anotace k u ebn m materi l m 8 ro n k novov k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anotace k učebním materiálům - 8. ročník Novověk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anotace k učebním materiálům - 8. ročník Novověk

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 2
Download Presentation

Anotace k učebním materiálům - 8. ročník Novověk - PowerPoint PPT Presentation

jaden-bowers
130 Views
Download Presentation

Anotace k učebním materiálům - 8. ročník Novověk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Anotace k učebním materiálům - 8. ročník Novověk • Škola - ZŠ L. Kuby 48, České Budějovice • Ročník - osmý - 2. stupeň ZŠ • Předmět - dějepis • Druh učebního materiálu - prezentace • Zpracováno v programu - Microsoft PowerPoint 2010 • Autor - Mgr. Lukáš Faktor • Potřebné vybavení - interaktivní tabule • Počet vyučovacích hodin - 15

  2. Použitá literatura: Baroko, architektura, plastika, malířství, Praha 1999. Čornej, P.- Bělina, P., Dějiny zemí Koruny české I - II, Praha 1992. Čornej, P.- Bělina, P., Dějiny evropské civilizace II, Praha 1995. Dějiny Japonska, Praha 2000. Dějiny novověku I-II, Praha 1969. van Dülmen, R., Kultura a každodenní život v raném novověku 16. - 18.stol., I, Praha 1999. Gombrich, E. H., Příběh umění, Praha 1993. Hroch, M., Oliver Cromwell, Praha 1968. Kitson, M., Barok a Rokoko, Praha 1972. Křivský, P.- Skřivan, A., Moře, objevy, staletí, Praha 1980. Křivský, P.- Kvaček, R.- Skřivan, Věk starý a nový, Praha 1983. Opatrný, J., Objevitelé, dobyvatelé, osadníci, Praha 1992. Pekař, J., Kniha o Kosti, Praha 1998. Petráň, J., Dějiny hmotné kultury II/1, Praha 1996. Pijoan, J., Dějiny umění 6 - 8, Praha 1989 - 1990. Světové dějiny umění, Praha 1996. Vasiljevová, Z., Dějiny Japonska, Praha 1987.