi

Varsayımsal bütçe doğrusu HH YENİ göreli fiyatı gösteren eğime sahiptir ve ESKİ kayıtsızlık eğrisine D noktasında teğet olur.

H

D

İKAME ETKİSİ U2U2 eğrisi üzerinde C noktasından D noktasına kadardır.

H

İkame etkisi

Gelirin, yemek fiyatının artışından kaynaklanan alımgücü düşüşünü giderecek kadar arttığını varsayalım. Bu durumda tüketici aynı fayda düzeyinde kalacaktır.

film

U2

U1

C

E

U2

Herzaman negatiftir. Fiyatın artması o mala olan talebi düşürür. Aynı fayda düzeyinde kalınsa bile tüketici daha az yemek daha fazla film seçecektir.

U1

BL0

BL1

yemek

gelir etkisi

H

film

D

C

E

U2

U1

H

BL0

BL1

yemek

Gelir Etkisi
 • GELİR ETKİSİ D’den E’ye olan değişimi gösterir.
 • Sabit göreli fiyatlar altında gerçek gelirdeki azalmayı yansıtır.
 • Bu etki malın normal ya da düşük olmasına bağlı olarak pozitif ya da negatif olabilir.
d k mal i in ikame ve gelir etkisi 1
Düşük mal için ikame ve gelir etkisi (1)
 • İkame etkisi, C’den D’ye
 • GELİR ETKİSİ D’den E’yedir.
 • Gerçek gelir, fiyat artışıyla düştüğü için, düşük mala olan talep artar. Bu durumda etki pozitiftir.
 • Ve talep üzerindeki ikame ve gelir etkileri terstir.
 • Ancak ikame etkisi daha büyüktür, dolayısıyla toplam etki talebin düşmesine yol açar.

H

film

D

C

U2

E

U1

H

BL0

BL1

yemek

d k mal i in ikame ve gelir etkisi 2
Düşük mal için ikame ve gelir etkisi (2)
 • İkame etkisi, C’den D’ye
 • Gelir Etkisi D’den E’yedir.

Film (normal mal)

 • Gerçek gelir, fiyat artışıyla düştüğü için, düşük mala olan talep artar. Bu durumda etki pozitiftir.
 • gelir ve ikame etkisi dolayısıyla talep üzerinde birbirine ters yönde etki eder.
 • Ancak ikame etkisi daha küçük olduğundan toplam etki talebin artmasına yolaçar.

H

D

C

U2

E

U1

H

BL0

BL1

Yemek (düşük mal)

nakdi mi yoksa ayni transfer mi

AF başlangıçtaki bütçe doğrusunu temsil eder. Birey e0 noktasındadır.

Ayni olarak x birim yemek verildiğinde

A'

Ae1F' yeni bütçe kısıtı haline gelir.

e2

A'e1F’ i veri kabul edersek, bireyin faydasını maksimize ettiği noktae1.

A

e1

e0

Yemekten x kadar fazla tüketebilecek kadar nakdi transfer yapıldığında, bütçe doğrusu A'e1F‘ haline gelir

Tüketici e2noktasında e1 noktasına göre daha fazlafayda elde eder.

F'

F

10

14

Nakdi mi yoksa ayni transfer mi?

QF

film

QM

yemek

piyasa talep e risi nas l bulunur

Tüketici 1, fiyat £5 iken, 11 birim talep ediyorsa

Tüketici1

Ve tüketici 2, 13 birim talep ediyorsa

Tüketici 2

5

£5 fiyat düzeyinde piyasa talebi 24 birim olacaktır.

Piyasa

11

13

24

Piyasa talep eğrisi nasıl bulunur?

Piyasa talep eğrisi bireysel talep eğrilerinin yatay olarak toplanmasıyla elde edilir.

Fiyat

Miktar