rsplan for keberg barnehage 2009 2010 avdeling trollungene l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Trollungene PowerPoint Presentation
Download Presentation
Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Trollungene

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Trollungene - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Trollungene. Velkommen til et nytt barnehageår i Åkeberg barnehage. Åkeberg er en del av Kampenga barnehageenhet som består av seks barnehageteam, med tilbud til

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Årsplan for Åkeberg barnehage 2009 – 2010 Avdeling Trollungene' - jacob


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
velkommen til et nytt barnehage r i keberg barnehage
Velkommen til et nytt barnehageåri Åkeberg barnehage

Åkeberg er en del av Kampenga barnehageenhet som består av seks barnehageteam, med tilbud til

barn mellom 0 – 6 år. Teamleder har ansvar for sin barnehage, og enhetsleder er øverste ansvarlig for

hele enheten. Åkeberg består av 7 avdelinger, totalt 99 barnehageplasser, og vi holder til i et gammelt

”slott” fra 1876 og har byens flotteste uteområde.

Årsplanen er et plandokument som skal gi informasjon om hvordan barnehagen jobber for å gi barn

omsorg, opplevelser, erfaringer og læringsmuligheter. Årsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i

Lov om barnehager av 01.01.06

Rammeplan for barnehager av 01.08.06

Barnehageplan for bydel Gamle Oslo 2008-2012

Brukerundersøkelsen og vurderinger fra bhg året i fjor

Personalets kompetanse og erfaringer

Rammeplanen inneholder sju fagområder som på ulikt vis preger det pedagogiske arbeidet på avdelingene.

kjekt vite
Kjekt å vite

Felles satsningsområde for alle barnehageenhetene i bydelen er språk, og to av verktøyene vi bruker er

TRAS og ”ABC og 1,2,3”. Disse har barnehagen jobbet med over lengre tid, og de er i stor grad en integrert

del av barnehagens pedagogiske arbeid.

Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem er av stor betydning for barns trivsel og utvikling.

Foreldre/foresatte og personale har her et felles ansvar. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage

må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.

Samarbeidsutvalget 2009 – 2010

Foreldrerepresentanter: Email:

Erik Harviken erik.harvikenalfakrøllinfratek.no

Gyda Askestad gydagydaalfakrøllhotmail.com

Maria Moen /vara mariasmoenalfakrøllhotmail.com

Tarjei Skjefstad /vara tajeetsalfakrøllgmail.com

Personalets representanter:

Britt Inger Budeng brittinger.budeng@bgo.oslo.kommune.no

Katherine Navarro Fica

Hanna Nicodemussen /vara

Eierrepresentant:

Odd Stensby odd.stensby@bgo.oslo.kommune.no

Teamleder:

Hanne Marit Øiamo-Holsen hanne.holsen@bgo.oslo.kommune.no

Samarbeidsutvalget skal jmf Lov

om barnehager være et rådgivende,

kontaktskapende og samordnende

organ, og består av foreldre/foresatte

og ansatte i barnehagen. I tillegg skal

eiee, dvs Bydel Gamle Oslo, være representert.

Det blir valgt foreldrerepresentanter

hver høst på foreldremøtet.

Informasjon om SU representantene vil henge på avdelingenes oppslagstavler.

hva preger keberg
Hva preger Åkeberg

Barnehagen er Fokusbarnehage for NAFO – nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil si at vi har inngått et forpliktende samarbeid med Fylkesmannnen (Oslo og Akesrhus), og Høyskolen i Oslo i forhold til at vi har hatt fokus på flerkulturellt arbeid over tid. Barnehagen tar imot besøk, gir informasjon og kurs til andre barnehager, og deltar på samlinger. Åkeberg har i over 10 år vært en barnehage preget av et mangfold rundt språk, religion, kultur og identitet.

Vi er stoltover å ha et positivt språkmiljø som inkluderer og løfter frem barns hjemmekultur, språkkompetanse, og de språk som er representert i barnehagen. Vi har jobbet mye rundt synliggjøring av mangfold både blant personale og barn. Vi har synliggjort hvordan vi arbeider med språk. Barn lærer språk på mange ulike måter og i samspill med andre. Ulike former for lek, bruk av sang og musikk, bøker, turer og aktiviteter gir barna et mangfold av muligheter til å tilegne seg og utvikle sitt språk og sin evne til å kommunisere verbalt og non-verbalt

Åkeberg er en praksisbarnehage og tar imot lærlinger, praksiselever og studenter fra Førskolelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo.

fokusomr der 2009 2010
Fokusområder 2009-2010

Miljø og Økologi

(Fagområde: Natur, miljø og teknikk) Vi vil at barna skal utvikle en forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesker og naturen. Rammeplanen har som mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Barnehagen skal søke om å bli Miljøfyrtårn i løpet av 2010.

Vårt mål er å gi barna kunnskap som gjør dem i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss.

Sunt kosthold

(Fagområde: Kropp, bevegelse og helse) Dette fokusområdet startet som et samarbeid mellom SU og personalet med utgangspunkt i at barnehagen er en viktig arena for å fremme sunt kosthold. Vi har fokus på hva vi spiser, sammensetninger i mat, matpakker i barnehagen og inntak av sukker. Gode måltider preget av trivsel, ro og selvstendighet er også viktig. Vi er en MER-barnehage, et prosjekt i regi av Opplysningskontoret for frukt og grønt som har som mål å motivere og inspirere barnehager til å servere mer frukt og grønt. Det får vi til i samarbeid med foreldrene.Vårt mål er å være den sunne barnehagen.

Språk – mangfold og flerspråkligeht

(Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst) Dette er et område vi har jobbet med over flere år. Mange språkstimulerende tiltak er innarbeidet på avdelingene. Vi jobber med den uformelle kommunikasjonen i barnehagen, - hverdagen, her og nå, med bevissthet på kvaliteten i kommunikasjonen. Vi skal være åpne, lyttende, fange opp signaler og være tydelige. Vi vil bruke tid på personalet som språklige forbilder og rollemodeller. Vårt mål er å gi alle barn varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker, følelser og kultur.

hva s rpreger trollungene som avdeling
Hva særpreger Trollungene som avdeling:
 • Vi er en avdeling som har barnet i fokus. Vi ønsker å bli kjent med- og forstå hvert enkelt barn, det er viktig for oss at barna skal føle seg verdsatt og forstått av oss voksne på avdelingen. Vi ønsker å være en trygg og god voksen, som ser barnet.
 • For oss er det viktig å være en god rollemodell for barnet, som er konsekvent i det vi sier både verbalt og med kroppsspråket. At vi er der for dem både når de trenger trøst og noen å le sammen med. Vi ønsker å være mest mulig sittende på gulvet sammen med barna, slik at de føler vi er på samme høyde. Slik er vi tilgjengelig hvis de ønsker å leke sammen med oss, samtidig som vi er der og observerer om noen skulle trenge hjelp til å komme inn i leken, eller trenger hjelp i konflikt med andre barn. Vi sier til barna hvis de slår at det er greit å bli sint men det er ikke greit å slå. Vi tar oss tid til å forklare hvorfor de ikke må slå, at det andre barnet får vondt da. Vi forklarer barna at de heller må si det med stemmen sin. På den måten lærer de at det er ok å føle sinne, men ikke ok å slå. Vi tar oss tid til å trøste barnet som fikk vondt. Vi jobber ikke med at barnet må si unnskyld til barnet det slo, siden små barn ikke forstår betydningen av ordet. Vi jobber heller med å ta oss tid til å forklare hvorfor det ikke skal slå, at det andre barnet får vondt.
 • For å gjøre oss fortjent til respekt fra barna, må vi som voksne vise barna respekt også. Derfor er det viktig for oss å bli kjent med hvert enkelt barn. Vi voksne på avdelingen vil blant annet gjøre dette ved å snakke med barnet og ikke om barnet, og at vi ler med barnet og ikke av barnet. Selv om de er små vet de godt når de blir urettferdig behandlet.
 • Vi vil også jobbe en del med selvstendighetstrening. At vi vil oppfordre barna til å prøve selv, men vi er selvsagt der og støtter dem. Eksempel på dette kan være at vi hjelper barna å skyve ut stolen, så kan de selv hente maten de mista på gulvet. Vi vil ta oss god tid i garderoben, så barna får mulighet til å prøve å kle på selv. At vi oppfordrer dem til å prøve å klatre opp på sklia selv, men at vi selvsagt er der og hjelper. Vi har små vannmugger så de får helle vann i glasset selv, de får prøve å smøre på brødskiven selv. Mye av dette gjelder mest toåringene. Men også ettåringene klarer mye selv
 • Vi er en avdeling som er ute i all slags vær. Vi vil tenke muligheter istedet for begrensninger når det gjelder å ta med små barn ut. Her er det også viktig for oss å være gode rollemodeller; viser vi voksne at vi liker å være ute, smitter det over på barna. Vi har tro på at alle har positivt utbytte av å være ute.
 • Ellers har vi mye fokus på frilek. I frileken lærer barna veldig mye om sosial kompetanse. De lærer om rett og galt, skaper vennskap, blir lei seg- blir glad igjen, føler fellesskap og samhørighet.
 • Vi synger mye på avdelingen, noe som gir god gruppesamhørighet. Barna får være med å velge sanger og det synes de er gøy.
barna p trollungene
Barna på Trollungene:

