energia wodna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energia wodna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energia wodna

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Energia wodna - PowerPoint PPT Presentation

jadon
234 Views
Download Presentation

Energia wodna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Filip Lamański Cezary Wiśniewski Cezary Mazur Energia wodna hydroelektrownie

  2. Elektrownia wodna (hydroelektrownia*) to zakład przetwarzający energię kinetyczną wody na energię elektrycznąZaporaNie jest niezbędna we wszystkich rodzajach hydroelektrowni, większość elektrowni wodnych posiada jednak zapory.Wiele zapór miało służyć innym celom niż produkcja elektryczności, zaś elektrownie wodne dobudowano do nich dopiero później. Przykładem może być 80 tys. zapór w Stanach Zjednoczonych, spośród których tylko 2400 służy produkcji energii elektrycznej.Turbina wodnaZwana jest też silnikiem wodnym rotodynamicznym bądź też turbiną hydrauliczną. Turbina wodna to silnik, przetwarzający mechaniczną energię przepływającej przezeń wody na użyteczną pracę mechaniczną*W Norwegii 98% energii elektrycznej produkują hydroelektrownie budowane na rzekach górskich

  3. Wady hydroelektrowni • hydroelektrownia wymaga zatopienia znacznych obszarów (o ile nie znajduje się na terenach górskich) • - tama zatrzymuje prawie wszystkie osady • tama jest przeszkodą nie do pokonania np. dla wędrujących łososi. Zalety hydroelektrowni + nie wymaga sztucznego spiętrzania wody. + niskie koszty produkcji energii elektrycznej

  4. Elektrownie pływowe Elektrownia pływowa - elektrownia wytwarzająca prąd elektryczny przy pomocy specjalnych urządzeń wykorzystujących przypływy i odpływy morza. Im są one większe, tym bardziej efektywna jest elektrownia. Jest lokowana w miejscach umożliwiających budowę zapór (z turbinami) między otwartym morzem a utworzonym zbiornikiem. Elektrownie pływowe wytwarzają prąd elektryczny przy użyciu siły wód. Buduje się specjalne tamy, które powodują w określonych miejscach gwałtowny spadek mas wody. Woda spada wtedy na turbinę wyposażoną w specjalne łopaty ustawione pod odpowiednim kątem.

  5. Zalety elektrowni pływowych + w niewielkim stopniu wpływają na środowisko przyrodnicze • Wady elektrowni pływowych • możliwość budowy ograniczona do obszarów nadmorskich o dużych pływach • konieczne jest stosowanie skomplikowanych i kosztownych technologii odpornych na niekorzystną pogodę, co wpływa negatywnie na stan środowiska przyrodniczego

  6. Gazy cieplarniane i globalne ocieplenie Produkty powstające w procesie spalania paliw kopalnych zalicza się do gazów cieplarnianych. Oprócz dwutlenku węgla i pary wodnej należą do nich m.in. metan i ozon. Ich brak spowodowałby tak duże zmiany temperatury powietrza w ciągu doby, że średnie dobowe wartości temperatury byłyby ujemne, a całą powierzchnie pokryłby lód. Natomiast zwiększenie się stężenia gazów cieplarnianych przyczynia się m.in. Do wzrostu średniej temperatury powietrza na Ziemi. Zjawisko to nazywane globalnym ociepleniem, prowadzi do zaniku pokrywy lodowej w górach i okolicach podbiegunowych. W wyniku tego stale podnosi się poziom mórz.