arz ve talep n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arz ve Talep PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arz ve Talep

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Arz ve Talep - PowerPoint PPT Presentation


 • 444 Views
 • Uploaded on

Arz ve Talep . Barış Serkan Kopurlu. Tüketici Dengesi. Tüketici Dengesi. Tüketici Dengesi. Talep . İktisat teorisinde belirli bir dönemde farklı fiyatlardan tüketicilerin satın almak istedikleri ve satın alma gücüyle desteklenmiş mal ve hizmet miktarına talep denir Malın kendi fiyatı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Arz ve Talep' - josephine-stephens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arz ve talep

Arz ve Talep

Barış Serkan Kopurlu

talep
Talep
 • İktisat teorisinde belirli bir dönemde farklı fiyatlardan tüketicilerin satın almak istedikleri ve satın alma gücüyle desteklenmiş mal ve hizmet miktarına talep denir
  • Malın kendi fiyatı
  • Tüketicinin geliri
  • İlişkili malların fiyatları
  • Tüketicinin zevk ve tercihleri
  • Tüketicinin beklentileri
 • Ceteris Paribus
talep kanunu
Talep Kanunu
 • bir mala olan talep miktarı ile malın kendi fiyatı arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Bu ilişki Talep Kanunu olarak adlandırılır
t ketici gelirinin de i mesi
Tüketici Gelirinin Değişmesi
 • tüketicinin aylık geliri attığında tüketicilerin o mala olan talebi de artıyorsa bu mallara normal mal diyoruz.
 • tüketiciler gelirleri arttıkça belirli mallara olan taleplerini azaltabilirler. Bu mallara ise düşük mal diyoruz.
li kili mallar n fiyatlar n n de i mesi
İlişkili Malların Fiyatlarının Değişmesi
 • Eğer farklı mallar bir ihtiyacı gidermede birlikte kullanılıyorsa bu malları tamamlayıcı mallar olarak adlandırıyoruz.
 • Eğer bir ihtiyacı gidermede farklı mallar birbirlerinin yerine kullanılabiliyorsa bumallara ikame mallar diyoruz.
zevk ve tercihler
Zevk ve Tercihler
 • Farklı cinsiyetlerde, farklı yaş gruplarında, farklı eğitim düzeylerinde, farklı sosyal ve kültürel çevrelerde bireylerin zevk ve tercihlerinin de farklılaşması doğaldır.
 • Tüketicilerin zevk ve tercihlerinin bir mala doğru yönelmesi o malın talep eğrisini sağa doğru kaydırır.
t ketici beklentileri
Tüketici Beklentileri
 • Gelecekte malın fiyatının artması bekleniyorsa, mala olan bu dönemdeki talep artar.
 • tüketicilerin gelirleri konusundaki beklentileri de mal ve hizmetlere olan talebi etkiler
slide13
ARZ
 • bir malı üreten üreticinin belirli bir dönemde belirli bir fiyattan satmak istediği ürün miktarına piyasaya arz edilen miktar denir.
  • Malın kendi fiyatı
  • Üretim girdilerinin fiyatları
  • Üretim sürecinde bu malla ilişkili olan diğer malların fiyatları
  • Teknoloji
  • Üreticinin beklentileri
arz edilen miktar ve mal n kendi fiyat
Arz Edilen Miktar ve Malın Kendi Fiyatı
 • bir malın kendi fiyatı ile piyasaya arz edilmek istenen miktar arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Fiyat artarsa arz edilen miktar da artar. Bu ilişkiye iktisat teorisinde Arz Kanunu adı verilir.
retim girdilerinin fiyatlar
Üretim Girdilerinin Fiyatları
 • Doğal olarak girdi fiyatlarındaki bir artış üreticinin maliyetlerini de artıracağından her fiyat düzeyinde üreticilerin arz etmek isteyecekleri ürün miktarı daha az olacaktır.
retilen di er mallar n fiyatlar
Üretilen Diğer Malların Fiyatları
 • Bir malın üretiminde kullanılan üretim girdileri ve tekniklerle pek çok farklı mal üretilebilir. Örneğin buğday ve arpa üretimde birbirlerine çok kolaylıkla ikame edilebilir iki üründür. Eğer arpa fiyatları artıyorsa üreticiler arpa üretmeye yönelip, buğday arz etmekten vazgeçebilirler.
teknoloji
Teknoloji
 • Diğer tüm değişkenler sabitken üretim maliyetlerini azaltan bir teknolojik yenilik üreticilerin kârlarını artırır ve her fiyat düzeyinde üreticilerin daha fazla mal arz etmelerine yol açar.
reticilerin beklentileri
Üreticilerin Beklentileri
 • Üreticilerin malın gelecekteki fiyatı konusundaki beklentileri bu dönemde arz etmek istedikleri mal miktarını da belirler. Tavuk eti örneğimize dönersek, gelecek dönemlerde tavuk fiyatlarının düşmesini bekleyen bir üretici bu dönemde fiyatlar henüz düşmeden daha fazla tavuk arz etmek isteyecek, bu durumda arz eğrisi sağa kayacaktır.
p yasa denges
PİYASA DENGESİ
 • Bir piyasada dengenin oluşması arz ve talebin bir araya gelmesiyle mümkün olur.
 • Talep Fazlası
 • Arz Fazlası
yumurta piyasas nda
Yumurta Piyasasında
 • Sağlık Bakanlığı’nın, yumurta tüketimin kalp krizini tetiklediğini açıklaması
 • Sucuk fiyatının düşmesi
 • Tavuk yemi fiyatının yükselmesi
 • Yumurtalı salataların trend olması
 • Nakliye esnasında kırılmaları engelleyen paketleme teknolojsinin geliştirilmesi
esneklik
Esneklik
 • İktisat teorisinde bir değişkenin bir başka değişkene ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsü olarak esneklik kavramı kullanılır