projekat ocena atraktivnosti teritorija jugoisto ne evrope attract see n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekat „Ocena atraktivnosti teritorija Jugoistočne Evrope“ ( Attract-SEE ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekat „Ocena atraktivnosti teritorija Jugoistočne Evrope“ ( Attract-SEE )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Projekat „Ocena atraktivnosti teritorija Jugoistočne Evrope“ ( Attract-SEE ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Projekat „Ocena atraktivnosti teritorija Jugoistočne Evrope“ ( Attract-SEE ). Dr Ljiljana Živković Republička agencija za prostorno planiranje Beograd, decembar 201 3. Sadr žaj. Uvod Projekat Attract-SEE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekat „Ocena atraktivnosti teritorija Jugoistočne Evrope“ ( Attract-SEE )' - jackson-daniel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekat ocena atraktivnosti teritorija jugoisto ne evrope attract see

Projekat„Ocena atraktivnosti teritorija Jugoistočne Evrope“(Attract-SEE)

Dr Ljiljana Živković

Republička agencija za prostorno planiranje

Beograd, decembar2013

sadr aj
Sadržaj
 • Uvod
 • Projekat Attract-SEE
 • Ka regionalnom sistemu za praćenje i unapređenjeatraktivnosti prostora – 2. nacionalna radionica
slide4

Potreba za ažurnim podacima, informacijama i znanjima o stanju prostora na nacionalnom nivou radi kreiranja, usklađivanja i implementacije razvojnih politika

 • Potreba za boljom koordinacijom EU i nacionalnih razvojnih politika
 • Potreba za kreiranjem zajedničkog okvira, odnosno sistema za praćenje dinamike i ocenu trenda razvoja prostora u regionu JI Evrope
op ti podaci o projektu
Opšti podaci o Projektu
 • Program transnacionalne saradnje za JI Evropu - 4. poziv
  • Prioritet 4: Razvoj transnacionalne sinergije za oblasti održivog rasta
   • Oblast delovanja 4.2: Unapređenje modela uravnotežene atraktivnosti i dostupnosti područja rasta
 • Period trajanja: 1.oktobar 2012 – 30. septembar 2014
 • Ko-finansiranje: ERDF, IPA
 • Ukupan budžet: 1,7 mil EUR
  • Projekat u Republici Srbiji: IPA fond, 137,400 EUR (≈8%)
  • Učešće RS 15%, povraćaj sredstava 85%
projektni partneri