Født i 2006:

Øivind.

Født i 2007:

Ida, Samuel, Gregers, Mie, Mia, Pan, Filip.

Født i 2008:

Mika.

2årsklubb:

Det er mange 2åringer på Trollungene i år. I oktober starter vi 2årsklubb det kommer til å forgå en gang pr uke på lekerommet, varighet blir ca 30 minutter. Hvor vi jobber med ulike tema igjennom året. En gang pr måned drar vi på toårsklubbtur. Da drar vi på litt lengre tur enn vi vanligvis gjør. Noen ganger drar vi kanskje på museum og teater.

Tema for oktober, november og desember: Bokstaver, tall og farger.

Tema for januar og februar: musikk og dans.

Tema for mars og april: forslag fra foreldre på sist foreldremøte: Kroppen min.

Tema for mai og juni: Vennskap og fokus på overgang til storbarnsavdeling.

Mer informasjon kommer i månedsskriv!

personalet p trollungene
Personalet på Trollungene:

Assistenter:

Wanna er 39 år. Hun har jobbet i Åkeberg barnehage siden 1997, det var en del av norskopplæringen hennes. Hun kommer opprinnelig fra Thailand og har bodd i Norge i 13 år. Hun er gift og har en sønn på 8 år. Wanna har tatt tilleggsutdannelse for assistenter på Høyskolen i Oslo (Kompass). Hun liker godt å være ute sammen med barna og synge med dem.

Vani er 43 år. Hun har jobbet i Åkeberg i 12 år. Hun kommer opprinnelig fra Sri Lanka, hvor hun jobbet innen barneomsorg. Vani er gift og har tre døttre på 15, 8 og 4 år. Hun liker godt å ha forming sammen med barna samt være ute sammen med dem.

Støttepedagog:

Johanne er 28 år og er født og oppvokst på Kampen i Oslo. Hun er utdannet førskolelærer og har fordypning i forming. Hun har tidligere jobbet som pedagogisk leder, men jobber nå som støttepedagog ansatt av fagsenteret. Hun liker godt å være ute, synge og male sammen med barna. Hun er hos oss to ganger pr uke.

