pazar b l mlend rme hedef pazar se m ve konumlandirma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAZAR BÖLÜMLENDİRME HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAZAR BÖLÜMLENDİRME HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

PAZAR BÖLÜMLENDİRME HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 997 Views
 • Uploaded on

PAZAR BÖLÜMLENDİRME HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA. PAZAR KAVRAMLARI TALEP ÖLÇÜM VE TAHMİNİ Talebin Ölçülmesi Talep Tahmini PAZAR BÖLÜMLENDİRME Pazar Bölümlendirme Kriterleri Pazar Bölümlendirmenin Aşamaları HEDEF PAZAR SEÇİMİ Hedef Pazar Seçimi Stratejileri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PAZAR BÖLÜMLENDİRME HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pazar b l mlend rme hedef pazar se m ve konumlandirma
PAZAR BÖLÜMLENDİRME HEDEF PAZAR SEÇİMİ VE KONUMLANDIRMA
 • PAZAR KAVRAMLARI
 • TALEP ÖLÇÜM VE TAHMİNİ
  • TalebinÖlçülmesi
  • Talep Tahmini
 • PAZAR BÖLÜMLENDİRME
  • Pazar Bölümlendirme Kriterleri
  • Pazar Bölümlendirmenin Aşamaları
 • HEDEF PAZAR SEÇİMİ
  • Hedef Pazar Seçimi Stratejileri
  • Özel Bir Pazar Bölümü: Niş
 • KONUMLANDIRMA
slide2

% 100

% 50

Hazır

Pazar

Hazır pazarın

% 40’ı

Hedef

Pazar

Hedef pazarın

% 30’u

Nüfuz

Edilen

Pazar

Bazı Pazar Kavramları

% 100

Toplam

Nüfus

% 20

Potansiyel

Pazar

TOPLAM PAZAR

POTANSİYEL PAZAR

pazar kavramlar
Pazar Kavramları

Girilmiş pazar

Hedef pazar

Hazır (gerçek) pazar

Potansiyel pazar

Toplam Pazar

pazar b l mlendirmenin segmentasyon yararlar
Pazar Bölümlendirmenin (Segmentasyon) Yararları
 • Tüketici ihtiyaçları daha iyi karşılanır
 • İşletme en kârlı pazar bölümüne yönelir
 • Tutundurma mesaj ve araçları daha spesifik belirlenir
 • Pazardaki değişmeler daha iyi izlenir
 • Pazarlama yönetiminde etkinlik sağlanır
 • Kaynaklar daha etkin kullanılır
slide5

Ölçülebilir

 • Ulaşılabilir
 • Ayırdedilebilir
 • Yeterince büyük
 • İstikrarlı (sürdürülebilir)
pazar b l mlendirmenin a amalar
Pazar Bölümlendirmenin Aşamaları
 • Mevcut pazar bölümlerini birbirinden ayırıcı niteliklerin belirlenmesi
 • Bu niteliklere göre pazar bölümlerinin saptanması
 • Her bölümün büyüklüğünün ve değerinin saptanması
 • Rakiplerin pazardaki durumlarının incelenmesi
 • Yeterince veya hiç hizmet edilmeyen pazar bölümlerinin seçilmesi
slide7
TÜKETİCİ PAZARI

