NAČRTOVANJE IN UMEŠČANJE V PROSTOR - začetek (ne)uspešne graditve
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

NAČRTOVANJE IN UMEŠČANJE V PROSTOR - začetek (ne)uspešne graditve Nekaj ugotovitev iz prakse projektantov. Ivan Leban, univ.dipl.inž.el. GZS, 8.6.2009. Vsebina. Neusklajenost zakonodaje na področju dokumentacije Nedefiniran pojem idejnih rešitev

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jack-stephenson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ivan leban univ dipl el gzs 8 6 2009

NAČRTOVANJE IN UMEŠČANJE V PROSTOR - začetek (ne)uspešne graditve Nekaj ugotovitev iz prakse projektantov

Ivan Leban, univ.dipl.inž.el.GZS, 8.6.2009


Vsebina
Vsebina (ne)uspešne graditve

 • Neusklajenost zakonodaje na področju dokumentacije

 • Nedefiniran pojem idejnih rešitev

 • Izločitev projekta za razpis iz projektne dokumentacije

 • Državni prostorski načrt in pripadajoča dokumentacija

 • Neobstoj osnovnega dokumenta: ”projektne naloge”

 • Odgovorni vodja investicije

 • Osnovna pravila projektnega vodenja


1 neusklajenost zakonodaje na podro ju dokumentacije
1. Neusklajenost zakonodaje na področju dokumentacije (ne)uspešne graditve

 • INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA – Zakon o javnem financiranju – Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (MF)

 • RAZPISNA DOKUMENTACIJA – Zakona o javnem naročanju (dva zakona) (MF)

 • OKOLJEVARSTVENA DOKUMENTACIJA – Zakon o varstvu okolja (MOP)

 • PROSTORSKA DOKUMENTACIJA – Zakon o prostorskem načrtovanju (MOP)

 • PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – Zakon o graditvi objektov (MOP)


1 neusklajenost zakonodaje na podro ju dokumentacije1
1. Neusklajenost zakonodaje na področju dokumentacije (ne)uspešne graditve

 • Vsaka od omenjenih dokumentacij potrebuje nekaj enakih “tehničnih” osnov, ki jih različno imenujemo in različno pojmujemo

 • Zakaj Pravilnik o projektni dokumentaciji ne sme opredeljevati, da se posamezna vrsta projektne dokumentacije uporabi tudi kot “tehnična” podloga za druge dokumente ?


2 nedefiniran pojem idejnih re itev
2. Nedefiniran pojem idejnih rešitev (ne)uspešne graditve

 • NI OPREDELITVE POJMA IDEJNE REŠITVE

  v uporabi tako pri podlogah za Predinvesticijsko zasnovo, kot variantnih rešitvah pri DPN, kot osnova pri natečajnih postopkih

 • NAPAČNA UPORABA POJMA IDEJNA ZASNOVA

  namenjena pridobivanju projektnih pogojev

 • ZAKAJ NAJ BI BIL IDEJNI PROJEKT NAMENJEN ISKANJU VARIANTNIH REŠITEV ?

  prepozno


3 izlo itev projekta za razpis iz projektne dokumentacije
3. Izločitev projekta za razpis iz projektne dokumentacije (ne)uspešne graditve

 • ARGUMENT, DA TO OBRAVNAVA ZJN NE DRŽI

  ne govori o vsebini, ki je potrebna za investicijske objekte

 • PRETRGA SE NIT ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA

  nikjer ni določeno, kdo lahko to dokumentacijo (tehnični del) izdela

 • PRAV IZ SLABE DOKUMENTACIJE ZA RAZPIS IZVIRA VEČINO PROBLEMOV NEUSPEŠNE GRADNJE

 • NUJNOST PONOVNE VGRADITVE ODGOVORNOSTI PROJEKTANTA


4 dr avni prostorski na rt in pripadajo a dokumentacija
4. Državni prostorski načrt in pripadajoča dokumentacija (ne)uspešne graditve

