vzporedna izvedba algoritmov ra unalni kega vida n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vzporedna izvedba algoritmov računalniškega vida

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Vzporedna izvedba algoritmov računalniškega vida - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Vzporedna izvedba algoritmov računalniškega vida. Vsebina. Računalniški vid Houghova transformacija Vzporedna izvedba Houghove transformacije Vzporedni računalnik (BEOWULF gruča) Porazdeljen procesni prostor (BPROC) Porazdeljeno računanje Houghove transformacije. d 2. . d 3. d 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vzporedna izvedba algoritmov računalniškega vida' - jabari


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vsebina
Vsebina
 • Računalniški vid
 • Houghova transformacija
 • Vzporedna izvedba Houghove transformacije
 • Vzporedni računalnik (BEOWULF gruča)
 • Porazdeljen procesni prostor (BPROC)
 • Porazdeljeno računanje Houghove transformacije
ra unalni ki vid

d2

d3

d1

Računalniški vid
 • Cilj: simbolični opis slike.
 • Definicija “opisa” je odvisna od namena uporabe.
predobdelava slike

Predobdelava slike
 • Cilj: Izboljšanje kvalitete.
 • Primer: filtriranje šuma.
obdelava slike

Obdelava slike
 • Cilj: zmanjšanje količine informacije.
 • Primeri: iskanje robov, binarizacija.
iskanje simboli nega opisa

Iskanje simboličnega opisa
 • Cilj: izračun parametrov elementov na sliki, ki so osnova za meritve.
 • Primer: robovi - premice.
houghova transformacija
Houghova transformacija
 • Ideja: poskusimo poiskati *vse* možne premice, ki se lahko pojavijo na določeni sliki.
 • “Brute force” metoda, računska zahtevnost je temu primerna:
  • 512*512 slikovnih elementov
  • Pri zahtevani natančnosti 1 stopinje lahko skozi vsak element potegnemo 180 premic.
  • Preizkušamo torej 512*512*180 = 47,185,920 (47 miljonov!) hipotez.
 • Prednost: ne rabimo vnaprejšnjega znanja o sliki.
houghova transformacija1
Houghova transformacija
 • Izvedba: vzpostavimo polje akumulatorjev, v katerem zbiramo “glasove” za posamezno kombinacijo parametrov k in n premice y=kx+npri tistih točkah, ki imajo vrednost 1.
 • Primer: (narišemo le 4 premice/točko)

y

 • V tem primeru je največ glasov dobila premicay=2 (k=0,n=2), saj samo ta poteka skozi vse točke z vrednostjo 1.

