s hk isen asianhallinnan kehitt minen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sähköisen asianhallinnan kehittäminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Sähköisen asianhallinnan kehittäminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Sähköisen asianhallinnan kehittäminen. Korkeakoulujen pitkäaikaissäilytysseminaari 26.10.2006 Päivi Happonen Kansallisarkisto Asiakirjahallintoyksikkö. Esityksen sisältö. Sähköisen asiakirjallisen tiedon hallintaan liittyvät vaatimukset Käsittelyprosessien kehittäminen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sähköisen asianhallinnan kehittäminen' - jaden


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s hk isen asianhallinnan kehitt minen

Sähköisen asianhallinnan kehittäminen

Korkeakoulujen pitkäaikaissäilytysseminaari 26.10.2006

Päivi Happonen

Kansallisarkisto

Asiakirjahallintoyksikkö

esityksen sis lt
Esityksen sisältö
 • Sähköisen asiakirjallisen tiedon hallintaan liittyvät vaatimukset
  • Käsittelyprosessien kehittäminen
  • Asiakirjahallinnollisten vaatimusten toteuttaminen tietojärjestelmissä
  • Arkistonmuodostussuunnitelma metatietoarvojen lähteenä

<= SÄHKE-hankkeen ja ValtIT:n linjaukset

arkistolaitoksen s hke normi
Arkistolaitoksen SÄHKE-normi
 • Kohderyhmänä asiankäsittelyjärjestelmät
  • Määrittää ne vaatimukset ja ominaisuudet, jotka asiankäsittelyjärjestelmissä tulee olla, jotta pysyvästi säilytettävät tiedot voidaan säilyttää yksinomaan sähköisessä muodossa
   • Sähköisen asianhallinnan ohjaamisen periaatteet
   • Asiankäsittelyprosessiin kohdistuvat vaatimukset
   • Asiankäsittelyjärjestelmistä muodostettava siirtotiedosto ja sen siirtäminen arkistolaitokseen
 • Koskee valtionhallinnon ja kuntasektorin organisaatioita
 • Voimassa 1.1.2006 – 31.12.2008
s hk isen tiedonhallinnan vaatimukset
Sähköisen tiedonhallinnan vaatimukset
 • Suunniteltavuus
  • tehtävät, prosessit ja asiakirjatyypit kuvattu
  • asiakirjallisen tiedon elinkaari määritelty
 • Tehokkuus
  • asiakirjalliset tiedot löytyvät nopeasti
  • kaksinkertaisen säilyttämisen välttäminen
  • tarpeettomat asiakirjalliset tiedot hävitetään
 • Luotettavuus
  • asiakirjallisten tietojen alkuperäisyys ja eheys turvattu
 • Käytettävyys
  • säilytysmuodosta riippumaton käytettävyys turvattu
 • Tietoturvallisuus
  • julkisuus ja salassapito määritetty
kohti s hk ist asianhallintaa
Kohti sähköistä asianhallintaa
 • Tällä hetkellä asiakirjoja käsitellään rinnakkain sekä manuaalisesti että sähköisesti
  • Tavoitteena: sähköisesti tuotettu tieto on koko elinkaarensa ajan sähköisessä muodossa
   • Luotettavuusvaatimukset
   • Käytettävyysvaatimukset
   • Säilytys(aika)vaatimukset
   • Kytkentä tehtävään/asiaan

=>Tietojärjestelmien täytettävä luotettavalle tietojärjestelmälle asetetut vaatimukset