6 EU zemalja: Austrija, Mađarska, Italija, Holandija (partner posmatrač), Slovenija (vodeći partner)

3 zemlje van EU: Srbija, BJR Makedonija, Bosna i Hercegovina

Projektni partneri
 • 10 partnera
  • Geodetski institut Slovenije (vodeći partner) (Slovenija)
  • Centralno evropski institut za tehnologiju Alanova (Austrija)
  • Kancelarija za nacionalno ekonomsko planiranje (Mađarska)
  • Emilia-Romagna region (Italija)
  • Min. životne sredine i PP (Slovenija)
  • Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (Slovenija)
  • Republička agencija za prostorno planiranje (Srbija)
  • NALAS (BJR Makedonija)
  • Institut za PP Koprivničko-Križevske županije (Hrvatska)
  • Federalno min. za fizičko planiranje (Bosna i Hercegovina)
 • 8 posmatrača
  • EUROGI (Holandija)
  • Grad Koprivnica (Hrvatska)
  • Zavod za premer i kartografiju Republike Slovenije
  • Republički zavod za statistiku (Srbija)
  • Državna geodetska uprava (Hrvatska)
  • Opština Maribor (Slovenija)
  • Zavod za statistiku Republike Slovenije
  • Institut za upravljanje zaštićenim dobrima na području Koprivničko-Križevačke županije (Hrvatska)
 • 1 pridruženi strateški partner
  • Udruženje opština i gradova Slovenije
o ekivani rezultati i benefiti od projekta
Očekivani rezultati i benefiti od Projekta
 • Definisanje elemenata okvira za uspostavljanje zajedničkog sistema praćenje stanja prostora u regionu JI Evrope, koji će odgovoriti na potrebe za upravljanje ka održivom i koherentnom rastu i razvoju kroz kreiranje i koordinaciju politika i donošenje strateških odluka
  • Kreiranje zajedničkog sistema praćenja prostora za potrebe kreiranja politika i donošenje odluka
  • Kreiranje alata i pristupa za uspostavljanje/razvoj informacione osnove o stanju prostora;
  • Kreiranje procedura/procesaizveštavanja o stanju prostora;
  • Kreiranje procesa koordinacije razvojnih politika kroz unapređenja komunikacije i saradnje između različitih nacionalnih i regionalnih donosioca odluka i drugih interesnih grupa
implementacija i izve tavanje o projektnim aktivnostima
Implementacija i izveštavanje o Projektnim aktivnostima
 • Planirane aktivnosti i zadaci na realizaciji rezultata i ciljeva Projekta kategorisani su u 6 radnih paketa (WP)
 • Trajanje Projekta podeljeno je na 5 izveštajnih perioda za potrebe praćenja i procene stepena, pravilnosti i kvaliteta implementacije
  • Realizacija projektnih aktivnosti
  • Realizacija budžeta
projektni tim rapp a
Projektni tim RAPP-a
 • RAPP je formirao Projektni tim sa 18 pozicija za sprovođenje zadataka u domenima od značaja za optimalnu realizaciju planiranih aktivnosti
realizacija bud eta projekta u srbiji
Realizacija budžeta Projekta u Srbiji
 • Stepen realizacije budžeta (Period 1, 2 i 3): 73,13%
pojam i pokazatelji atraktivnosti
Pojam i pokazatelji atraktivnosti
 • EU2020, TA2020, ESPON ATTREG
  • Interakcija složenog skupa karakteristika zasnovana na postojanju/odsustvu određenih oblika prostornog kapitala koji privlače različite ciljne grupe
  • Prednost prostora da obezbedi određenu vrstu socio-ekonomske stabilnosti ciljnim grupama, koja se zasniva na različitim osobinama prostornog kapitala (Territorial Capital)
atraktivnost prostora projekat attract see
Atraktivnost prostora– Projekat Attract-SEE
 • Kapacitet prostora da privuče i zadrži ciljne grupe postojećim i/ili razvijenim prednostima primenom relevantnih politika i njihovih ciljeva

Prednosti prostora

(Territorial assets)

Ciljne

grupe

(Mobile audience)

Ciljevi

politike

(Policy

goals)

odr ivost rezultata projekta
Održivost rezultata Projekta

Unapređeno znanje o prostoru

 • Ocena stanja i trendova u prostoruu pogledu kvaliteta i atraktivnosti
 • Utvrđene prednosti i slabosti kapitala na nekom prostoru

Unapređena koordinacija razvojnih politika

 • Povećanje svesti o značaju prostorne dimenzije razvoja i odluka
 • Povećanje znanja i veština stručnjaka za prostorni razvoj u pogledu komunikacije prostornog „stanja“
 • Uspostavljen okvir za proces koordinacije razvojnih politika
 • Unapređena koordinacija između različitih razvojnih politika odnosno njihovih kreatora / informisanije odlučivanje i efektivnija implementacija ciljeva rasta i razvoja
2 nacionalna radionica
2. nacionalna radionica
 • Upoznavanje sa predlogom regionalnog procesa koordinacije politika i okvira sistema za praćenje atraktivnosti prostora
 • Prezentacije 2 stručnjaka iz domena od interesa za Projekat, u smislu kvaliteta i održivosti ostvarenih rezultata
 • Radionica sa interesnim grupama u cilju prilagođavanja rezultata Projekta Attract-SEE potrebama u Republici Srbiji