x

houghova transformacija2
Houghova transformacija
 • Problem: kako zapisati navpične in vodoravne premice v parametričnem prostoru?
 • Izberemo zapis r=xcos()+ysin()
 • Glede na zahtevano natančnost za r in izberemo dimenzije polja akumulatorjev (v našem primeru kar 512*512)
 • Preiščemo vso sliko in v akumulatorje sproti prištevamo sivinske vrednosti slikovnih točk za vse možne r in.
 • Poiščemo maksimume v polju akumulatorjev, njihove pozicije nam dajo r in premic.
zaporedna izvedba ht
Zaporedna izvedba HT
 • Algoritem/računanje:for (y=0; y<512; y++){ for (x=0; x<512; x++) { for ( = min;  < max;  ++) { r=x*cos()+y*sin(); akum[r][]=akum[r][]+slika[x][y]; }; };};
zaporedna izvedba ht1
Zaporedna izvedba HT
 • Program za HT presnamite iz http://vision.fe.uni-lj.si/classes/VS/hough
 • Odpakirajte: tar -zxvf hough.tar.gz
 • Prevedite: gcc houghseq.c -o houghseq -lm
 • Poženite: ./houghseq demo.pgm seq.pgm
 • Datoteke:
  • houghseq.c - glavni del programa
  • hough.c - izračun transformacije
  • pgmio.c - branje/pisanje PGM datotek
  • *.pgm - demo slike, pogledate jih z xloadimage slika.pgm
vzporedna izvedba ht
Vzporedna izvedba HT
 • Ideja: vsoto v akumulatorju lahko računamo v poljubnem zaporedju.
 • Vhodno sliko razdelimo na pasove (na primer y=0..127, y=128..255, itd.)
 • Izvedemo transformacijo vsakega dela slike posebej v ločeno polje akumulatorjev (ki je še vedno dimenzij 512*512!)
 • Na koncu delne akumulatorje (delne vsote) seštejemo v glavni akumulator.
 • To je primer vhodne podatkovne dekompozicije.
vzporedna izvedba ht1
Vzporedna izvedba HT
 • Algoritem/računanje v vsakem procesu:for (y=y1; y<y2; y++){ for (x=0; x<512; x++) { for ( = min;  < max;  ++) { r=x*cos()+y*sin(); akum[r][]=akum[r][]+slika[x][y]; }; };};
vzporedna izvedba ht2
Vzporedna izvedba HT
 • Potrebna je komunikacija med procesi:
  • Deljen pomnilnik preko katerega procesi-otroci prenesejo delne rezultate (svoja polja akumulatorjev) roditelju.
  • Niz semaforjev za nadzor dostopa do deljenega pomnilnika.
 • Prevedite: gcc houghpar.c -o houghpar -lm
 • Poženite: ./houghpar demo.pgm par.pgm
 • Je takšna izvedba transformacije hitrejša?
 • Zakaj?
vzporedni ra unalnik
Vzporedni računalnik
 • 1994, Thomas Sterling & Don Becker
  • vzdevek BEOWULF
 • 16 računalnikov 486 DX4
  • Vsak računalnik predstavlja “vozlišče” (node)
 • Multiračunalniški sistem
  • Krajevno porazdeljen pomnilnik
  • Povezava prek krajevnega omrežja
 • Beowulf je le oznaka za takšen sistem, način realizacije ni standardiziran.
 • Dva glavna problema sta:
  • Upravljanje procesov
  • Komunikacija med procesi
upravljanje procesov
Upravljanje procesov
 • Enostavni, vendar nepraktični načini
  • rlogin + školjka na vsakem od računalnikov
  • rexec (remote exec)
 • Pomanjkljivosti:
  • Program mora biti prisoten na vsakem od računalnikov-vozlišč.
  • Uporabniki morajo imeti uporabniška imena na vsakem od vozlišč.
  • Procesi niso v sorodu.
  • Težavna administracija, nepregledno izvajanje programov.
upravljanje procesov1
Upravljanje procesov
 • Beowulf Distributed Process Space (BPROC)
  • Porazdeljen procesni prostor
  • Procese je možno med delovanjem (!) premikati med računalniki.
  • PID procesov so navzven enaki ne glede na katerem računalniku se izvajajo.
  • Procesi so prisotni v tabeli procesov glavnega računalnika, tudi če se izvajajo drugje.
  • Minimalne prilagoditve vzporednih programov.
 • Bproc zajema:
  • Obsežne popravke jedra (kernel)
  • module sistemskega jedra
  • bproc demone (bpslave, bpmaster).
ht na beowulf ra unalniku
HT na Beowulf računalniku
 • Minimalne spremembe paralelne verzije programa houghpar.c:
  • #include<sys/bproc.h>
  • bproc_move(številka_vozlišča) po izvedenem klicu fork(), preden se začne računanje
  • bproc_move(-1) po izvedenem računanju, pred začetkom sinhronizacije podatkov.
 • Pomembno: procesi ne morejo komunicirati na standardne načine (deljen pomnilnik, semaforji, cevi…) dokler se ne vrnejo na isti fizični računalnik (bproc_move(-1))!
ht na beowulf ra unalniku1
HT na Beowulf računalniku
 • Oglejte si houghpar_beo.c in nastavite številke vozlišč pri bproc_move()!
 • Prevedite:gcc houghpar_beo.c -o houghpar_beo -lm -lbproc
 • Poženite: ./houghpar_beo demo.pgm beo.pgm
 • Z ostalimi se dogovorite da eksperimentov ne boste pognali vsi naenkrat!
 • Opazujte procese z orodjem top/ktop
  • zaseden pomnilnik, proc. čas, itd. Kaj opazite?
  • Poglejte, kako so vaši procesi vidni na tujih računalnikih.
v razmislek
V razmislek
 • Je takšen program hitrejši? Zakaj?
 • Zakaj nas ni nikoli zanimala sinhronizacija dostopa do vhodnih podatkov?
 • Od kje zakasnitev pred začetkom računanja?
 • Kaj se takrat dogaja?
 • Bi bilo smiselno program drobiti na še večje število procesov (npr. 64)? Zakaj ?
 • Oglejte si sliko akumulatorja (izhodne .pgm datoteke) in najdite maksimume. Koliko jih je?