·  Demografik faktörler

Yaş, gelir, cinsiyet, eğitim

·  Psikografik faktörler

Kişilik, motivasyon, hayat tarzı

·  Coğrafi faktörler

İklim, bölge, pazar yoğunluğu

·  Davranışsal faktörler

Yarar, tüketim hızı

ENDÜSTRİYEL PAZAR

·   Coğrafi bölge

İklim, bölge, müşteri tercihi

·   Örgüt tipi

Büyüklük, karmaşıklık

·   Müşteri büyüklüğü

Prosedürler, satın alma miktarları

·   Ürünle ilgili faktörler

Üretim, araştırma, işletme faaliyetleri

deterjan in pazar b l mlendirme listesi

Yarar bölümleri

Demografik

Davranışsal

Psikografik

Coğrafi

Ekonomikilik

Kalabalık, düşük gelirli aileler

Sık kullananlar

Çok hesap yapanlar, gereksiz harcama yapmayanlar

Şehir civarında oturanlar

Çevre dostu olması

Eğitim düzeyi yüksek olanlar

Az kullananlar

Kendine güvenenler

Büyük şehirlerde oturanlar

Beyazlık parlaklık

Orta yaşlılar, bayanlar

Marka bağlılığı olanlar

Muhafazakar olanlar, sık seyahat edenler

Şehir merkezinde oturanlar

Kokusu, çevre dostu olması

Bayanlar, gençler

Kozmetikte seçici olanlar

Zevkine düşkün olanlar

Yüksek gelir grubunun yoğunlaştığı semtlerde oturanlar

Deterjan İçin Pazar Bölümlendirme Listesi
t kenmez kalem in pazar b l mlendirme listesi

Yarar bölümleri

Demografik

Davranışsal

Psikografik

Ekonomiklik

Öğrenciler, memurlar, düşük gelirliler

Sık kullananlar

Çok hesap yapanlar, gereksiz harcama yapmayanlar

Fonksiyonlu

Eğitim düzeyi yüksek olanlar

çok kullananlar

Gösterişe önem verenler

Kullanım süresi dayanıklılık

Öğretmenler, yöneticiler

Ara sıra kalem alırlar

Eğitimle içiçedir,

Görünüş

Bayanlar, çocuklar

Çok kullananlar

Zevk sahibi insanlar

Tükenmez kalem İçin Pazar Bölümlendirme Listesi

tutumlu

cingözler

işbilirler

estetikler

pazar b l mleri

Zevkine

düşkünolanlar

Çok hesap yapanlar, gereksiz harcama yapmayanlar

Muhafazakarlar, sık seyahat edenler

Kendine

güvenenler

Pazar Bölümleri
hedef pazar se iminde etkili olan fakt rler
Hedef Pazar Seçiminde Etkili Olan Faktörler
 • İşletmenin kaynakları
 • Malın özellikleri
 • Mamulün hayat seyrindeki yeri
 • Pazarın yapısı
 • Rekabet durumu
hedef pazar se imi stratejileri
Hedef Pazar Seçimi Stratejileri
 • Farklılaştırılmamış pazarlama (Tüm pazar)
 • Yoğunlaştırılmış pazarlama (Tek bölüm)
 • Farklılaştırılmış pazarlama (Çok bölüm)
b l mlendirilmi ve b l mlendirilmemi pazarlar

750 milyon üstü

Üniversiteliler

500-750 milyon

Liseliler

250 –500 milyon

Diğerleri

250 milyondan az

(a) Bölümlendirilmemiş pazar

(b) Aylık gelirlerine bölümlendirilmiş pazar

( c ) Eğitim düzeylerine göre bölümlendirilmiş pazar

Bölümlendirilmiş ve Bölümlendirilmemiş Pazarlar
farkl la t r lm pazarlama

Pazar bölümü 1

Pazarlama karması 1

Hedef pazar 1

Pazarlama karması 2

Hedef pazar 2

Hedef pazar 3

Pazarlama karması 3

Pazar bölümü 5

Farklılaştırılmış Pazarlama
farkl la t r lm pazarlama stratejisi
Güçlü Yönleri

Daha yüksek satış hacmi sağlayabilir.

Tüketici tercihlerindeki ani değişimlere karşı riski azaltır.

Mal ve fiyat farklılaştırmasına elverişlidir.

Zayıf Yönleri

Üretim ve pazarlama harcamaları yüksektir.

Yönetim ve karar alma güçleşir.

Araştırma maliyetleri artar.

Nitelikli insan kaynağını gerektirir.

Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi
farkl la t r lmam pazarlama stratejisi
Güçlü Yönleri

Üretim ve pazarlama harcamalarında tasarruf sağlar.

Tüm pazarda iyi bir konum elde edildiğinde yüksek kâr sağlar.

Zayıf Yönleri

Tüm pazara ve tüketicilere ulaşmak oldukça zordur.

Rakip sayısı arttığında Pazar payı hızla düşer.

Pazarın tümündeki ani değişiklikler, işletmeyi sarsabilir.

Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi
yo unla t r lm pazarlama
Yoğunlaştırılmış pazarlama

Pazar Bölümü

1

İşletmenin pazarlama karması

Pazar Bölümü

2

Pazar Bölümü

3

yo unla t r lm pazarlama stratejisi
Güçlü Yönleri

Pazarlama çabalarının yoğunlaşmasıyla üstünlük sağlanabilir.

Üretim ve pazarlama harcamaları azdır.

İyi bir pazar bölümü seçildiğinde yatırımın kârlılık oranı yükselir.

Uzmanlık geliştikçe başka pazarlara girilebilir.

Zayıf Yönleri

Aynı pazara yönelen işletme sayısı arttıkça risk artar.

Ani tercih değişikliklerine karşı risk yüksektir.

Ani teknoloji değişiklikleri uzmanlığı geçersiz hale getirebilir.

Yoğunlaştırılmış Pazarlama Stratejisi
fakt rlere g re rasyonel say labilecek stratejiler
Sınırlı kaynak-Yoğunlaştırılmış pazarlama

Homojen mamul-Farklılaştırılmamış pazarlama

Heterojen mamul-Farklılaştırılmış pazarlama

Sunuş dönemi- Farklılaştırılmamış pazarlama

Olgunluk dönemi- Farklılaştırılmış pazarlama

Homojen Pazar- farklılaştırılmamış pazarlama

Heterojen Pazar- Farklılaştırılmış pazarlama

Rakipler farklılaştırılmış pazarlama uyguluyor- Farklılaştırılmış pazarlama

Faktörlere göre rasyonel sayılabilecek stratejiler
konumland rma
Konumlandırma
 • Bir mamulün konumu, onun rakip ürünlere göremüşterinin zihnindeki nispi yeridir.
margarinlerin konumlar n n alg lama haritas nda g sterilmesi

Yüksek Kalite (+)

B margarini

G margarini

A margarini

D margarini

(-)

Düşük Fiyat

(+)

Yüksek Fiyat

C margarini

F margarini

E margarini

(-)Düşük

Kalite

Margarinlerin Konumlarının Algılama Haritasında Gösterilmesi
rnekler
Örnekler
 • “En iyisi, en hesaplısı”
 • “biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu”
 • “yoksa siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?”
 • “juss: ilk kez meyve suyu içer gibi”
 • “Anne eli değmiş gibi”
 • Papia üç kat”
 • “Sizinde faturanız geldi.. Avea gibi sandım…”
 • “Vanish kristal beyazla daha beyaz”
 • “Daha çok fındık”
 • “word’de özel + 4 taksit”
 • “7 etkili diş macunu”
konumland rma ara lar
Konumlandırma Araçları
 • Faydaları
 • Kullanım durumları
 • İmaj
 • Rakip ürünler
 • Nitelikler
 • Üretim süreci
 • İçerik
 • Kabul görme
 • Çevreci kurum imajı
 • Ürün sınıfı
 • Fiyat
 • Kalite
 • Coğrafi bölge
 • Pozitif Çağrışımlar
konumland rma hatalar
Konumlandırma Hataları
 • Eksik (Yetersiz) Konumlandırma
  • Alıcıların marka hakkında çok az bir fikre sahip olması durumu
 • Aşırı Konumlama
  • Alıcıların markayla ilgili olarak çok dar bir bilgiye sahip olmaları, varyasyonlarını vb. bilmemeleri durumudur.
 • Kafa Karıştıran Konumlama
  • Alıcıların markayla ilgili karışık imajlara sahip olmaları durumudur. Bu karışıklık çok fazla iddialar ortaya koymaktan ve konumlamayı sürekli değiştirmekten doğmaktadır.
 • Kuşkulu Konumlama
  • Ürünün özellikleri, fiyatı ve üreticinin kimliği dolayısıyla, alıcıların markayla ilgili iddialara inanmakta zorlandıkları durumdur.
yeniden konumland rma
Yeniden Konumlandırma

Yeniden konumlandırma yolları:

 • Markaya ait ürün içeriğinin (tat, koku, vb.) değiştirilmesi
 • Üründe fiziksel değişiklik (tasarım, ambalaj, vb.) yapılması
 • Ürünün kullanım alanlarının değiştirilmesi
 • Marka imajının değiştirilmesi
slide29

Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın,

Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın

NFK