Pedagogisk leder:

Britt Inger er 33 år. Hun ble ferdig utdannet i 2003 og har siden da jobbet på Trollungene, har fordypning i utefag. Britt Inger kommer opprinnelig fra Bardufoss og flyttet til Oslo for 11 år siden. Hun liker godt å bruke musikk og drama sammen med barna og være ute sammen med dem.

barnehagens fokusomr de spr k mangfold og flerspr klighet abc og 1 2 3
Barnehagens fokusområde: Språk, mangfold og flerspråklighet. ABC og 1, 2, 3

Metoder på avdelingen:

 • Først og fremst jobber vi aktivt med språkstimulering i det daglige på avdelingen ved at vi setter ord på det vi gjør og opplever sammen med barna. Når barna uttaler et ord feil, går vi ikke inn og retter og sier det var feil. Vi gjentar heller ordet i en annen setning for så å uttale det riktig. Barna lærer mye ved å snakke med hverandre også. Og spesielt ved måltidet hvor vi sitter sammen vil vi ha fokus på at barna skal få gode muligheter til å snakke sammen og med oss voksne.
 • Ellers skal vi jobbe med sang, musikk og litt rim og regler. De yngste barna gleder seg over rytmen og bevegelsene i de første reglene de hører, og etter hvert som barnet får bedre tak på ordene, knyttes gleden også til betydningsinnholdet til selve språket. Sang og musikk og regler handler først og fremst om glede, men er i tillegg språkstimulerende.( ABC og 1,2,3.2005). I tillegg skal vi ha fokus på bøker, og kommer til å ha få bøker framme av gangen, slik at de kan bli godt kjent med disse. Bøkene skal være lett tilgjengelig for barna. Vi voksne vil også se i bøkene sammen med dem.
 • Etter jul skal vi jobbe med eventyret De tre bukkene Bruse. Både ved at vi synger sangen og at vi forteller eventyret sammen med konkreter/ figurer på flanellograftavla eller som bordteater.
 • Vi kommer til å henge opp alfabetet på avdelingen, samt tallene fra en til ti. Dette er ikke fordi barna skal lære seg å lese og skrive og regne i barnehagen. Barn er nyskjerrige av natur, vi gir dem mulighet til å for eksempel å lære hvordan bokstaven deres ser ut. Videre hvordan sammenhengen mellom at de er to år- og viser to fingre- samt kan se på totallet på veggen.
 • Vi vil også sortere og har merket lekekassene slik at det er lett for barna å sortere når vi rydder, alt har sin plass.
 • Vi vil sette ord på former(rund,lang,liten) og farger og jobbe litt med begreper som for eksempel: Ved siden av, oppå, under.
 • Og sist men ikke minst skal vi gjennom hele året jobbe med ”Snakkepakken”. Snakkepakken er en eske med ulike bilder eller figurer oppi. Denne skal vi jobbe med en gang pr uke når vi skal ha temasamling. Vi bytter innhold i esken ut i fra hvilket tema vi jobber med. Da vil det også være ulike ord/ begreper vi jobber med hver gang. Disse ordene vil vi skrive opp slik at dere kan snakke om det hjemme også. For eksempel skal vi jobbe med tema: Bli kjent, Jeg og familien min framover nå. Da vil vi legge bilde av barna og den nærmeste familien oppi esken og snakke rundt det. Og det at vi har det oppi en eske gjør at barna synes det er spennende.
en barnehage med mangfold
En barnehage med mangfold:
 • Vi heldig og er en barnehage men både barn og voksne fra ulike land og kulturer! På avdelingen ønsker vi å ha fokus på dette på følgende måte:
 • Vi har hengt opp verdenskartet samt hengt opp flagg til alle land som er representert på avdelingen. Send gjerne postkort når dere er på ferie 
 • Vi markerer høytider og merkedager som dere ønsker vi skal feire.
 • Adventsforberedelser: baker lussekatter, går i luciatog, adventskalender, vi lager julepynt og litt gaver, synger julesanger. Lærer begreper i Snakkepakken.
 • Påske: Vi lager påskepynt, lærer begreper i Snakkepakken.
 • Kler oss ut til karneval.
 • Plakat på døra ved merkedager og nasjonaldager fra land som er representert på avdelingen. Ta gjerne med musikk!
 • 14 mai. Nesten dagen før dagen(17 er på en mandag), går vi i tog rundt barnehagen.
 • Åkebergfestivalen! Nærmere info kommer.
 • Hjemmekultur: Ta gjerne med sanger, bøker, etc som barna er opptatt av hjemme. Vi kan ha samling, stas for barnet. Det viktige for oss er å trekke inn det flerkulturelle i hverdagen, ikke bare ved markeringer og høytider.
 • Spille musikk fra ulike land.
 • Ved at dere tar med bilder av barnet og familien, skal vi lage en liten fotobok til hvert barn som vi laminerer og henger i barnets høyde.
trivsel
Trivsel:
 • Vi vil også ha fokus på at barna skal ha gode muligheter til motorisk utvikling og at det skal være et psykisk godt miljø på avdelingen. Slik vil vi jobbe med det på Trollungene:
 • Være mye ute.
 • Oppfordre barna til å prøve selv, vi er der og støtter til de mestrer selv.
 • Være på gymrommet 1 til 2 dager i uken på ettermiddagen.
 • La barna få mulighet til å sette pris på å være ute i all slags vær. Da er vi voksne viktige rollemodeller.
 • Legge til rette slik at det er rom for lek inne, bevisst på plassering av møbler.
 • Være en trygg voksen for barna, ha det gøy sammen= et godt psykisk miljø.
 • Ha fokus på vennskap.
 • Gi gode klemmer til barna
barns medvirkning
Barns medvirkning
 • For oss på Trollungene handler barns medvirkning nettopp om at hvert enkelt barn skal bli sett og hørt. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det. Derfor blir det viktig for oss å bli kjent med hvert enkelt barn, se hva barna liker å leke med- og følge opp med aktiviteter ut i fra det. Er for eksempel et barn veldig opptatt av Karius og Baktus, kan vi se i boka i samlingsstund. Da blir barnet sett og de andre barna blir presentert for Karius og Baktus.
 • Kanskje kan det være en ettåring som ikke har noe språk, men den voksne vet ut i fra barnets glade reaksjon, at barnet liker at vi synger bæ bæ lille lam. Da kan den voksne si at vi kan synge den fordi barnet liker sangen.
 • Andre eksempler kan være i frileken, hvor barnet i veldig stor grad velger hva det vil leke med. Det kan være at barnet velger pålegg eller får velge farge når vi maler og også det at barnet vet selv når det er ferdig å male- selv om det kanskje bare har malt en liten strek.
 • Det er viktig å presisere at barns medvirkning betyr ikke at vi mener at barnet bestemmer alt selv. Barn trenger trygge voksne som setter grenser og tar sluttavgjørelser også. Men for oss er det viktig å forklare barna hvorfor det eventuelt ikke kan bli slik de ønsker, men at vi likevel hører på hva de har å si. Eksempel på dette kan være at barnet vil gå ut uten lue på en kald vinterdag
 • Noe vi gjorde i fjor på Trollungene, og også vil gjøre i år, er at vi kommer til å ha to måneder i løpet av barnehageåret som står tomme hva tema angår. Det var en veldig spennende prosess i fjor Her er tanken at vi skal ha tema ut i fra hva barna er opptatt av. Er for eksempel et av barna veldig opptatt av brannbiler, så har vi det som tema en måned. Dette blir spennende! En annen ting vi vil gjøre er at barna får bestemme hvor vi skal gå på tur. Dette blir selvsagt i samarbeid med dere foreldre, at dere kan komme med forslag til parker, etc dere har vært med barna, så kan vi gå dit på tur.
tema vinter og sn pent tema etter nske fra barna eventyr de tre bukkene bruse19
Tema: Vinter og snø. Åpent tema etter ønske fra barna. Eventyr: De tre bukkene bruse.

