Hacimsel molek ler modellemede k tle yay sisteminin kullan m
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

Hacimsel Moleküler Modellemede Kütle-Yay Sisteminin Kullanımı. Uzm. Rıdvan YAYLA Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DUYSAK. İÇERİK. Sanal gerçeklik Sanal ortam altyapısı Geometrik Şekil Modelin oluşturulması Kütle-Yay Sistemi * KYS’de Potansiyel Enerji

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hacimsel molek ler modellemede k tle yay sisteminin kullan m

Hacimsel Moleküler Modellemede Kütle-Yay Sisteminin Kullanımı

Uzm. Rıdvan YAYLA

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DUYSAK


Hacimsel molek ler modellemede k tle yay sisteminin kullan m
İÇERİK

 • Sanal gerçeklik

 • Sanal ortam altyapısı

 • Geometrik Şekil

 • Modelin oluşturulması

 • Kütle-Yay Sistemi

  * KYS’de Potansiyel Enerji

  * KYS – Hacimsel Moleküler Modelleme İlişkisi

 • Sonuç ve Öneriler


Sanal ger ekl k
SANAL GERÇEKLİK

Sanal gerçeklik, insanlara yakınlık hissini uyandıran gerçek bir ortamın, bilgisayar grafik teknolojileri vasıtasıyla ele alınarak bilgisayar ortamına aktarılmasıdır.

Sanal ortam, genel anlamda bir nesneye bağlı olarak gerçeklestirilenüç boyutlu bir nesne modelinin bilgisayar grafikleri yardımıyla, bilgisayar ortamına aktarıldığı platformu ifade etmektedir.
Geometr k ek l
GEOMETRİK ŞEKİL

Hacimsel moleküler modellemede üçgensel, tetrahedral, octahedral ve voxel geometrik şekil gibi çok farklı geometrik şekillerden yararlanılmaktadır. Bu çalışmada tetrahedral geometrik şekil kullanılarak modelleme yapılmıştır.

Şekil -1 Tetrahedral Geometrik Şekil


Model n olu turulmasi
MODELİN OLUŞTURULMASI

Üçgensel moleküler modelleme yöntemi nesnenin sanal ortamda olusturulmasında kullanılan yaygın bir tekniktir.

Üçgensel modellemede nesnelerin 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak simülasyonları gerçekleştirilebilir.


Model n olu turulmasi1
MODELİN OLUŞTURULMASI

Tetrahedral geometrik model ise, nesnelerin hacimsel boyutta simülasyonun sağlanabildiği etkin bir yöntemdir. Bu çalışmada nesne modelinin oluşturulması için tetrahedralgeometrik model kullanılmış ve modelin yüzeyinde bulunan üçgen geometrik şekiller ile modelin görüntüsü elde edilmiştir.


Model n olu turulmasi2
MODELİN OLUŞTURULMASI

Şekil-2 Tetrahedral Modelleme ile oluşturulmuş bir mide modelinin ağ örüntüsü


K tle yay s stem
KÜTLE-YAY SİSTEMİ

Kütle-yay sistemi, birbirine yaylarla bağlı olan nokta kümesinin dinamiksel davranışlarını inceleyen bir modeldir.

Bir başka deyişle deformasyon simülasyonlarında 3 boyutlu bir ağ yapısı için ifade edilmektedir.

Şekil -3 Kütle-yay sistemine ait temel bir gösterim


K tle yay s stem1
KÜTLE-YAY SİSTEMİ

Şekil -4 Kütle-yay sisteminin tetrahedral geometrik model üzerindeki gösterimi


K tle yay s stem nde potans yel enerj
KÜTLE-YAY SİSTEMİNDE POTANSİYEL ENERJİ

Tetrahedralmodel ile modellenmiş bir nesneye bir kuvvet etki ettiğinde, modelde kütle-yay sistemi ile yaylarda bir potansiyel enerji depolanır. Bu potansiyel enerji üçgen köşe noktalarında bulunan kütleler ile kütleler arasındaki yayların gerilme ve sönüm hareketleri ile oluşur.