kohti s hk ist asianhallintaa1
Kohti sähköistä asianhallintaa
 • Tavoitteena yhtenäistetyt tietojärjestelmät ja yhteentoimivat prosessit
 • Käsittelyprosessien kehittäminen
  • ”Lehmipolkuja ei kannata päällystää”
   • Vanhentuneita prosesseja ei automatisoida
  • Rohkea analysointi
   • Prosesseissa huomioitava asiakirjahallinnon vaatimukset
   • Tavoitteena sujuvuus, tehokkuus ja tuottavuus
  • Prosessien omistajien tunnistaminen
   • Vastuukysymykset
  • Prosessien mallintaminen
kohti s hk ist asianhallintaa2
Kohti sähköistä asianhallintaa
 • Työnkulun hallinta ja automatisointi
  • Tehtävät ja asiakirjat siirtyvät käsittelijältä toiselle ennalta määritettyjen ja sovittujen sääntöjen ja toimintamallien ohjaamalla tavalla
  • Käsittelyvaihetietojen kattava tallentuminen
  • Sähköisen asioinnin kytkeminen osaksi asianhallintaa
  • Asiakirjapohjien kehittäminen ja yhtenäistäminen
  • Hakumahdollisuudet
   • Sisäinen haku/valtionhallinnon sisäinen haku
  • Järjestelmien hävittämistoiminnallisuuksien kehittäminen
  • Sähköinen säilyttäminen ja arkistointi
s hk isen asianhallinnan vaatimuksia
Sähköisen asianhallinnan vaatimuksia
 • Järjestelmän vaatimusmäärittelyssä huomioon asiakirjahallinnon ja arkistoinnin vaatimukset
 • Järjestelmää käytetään vain yhdellä tapaa
  • Koulutuksen merkitys
  • Työnkulkujen ohjaaminen
  • Käyttöoikeudet vastaavat työtehtäviä ja niitä pidetään ajan tasalla
 • Järjestelmään tallentuu loki- ja säilytyshistoriatietoa
  • Lokitietojen seuranta
elinkaaren hallinta ja ohjaaminen
Elinkaaren hallinta ja ohjaaminen
 • Asiakirjallisen tiedon elinkaarta hallitaan ja ohjataan metatietojen avulla
  • Sähköisessä ympäristössä asiakirja ei ole asiakirja ilman ulkoisia metatietoja
 • Lähtökohtana metatietoarvojen automaattinen tallentuminen
  • Järjestelmä ja arkistonmuodostussuunnitelma tuottavat suurimman osan arvoista
  • Käyttäjä tallentaa hyvin vähän
  • Asiankäsittelyn luotettavuuden ja aukottomuuden turvaaminen
arkistonmuodostussuunnitelma asianhallinnan ohjausv lineen
Arkistonmuodostussuunnitelma asianhallinnan ohjausvälineenä
 • AMS ohjaa organisaation asiakirjallisten tietojen elinkaaren suunnittelua ja hallintaa
  • Asiakirjalliset tiedot sidotaan tehtävä- ja asiayhteyteen
  • Tietosisällön yksityiskohtaisuus
   • www.narc.fi/ams-opas
   • www.narc.fi/Arkistolaitos/pdf-ohjeet/akj_maarays.pdf
    • Asianhallinnan metatietomalli (SÄHKE-metatietomalli)
   • www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs143
  • AMS kehittyy tiedonhallintajärjestelmäksi
  • AMS-integraation toteuttaminen
   • Asiankäsittelyjärjestelmän asiaryhmityksen on perustuttava AMS:n luokitukseen
slide12

AMS

Seulotut

Asian

avaaminen

Toimen-

piteitä

Asian

päättäminen

Säilytys

Metatiedot

Siirtotiedosto

arkistonmuodostussuunnitelma asianhallinnan ohjausv lineen1
Arkistonmuodostussuunnitelma asianhallinnan ohjausvälineenä
 • AMS:n avulla mahdollisuus ohjata asian käsittelyn etenemistä ja metatietoarvojen tallentumista ja täydentymistä tietojärjestelmässä
  • Edellyttää käsittelyvaihetietojen tallentamista AMS:iin
  • Tiedon elinkaarta ohjaavat toiminnallisuudet ja käsittelysäännöt
   • esimerkiksi: säilytysajan tallentuminen/muuttuminen sidotaan johonkin käsittelyvaiheeseen
   • esimerkiksi: asiakirjallinen tieto muuttuu julkiseksi päätöstoimenpiteen yhteydessä
   • esimerkiksi: tuotetaan asiakirjatiedostoista TIFF-tiedostot, kun asian käsittely on päättynyt
   • esimerkiksi: asiakirja tulostetaan paperille asian käsittelyn päätyttyä
  • Käsittely- ja säilytysaikasääntöjen yksinkertaisuus
s hk isen ams n yll pito
Sähköisen AMS:n ylläpito
 • AMS:n kulloinenkin tietosisältö oltava todennettavissa
 • SÄHKE-normi edellyttää, että AMS-sovelluksen tallennettava loki- ja säilytyshistoriatietoja
  • Luokitus- ja asiakirjatyyppimuutokset ja niihin liittyvät aikamääreet
  • Metatietoarvojen muutokset ja niihin liittyvät aikamääreet
 • Säilytysaikahistoria
 • Muuttuvien AMS-tietojen tallentuminen tietojärjestelmiin määritellyistä ajankohdista alkaen
ajankohtaisia ams ohjeita
Ajankohtaisia AMS-ohjeita
 • VAHTI Asianhallinnan tietoturvaohje 5/2006
  • AMS keskeisessä osassa asianhallinnan tietoturvallisuutta kehitettäessä
 • JHS-suosituksen laatiminen asianhallintaprosessin kehittämiseksi
 • JHS-suosituksen laatiminen julkishallinnon yhteiseksi tehtäväluokitukseksi
 • Arkistolaitoksen AMS-oppaan päivittäminen
  • Sähköisen AMS:n tietosisältövaatimukset
  • Rajapinnat AMS:n ja järjestelmien välillä
 • Yhteisten AMS-rakenteiden määrittely?
tutkimustiedon s ilytt minen
Tutkimustiedon säilyttäminen
 • Arvonmääritystä pohdittu vuosien varrella useasti
 • Rekisterien ja tietokantojen säilyttäminen
  • Mitä säilytetään
  • Hyödynnettävyys myöhemmin
  • Laatuvaatimusten täyttäminen
  • Arkistolaitoksen määritykset puuttuvat
   • Tekninen ja tietorakenteellinen näkökulma
   • Toiminnalliset vaatimukset SÄHKE-normiin pohjautuvia