 • MANJKA DOLOČITEV TEHNIČNIH OSNOV

  nikjer ni opredeljeno, katere so tehnične osnove (projektna dokumentacija) v posameznih fazah postopka

 • PREDOLG IN PREKOMPLICIRAN POSTOPEK

  večkratni postopki razgrnitev

 • ZA DPN SE ZAHTEVA PREVEČ PODROBNE REŠITVE

  idejni projekt je (skoraj) premalo, če hočemo določati meje lastnikov parcel


4 dr avni prostorski na rt in pripadajo a dokumentacija1
4. Državni prostorski načrt in pripadajoča dokumentacija (ne)uspešne graditve

 • Po tezah ob nastajanju ZPNačrt pričakovanje:

  OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE BO VKLJUČENO V POSTOPEK

  se ni uresničilo: ločen postopek, ločena dokumentacija, napačna uporaba termina “idejna zasnova”, ki je namenjena dokumentaciji za druge potrebe

 • KAKO NAJ SE PRIČNE IZDELOVATI PGD “NA OSNOVI DPN IN MNENJ NANJ”?

  TU NE MORE BITI KONCA POSTOPKA

  NUJNO DEFINIRATI ZA NEKATERE OBJEKTE V “NACIONALNEM INTERESU” IN ONEMOGOČITI ZLORABO DEMOKRACIJE


5 neobstoj osnovnega dokumenta projektne naloge
5. Neobstoj osnovnega dokumenta: ”projektne naloge (ne)uspešne graditve ”

 • ZGO SICER DEFINIRA PROJEKTNO NALOGO

  Pravilnik o projektni dokumentaciji je nima

  to je VELIKA POMANJKLJIVOST IN NAPAKA

 • PRAVILNO ZASTAVLJENA IN POTRJENA PROJEKTNA NALOGA JE OSNOVA ZA USPEŠEN PROJEKT


6 odgovorni vodja investicije
6. Odgovorni vodja investicije (ne)uspešne graditve

 • ZGO NE POZNA TEGA POJMA, A DAJE NEKAJ OBVEZ INVESTITORJU

  manjka odgovorna oseba, ki naj bi bil pooblaščeni inženir in bi bil sogovornik OVP, OVN, OVD

 • PRAV NEUSTREZNO (NESTROKOVNO) VODENJE NA STRANI INVESTITORJA POVZROČA NAJVEČ PROBLEMOV PRI GRADITVI

 • ZAVEDATI SE JE POTREBNO, DA JE VODENJE IZGRADNJE TUDI STROKA IN TO INTERDISCIPLINARNA


7 osnovna pravila projektnega vodenja
7. Osnovna pravila projektnega vodenja (ne)uspešne graditve

 • v zgodnjih fazah preštudirati vse pametne in neumne variante

 • v naslednjih fazah izbrati variante in jih obravnavati globlje

  vsako fazo zaključiti z nekim dokumentom in ga verificirati

 • ne se vračati na že obdelane faze in spreminjati idej in zahtev, čeprav so na prvi pogled še kako privlačne – praviloma se izkaže tako vračanje nazaj za zgrešeno in drago


7 osnovna pravila projektnega vodenja1
7. Osnovna pravila projektnega vodenja (ne)uspešne graditve

 • zavedati se je potrebno tega, da so zgodnje faze investicijskega procesa (projektiranje, načrtovanje, študiranje) relativno poceni (do 10% vrednosti investicije), da pa se prav z njimi določa uspešnost ali neuspešnost investicije

 • potrebno si je vzeti čas za pripravo, nato pa graditi hitro

 • PRI IZBIRI PROJEKTANTOV, NAČRTOVALCEV, IZDELOVALCEV ELABORATOV IN ŠTUDIJ NE SME BITI OSNOVNI KRITERIJ CENA

  V TUJINI JE TA DELEŽ NAJVEČ 40 %


Hvala za pozornost

Hvala za pozornost (ne)uspešne graditve

Inženirska zbornica Slovenije