F

E

B

R

U

A

R

kosthold
Kosthold:
 • På Trollungene vil vi jobbe med dette på følgende måte:
 • Spise mye frukt og grønnsaker.
 • Drikke vann som tørstedrikk.
 • Kjøpe inn pålegg som ikke inneholder mye sukker.
 • Gjøre måltidet til en hyggelig stund, ta oss tid. De eldste barna bytter på å være Ordensmann hver sin dag, da leverer de ut matboksene til alle barna, veldig populær oppgave!
 • Ha tema om frukt og grønnsaker.
 • Når det gjelder barnas matpakke:
 • Hvis dere vil ta med yoghurt til barnet ønsker vi at dere bare tar med yoghurt naturell. Viser til yoghurtbrosjyre på foreldretavla. Hva pålegg angår, ønsker vi ikke at dere har på syltetøy eller sjokoladepålegg.
milj og kologi
Miljø og økologi:
 • Mål: Vi skal gi barna kunnskap som gjør de i stand til å ta vare på naturen og miljøet rundt oss.
 • Slik vil vi gjøre det på avdelingen:
 • Barna får være med når vi har ansvar for å plukke søppel i hagen.
 • Rydde etter oss på tur, sette ord på hvorfor vi gjør det.
 • Sortere søppel.
 • Ta vare på dyrene rundt oss, være gode rollemodeller, slippe vepsen ut i stedet for å slå den i hjel.
 • Gå på tur og bli kjent i nærmiljøet.
 • Ha tema om dyr.
 • Være mye ute.
 • Gå på skogstur til ”stedet vårt” en gang pr måned.??
foreldresamarbeid
Foreldresamarbeid:
 • Barnehagen skal samarbeide i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Alle barna er forskjellige og har ulike behov, samtidig som de er en del av det samme fellesskapet. Et godt samarbeid er en forutsetning for at barna skal trives og utvikle seg i barnehagen. Det er viktig for oss med et godt samarbeid med dere foreldre, vi ønsker at dere blir sett og hørt av oss. Dere er den viktigste samarbeidspartneren for oss slik at barnet deres skal ha det best mulig hos oss i barnehagen. Dere kjenner barna aller best.
 • Foreldresamarbeidet baseres først og fremst på den daglige kontakten. Her utveksles for eksempel informasjon om hvordan barnet har eller har hatt det. Dere vil få en ukeplan hver fredag som gjelder for kommende uke. Slik kan dere følge med på hvilke aktiviteter, osv vi planlegger. Der står det også hvilke vakter vi voksne skal gå de ulike dagene. Ukeplanene bygger videre på temaplanen som står her i handlingsplanen. På barnas plass i garderoben henger vi ellers opp viktig informasjon for avdelingen. Der vil vi også henge opp beskjed hvis barna trenger skiftetøy og bleier. Ellers er det fint om dere titter i barnets skuff hver fredag for å se om det trengs mer skiftetøy og ta med tøy som er blitt for lite hjem. Og tar med regntøy hjem til vask også hver fredag. Vi vil også henge opp viktig informasjon på foreldretavla, så husk å ta en titt på denne hver dag! Dere vil også få månedsskriv hvor vi evaluerer endt tema og forteller om hvordan vi tenker å jobbe med neste tema.
 • Foreldremøte:
 • Hver høst og hver vår vil det bli holdt foreldremøte. På disse møtene tar vi opp aktuelle saker som vedgår barnehagen og avdelingen. Det er viktig for oss på avdelingen at dere som foreldre føler at dere bidrar med innspill og ideer til hverdagens innhold på avdelingen.
 • Foreldresamtale:
 • I løpet av barnehageåret vil dere få tilbud om to foreldresamtaler. Her snakker vi om barnets trivsel, utvikling, behov og lignende. Dersom dere ønsker det; kan vi også avtale samtale utenom disse to.
 • Foreldremiddag:
 • Ca hver tredje måned vil vi invitere til foreldremiddag, dette skjer fra kl 15.00- 16.30. Da er det fint om barna tar med en grønnsak hver. Vi vil ha fokus på sunn mat, så menyen blir som i fjor: grønnsakssuppe Informasjon om dato kommer i god tid på foreldretavla.
samarbeid med tommeliten overgang fra sm barnsavdeling til storbarnsavdeling
Samarbeid med Tommeliten & Overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling:
 • Småbarnsavdelingene:
 • På morgenen samarbeider vi med Tommeliten ved at vi er sammen med dem fra 7.30 til ca 8.30. vi vil bytte på hvor vi møtes og kommer til å være to måneder hos dem, før vi rullerer og er to måneder hos oss, og slik fortsetter vi gjennom barnehageåret. Barna vil på denne måten ha flere barn å leke med og bli kjent på en annen avdeling, de blir også godt kjent med de voksne på Tommeliten. Dette er en fordel siden de voksne på Tommeliten passer barna for oss når vi har avdelingsmøte 1,5 time annenhver torsdag. Vi passer Tommelitenbarna når de har møte annenhver onsdag. Skulle det ellers oppstå sykdom i personalet vil vi også samarbeide med dem. Ellers blir barna også kjent med de to andre småbarnsavdelingene Ekornbarna og Lille Bjørn, ved at vi ofte er ute sammen i hagen og at det hender vi hjelper hverandre ved sykdom.
 • Overgang til storbarnsavdeling:
 • Barna på Trollungene begynner storbarnsavdeling når de er ca tre år. Det kan være ved spesielle ønsker, eller fordi det ikke er nok plasser på samme avdeling at noen av barna begynner på en av de andre storbarnsavdelingene.
 • Overgangen skjer vanligvis på høsten, men ved noen tilfeller, hvis en ser at barnet er moden for det, kan det være at noen av barna kan flytte over allerede på våren. Dette skjer selvsagt i nært samarbeid med dere foreldre. En forutsetning for tidlig overflytting er at det er ledige plasser på storbarnsavdelingen.
 • Gjennom barnehageåret og da spesielt på våren, ønsker vi derfor å bli litt kjent med Orion (litt uvisst enda om alle får plass på Orion). Eksempler på dette kan være: Vi går i luciatog sammen med dem, feirer karneval sammen, de barna som skal flytte over er jevnlig på besøk på Orion sammen med en voksen fra Trollungene. Målet for arbeidet er først og fremst at overgangen fra Trollungene til Orion skal bli så myk og gradvis som mulig. Vi har god erfaring med denne myke tilvenningen og barna er ofte veldig stolte og gleder seg når de skal flytte over til de store barna.
fagomr der og service
Fagområder og Service

Rammeplanens 7 fagområder

 • Natur, miljø og teknikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Etikk, religion og filosofi
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Antall, rom og form
 • Nærmiljø og samfunn

Vi vil jobbe med de ulike fagområdene gjennom de ulike temaer og metoder (se november) beskrevet her i

årsplanen. Dette vil dere få nærmere informasjon om i månedsbrev.

SERVICE

 • Vi ønsker at dere foreldre og barna opplever at barnehagen er et godt sted å være og at dere føler dere blir sett og hørt.
 • Trollungenes servicemål:
 • Få til en god kommunikasjon med dere foreldre, ved at vi tar oss tid til å prate med dere ved henting og bringing(legge til rette slik at det lar seg gjøre, rom, etc).
 • Dokumentere barnehagedagen ved at vi skriver dagsreferat og henger opp bilder jevnlig(bildene henges opp samme dag som de blir tatt). Samt at vi henger opp barnas produkter samme dag som de har malt, etc.
 • bli kjent med hvert enkelt barn og gjøre oss kjent med deres behov, ved at vi lytter og ser på kroppsspråk.