slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Case: Kansalaisen s hk isen asioinnin palvelualusta OTPA Linjanvetoa seminaari IV 28.11.2007 Kari Alatalo OYS ERVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Case: Kansalaisen s hk isen asioinnin palvelualusta OTPA Linjanvetoa seminaari IV 28.11.2007 Kari Alatalo OYS ERVA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Case: Kansalaisen s hk isen asioinnin palvelualusta OTPA Linjanvetoa seminaari IV 28.11.2007 Kari Alatalo OYS ERVA - PowerPoint PPT Presentation

heinz
192 Views
Download Presentation

Case: Kansalaisen s hk isen asioinnin palvelualusta OTPA Linjanvetoa seminaari IV 28.11.2007 Kari Alatalo OYS ERVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript