slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. EĞİTİM SİSTEMİNİN ÜÇ TEMEL ÖGESİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. EĞİTİM SİSTEMİNİN ÜÇ TEMEL ÖGESİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

1. EĞİTİM SİSTEMİNİN ÜÇ TEMEL ÖGESİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 228 Views
 • Uploaded on

1. EĞİTİM SİSTEMİNİN ÜÇ TEMEL ÖGESİ. PROGRAM EĞİTİMİN ANAYASASIDIR . • Öğretmen Yetiştirme, •Ders Kitabı, •Materyal, •Eğitim Ortamının Düzenlenmesi, •İdareci, •Müfettişler, •Tüm Eğitim Paydaşları (Kitap Yazarı, Yayıncılar vb...) Programa Göre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. EĞİTİM SİSTEMİNİN ÜÇ TEMEL ÖGESİ' - abiola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

PROGRAM EĞİTİMİN ANAYASASIDIR.

• Öğretmen Yetiştirme,

•Ders Kitabı,

•Materyal,

•Eğitim Ortamının Düzenlenmesi,

•İdareci,

•Müfettişler,

•Tüm Eğitim Paydaşları (Kitap Yazarı, Yayıncılar vb...)

Programa Göre

Şekillenmek / Şekillendirilmek Durumundadır.

slide6

2013Yılında

günün ihtiyaçlarını ve eğitimdeki paradigma değişikliklerini karşılamak üzere Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi Kapsamında “Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programı” geliştirildi.

.

.

slide7

2013 Yılında

Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi Öğretim Programında yeni kabul edilebilecek bazı kavramlar…

 • Hesap Verebilirlik
 • Şeffaflık
 • Dijital vatandaşlık
 • Özgür ve özerk birey
 • Dezavantajlı gruplar
 • Ayrımcılık
 • Ön yargı
 • Siber zorbalık
 • Mobbing
 • Barış
 • İçsel barış
 • Fanatizm
 • Ekolojik denge
 • Kalıp Yargı
 • …….
 • ……..

.

.

slide8

2013 Öğretim programı;

aktif vatandaşlık becerilerinin kazandırılmasını öngören öğrenci merkezli ve etkinlik tabanlı bir öğretim programıdır

2013 Öğretim programında;

Kazanımlara ek olarak öğrencilerin edinmesi gereken kavram, beceri ve değerlere de yer verilmiştir.

.

.

slide10

2004 yılından itibaren öğretim programları;

öğrenci merkezli ve etkinlik tabanlı olmasına rağmen kimi sınıflarda hala

geleneksel düz anlatımla

derslere devam edilmektedir.

slide12

Uzlaşma (Konsensüs) Nedir?

 • Uzlaşma (konsensus), bir topluluğa dâhil üyelerin bir konu hakkında bir anlaşmaya, mutabakata varmalarıdır.
 • Uzlaşma (konsensüs) terimi, daha çok demokratik toplumlara özgü bir durumdur.
 • Uzlaşmanın konusu kimi zaman ihtilaflı sosyal bir probleme, kimi zaman bilimsel bir probleme, kimi zaman da dini bir tartışmaya ilişkin olabilir.
slide13

Uzlaşma (Konsensüs) Nedir?

 • Uzlaşma, ortak ve özgür irade temelinde, bütün muhatapların kabul edebileceği kararlar alabilmektir.
 • Uzlaşma sağlanırken farklı düşünce ve görüşler yok sayılmamalıdır.
 • Aksi halde bu anlayış farklı düşünen kişi yada grupların uzlaşmadan ayrılmasına neden olabilir.
 • Demokratik yönetimlerin çoğunluk sisteminde, azınlıkta kalanlar kimi zaman hesap dışı kalmaktadır. Bu durumda uzlaşmadan (konsensüsten) söz edilemez
slide14

Uzlaşma (Konsensüs) Nedir?

 • Uzlaşma (konsensüs), karşılıklı dinlemek ve kabul etmek yoluyla farklılıkların olumlu biçimde değiştirilmesi imkanını içinde barındırır.
 • Uzlaşma (konsensüs) sürecinde tüm endişeler, itirazlar, rasyonel veya duygusal argümanlar ciddiye alınır.
 • Uzlaşma (konsensüs); eşit erkdüzleminde bulunanlar arasında mümkündür.
 • Konsensüs (uzlaşma) prosedürü mucizeler yaratmaz. Ama tahakkümsüz ve şiddetten arınmış bir toplum için de vazgeçilmezdir.
slide15

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitiminde Uzlaşmaya Dayalı Karar Alma

 • İnsan hakları ve vatandaşlık eğitimi bakımındankonsensüse (uzlaşmaya) dayalı karar alma; öğrencilerin konuşma, dinleme, tartışma, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmektedir.
 • Bu tartışmalar öğrencilerde ön yargısız, hoşgörülü ve açık fikirli olmalarını sağlamaktadır.
 • Ayrıca uzlaşma (konsensüs) arayışı içerisinde olmak ve sorunları tartışmak; sorunların şiddet dışı ve demokratik yollarla çözümlenmesi sürecinde önemli kazanımlardır.
slide16

2013 Öğretim Programında Uzlaşma (Konsensüs)

 • 2013 öğretim programının genel amaçlarında; “Yaşamın her alanında barış ve uzlaşmakültürünün oluşması ve gelişmesine katkı sağlayarak çatışmalara barışçıl çözümler arama,” ifadesine yer verilmiştir.
 • Bu amaç geliştirilen öğretim programının 5 temasından birisi olan “Barış ve Uzlaşma” temasında özellikle karşılık bulmaktadır.
 • Uzlaşma aynı zamanda programda öğretilmesi öngörülen kavramlar listesinde verildiği gibi beceri olarak da ele alınmıştır.
slide17

Uzlaşmaya (Konsensüse) Dayalı Karar Alma

 • Fikir birliği yoluyla kararlar almak çok uzun ve yorucu bir süreçtir. Özellikle İH/DVE’nin kimi konularının ihtilaflı olması bu süreci zorlaştırmaktadır.
 • Uzlaşma (konsensüs) ya da tartışma süreçlerinde tartışanların çok iyi iletişim becerilerinesahip olması gerekir. Aynı zamanda gruptaki diğer insanların ihtiyaçlarına karşı hassas olmayı ve hayal gücünü, güveni ve sabrı gerektirir.
 • Konular, ancak alay edilme yada sansüre uğramama korkusu olmadan dürüstçe irdelenir. İnsanlar böyle bir ortamda mantıklı buldukları bir görüş üzerine kararlarını değiştirmekte kendilerini serbest hissedebilirler.
slide18

Müzakere Türleri ve Uzlaşma

 • ( Konsensüs)
 • Bütünleştirici müzakerede taraflar hem kendilerinin hem de karşı tarafın beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya çalışırlar. Kazan-kazan türü bir anlaşmaya varmak için yaratıcı problem çözme yollarını kullanırlar.
 • Dağıtıcı yada yıkıcı müzakerede ise diğerinin kaybı pahasına kendi beklentilerinin en üst düzeyde karşılanması için mücadele eder. Bu anlayıştaki mücadele kazan-kaybet düşüncesi hakimdir.
 • Her konuda -belki de çoğunda- uzlaşma (konsensüs) sağlamak çok mümkün değildir. Ancak tartışmalı konularda sonuca ulaşmak yanında tartışmanın sürdürülebilirliği, konuşulabilirliği de çok önemli bir kazanımdır.
slide19

Konsensüs (Uzlaşma) Prosedürün Basamakları

1.Sorunun tüm yönleri ile açıklama:Bilgi düzeyini eşitlemeye yönelik olarak sorunun tüm ayrıntıları ile ortaya konulması. 2.Karar konusunun netleştirilmesi:Neye ilişkin karar verileceğinin çok net ve ayrıntılı biçimde belirlenmesi.

3.Konuya ilişkin görüşlerin açıklanması: Bu aşamada tartışma yapılmaz ancak anlamaya yönelik sorular sorulur. Herkes söz alır ve herkes eşit konuşma süresini eşit kullanır. Ötekiler dinlemeye ve anlamaya yoğunlaşır.4.Beyin fırtınası: Olası çözüm önerileri sunulur. Her şey mümkündür, sınırlama yoktur.

5.Önerilerin derlenmesi ve tartışılması: Öneriler başlıklar altında toplanır ve tekrar okunur. Her öneri avantajları ve dezavantajlarına göre değerlendirilir. Bu aşamada, çeşitli görüşlerin yarıştırılması değil; ortaklıkların ve kısmi ayrışmaların tespit edilmesi önemlidir.

slide20

Konsensüs (Uzlaşma) Prosedürün Basamakları

6.Konsensüs (Uzlaşma) önerisinin oluşturulması: Bu aşamada bir konsensüs önerisi formüle edilir.