K tle yay s stem nde potans yel enerj1
KÜTLE-YAY SİSTEMİNDE POTANSİYEL ENERJİ

Elde edilen potansiyel enerjiler ile nesneye etki eden toplam kuvvet bulunur ve Eşitlik 1’deki gibi hesaplanır.

E.1


Hac msel molek ler modelleme
HACİMSEL MOLEKÜLER MODELLEME

Hacimsel moleküler modellemede, kütle-yay sisteminde olduğu gibi tetrahedral modelin her bir uç noktasında bir atomun olduğu varsayılır. Köşe noktalarında bulunan bu atomlar

yaylara benzer şekilde atomlar arası bağlar ile birbirine bağlıdır.


Hac msel molek ler modelleme1
HACİMSEL MOLEKÜLER MODELLEME

Hacimsel moleküler modellemede, atomlar ve bağlar arası etkileşimler ile bağ-açı potansiyel

enerjisi ve yüzey açı potansiyel enerjisi elde

edilir.


Ba a i potans yel enerj s
BAĞ-AÇI POTANSİYEL ENERJİSİ

Bağ açı potansiyel enerjisi, üçgen yüzeylerin tepe açılarının deformasyon öncesi ve deformasyon sonrası etkileşimi ile oluşan açılar ile elde edilen potansiyel enerjidir. Bu bağlamda bağ-açı etkileşimi ile elde edilen potansiyel enerji Eşitlik 2’deki gibi

hesaplanmaktadır.

E.2


Y zey a i potans yel enerj s
YÜZEY-AÇI POTANSİYEL ENERJİSİ

Yüzey açı enerjisi, kütlelere bağlı yayların

gerilme ve sönümleme hareketinden elde edilen bükülme ya da sıkışmadan dolayı elde edilen potansiyel enerjidir. Bu enerji Eşitlik 3’deki gibi hesaplanmaktadır.

E.3


Hac msel molek ler modellemede y zey a i kuvvetler
HACİMSEL MOLEKÜLER MODELLEMEDE YÜZEY-AÇI KUVVETLERİ

Tetrahedral moleküler modellemede, tetrahedralgeometrik şeklin her bir yüzeyine etki eden toplam yüzey açı kuvvetleri hesaplanır ve nesneye etki eden toplam yüzey açı-kuvveti bulunur.


Hac msel molek ler modellemede y zey a i kuvvetler1
HACİMSEL MOLEKÜLER MODELLEMEDE YÜZEY-AÇI KUVVETLERİ

Bir tetrahedral geometrik modele ait yüzey açı kuvvetleri Eşitlik 4’teki gibi bulunmaktadır.

Şekil-5 Tetrahedral geometrik şeklin kenar uzunluklarına ait gösterim

E.4.


Hac msel molek ler modellemede ba a i kuvvetler
HACİMSEL MOLEKÜLER MODELLEMEDE BAĞ-AÇI KUVVETLERİ

Hacimsel moleküler modellemede, bir tetrahedralgeometrik modelde, atomlar ile bağlar arasındaki açıdan oluşan potansiyel enerjinin türevi, bağ-açı kuvvetlerini verir.


Hac msel molek ler modellemede ba a i kuvvetler1
HACİMSEL MOLEKÜLER MODELLEMEDE BAĞ-AÇI KUVVETLERİ

Şekil-6 Bağ-açı kuvvetlerine ilişkin gösterim

E.5.


Sonu lar
SONUÇLAR

Modelleme, günümüzde yaygın olarak tıp, eğitim ve sanayi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu kapsamda modelleme tekniklerinin daha fazla geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle tıp alanında gelişimini sürdüren deformasyon simülasyonları için daha dinamik ve net bir simülasyonun elde edilmesinde kütle-yay sistemi vb. tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır.


Sonu lar1
SONUÇLAR

Kütle-yay sistemi, bilgisayar grafik teknolojileri aracılığıyla modellenen nesnelerin deformasyonunda kullanılan yaygın bir tekniktir. Bu kapsamda kütle-yay sistemi ile moleküler modelleme yöntemleri birleştirildiğinde modellenen nesnelerde deformasyonun daha sağlıklı bir şekilde elde edildiği gözlemlenmektedir.


Te ekk rler soru cevap
TEŞEKKÜRLER…SORU & CEVAP