7.Konsensüs (Uzlaşma) Önerisinin değerlendirilmesi: Herkes konsensüs önerine dair fikrini söyler. Sonuçta bir konsensüsün mevcut olup olmadığına bakılır. Eğer konsensüs sağlanmışsa devam edilir. Şayet bir konsensüse varılamamışsa 4. maddeye geri dönülür. 8. Konsensüsün (Uzlaşmanın) uygulamaya konması: Varılan sonuç bir kez daha ifade edilir. İtirazlar varsa çözümlenmeye çalışılır. Yoksa sorumluluklar üstlenilir ve kimin, neyi, nasıl, nerede ve ne zaman yapacağı belirlenir.9. Çözümün gözden geçirilmesi: Belirlenmiş bir zamandan sonra çözüm tekrar gözden geçirilir. Neler gerçekleştirildi, ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor, yeni bir eylem ve karar alma gereksinimi var mı?

slide21

Konsensus (Uzlaşma)çeşitleri

Birinci sınıf uzlaşma (konsensüs) “çözüm önerisini onaylıyorum” herkes bu yönde tavır aldığında, koşulsuz olarak hemfikir olunmuştur, varılan çözümde herkesin ihtiyaçları dikkate alınmıştır.

2. Koşullu uzlaşma (konsensüs) “ciddi endişelerim var ama çözüm önerisini onaylıyorum” bu durumda varılan en uygun çözüm olmamakla birlikte, kişinin ihtiyaçlarına ve çıkarlarına doğrudan aykırı değildir. Varılan karar kişinin uyması mümkündür. Var olan endişeler gerekirse sonra gündeme gelebilir.

slide22

Konsensus (Uzlaşmama)çeşitleri

3. Veto “bu karar benim temel görüşlerime aykırı, yaşama geçirilmemelidir” bu durumda bir uzlaşma (konsensüs) sağlanamamıştır ve karar alınamaz. Grup bloke edilmiştir. Bir birey, vetosuyla grup üzerinde büyük bir güce erişir.Bu nedenle vetoyu kullanırken dikkatli ve sorumlu davranmak gerekir.

4. Gruptan ayrılmak “temel endişelerim grup tarafından kabul edilmedi. Gruptan ayrılıyorum.” Herkesin onaylayabileceği bir çözüm bulunamamış ve uzlaşma (konsensüs) prosedürü başarısız olmuştur.

5. Kenarda durmak “kararı onaylamıyorum ama bloke etmek de istemiyorum.” Burada bir kişi kendisini dışarıda tutar ama gruptan ayrılmaz. Onaylamadığı için söz konusu eyleme katılmaz. Yine de grubun üyesi olarak kalır. Ancak bu durumda da uzlaşma (konsensüs) sağlanamamıştır.

slide23

Uzlaşmada (konsensüste) 5 pozisyon

 • Sonuç olarak gerçekleşmiş bir grup uzlaşmasında (konsensusunda) kişi kendisini aşağıdaki 5 pozisyondan birinde bulabilir:
 • Bu çok iyi bir fikir ve tamamen destekliyorum (Tam katılım)
 • Bazı çekincelerim var ama destekleyeceğim (Destek)
 • Ciddi çekincelerim var ama kabul edebilirim (Kabul)
 • İtirazlarım var ama bununla yaşayabilirim (Tolerans)
 • Bunu yapamam, ama grubun bunu yapmasında onu durdurmayacağım (Kenarda durma)
slide24

Etkinlik Zamanı

Mobius’a Düşüş

KAYNAKLAR:

1) Türnüklü, A.,Kaçmaz, T., İkiz, E. ve Balcı, F. (2009). Anlaşmazlıkların Çözümü , Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Eğitim Programı. Maya Akademi:Ankara.

2) Uluslararası Af Örgütü. (2002), İlk Adım: İnsan Hakları Eğitimine Başlangıç İçin El Kitabı(Çev: İ. Üstüner ve G.G. Ataman),İstanbul.

3) FirstSteps : A manualforstartingHumanRightsEducationhttp://www.hrea.org/erc/Library/First_Steps/part4_eng.html (Erişim Tarihi: 03/12/2013) WhatNow? Activityadapted from p.19 of Understand the Law 1994, The Citizenship Foundation.

4) http://www.wri-irg.org/es/node/15245 (Erişim Tarihi: 03/12/2013)

5) Bir karar alma yöntemi olarak konsensus

http://www.siddetsizlik.org/konsensus.html (Erişim Tarihi: 03/12/2013)

6) Brander, P., Oliveira, B., Gomes, R., Ondrackova, J., Keen, E., Surian, A., Lemineur, M-L. andSuslova, O. (2002). Compass a manual on humanrighteducationwithyoungpeople.In P., Keen E. andLemineur M-L. (Eds). Germany:Council of Europe.