motiv ci n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Motiváció

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Motiváció - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Motiváció. „Ne jelentkezz ide, ha olyan vagy, mint egy talicska, csak addig mész, ameddig tolnak.” (Felirat egy munkásfelvételi hirdető táblán.). Mit nevezünk motivációnak?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Motiváció' - jabari


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motiv ci

Motiváció

„Ne jelentkezz ide, ha olyan vagy, mint egy talicska, csak addig mész, ameddig tolnak.”

(Felirat egy munkásfelvételi hirdető táblán.)

Karrierépítés

mit nevez nk motiv ci nak
Mit nevezünk motivációnak?
 • A motiváció az egyén céljairól, törekvéseiről, kielégítendő szükségleteiről szól, és nem a szervezetéiről: ami hajt bennünket az életben és konkrétan a munkahelyünkön.
 • Vezetői feladat: felismerni az egyéni motivációkat, és azokat vezetői eszközökkel a szervezeti célokhoz kötni – ezzel mozgásba hozhatók az egyéni erőforrások a szervezeti célok megvalósítása érdekében.

Karrierépítés

slide3
Motivációról akkor beszélhetünk, ha hajlandóak vagyunk a szervezeti célok megvalósítása irányába mutató erőfeszítésekre, amellyel egyben egyéni szükségleteket is kielégíthetünk.

Karrierépítés

motiv ci elm letek
Motivációelméletek
 • Maslow szükséglethierarchiára alapozott elmélete
 • Herzberg kéttényezős modellje

Karrierépítés

maslow piramis
Maslow-piramis

Karrierépítés

herzberg k tt nyez s modellje
Herzberg kéttényezős modellje
 • Lényeges különbség van azok között a tényezők között, amelyek megelégedettséget okoznak, és azok között, amelyek a munkával való elégedetlenségért felelősek:
 • Motivátorok belső motivációs tényezők, velük magyarázhatjuk a munkával való megelégedettséget, míg kielégítetlenségük esetén ez a megelégedettség hiányzik (pl. elért teljesítmény, elismertség, felelősség, munka tartalma és érdekessége, sikerélmény)
 • Higiénés tényezők a munkakörnyezet fizikai és szervezeti jellemzői, a munka társas környezete, ezek megléte az elégedetlenséget megszünteti, de nem vezet elégedettséghez.

Karrierépítés

a vezet s rtelmez se
A vezetés értelmezése

A vezetés lényege: elérni egy feladat megoldását (egy kitűzött célt) más emberek segítségével.

A vezető az az ember, aki képes elérni, hogy csoportjának tagjai:

 • elkötelezetten együttműködjenek vele,
 • egy közös cél elérése érdekében,
 • képességeik, tehetségük, energiáik felhasználásával.

Karrierépítés

a vezet s rtelmez se1
A vezetés értelmezése

Karrierépítés

vezet selm letek
Vezetéselméletek

Frederick Winslow Taylor (1856-1914)

 • A tudományos vezetés (scientific management) atyjának tekintjük. A tudományos vezetés a vezetési problémák olyan objektív megközelítése, amelyben a megoldásokat és a döntéseket megfigyelésre és mérésre alapozzák, nem szubjektív ítéletre.
 • Taylor a vezető-beosztott viszonyt üzemi szinten vizsgálta (acélmű).
 • Célja a tudományos munkaszervezés megvalósítása volt.

Karrierépítés

vezet selm letek1
Vezetéselméletek

Négy alapelve:

 • A vezetésnek tudományos alapon szabályoznia kell a munkavégzés minden elemét.
 • A vezetőknek tudományos alapon kell kiválasztani és betanítani az alkalmazottakat.
 • A vezetők és a beosztottak „szívélyes egyetér-tésben” dolgozzanak egymással.
 • A munkát és a felelősséget meg kell osztani a vezetők és a végrehajtók között.

Karrierépítés

vezet selm letek2
Vezetéselméletek

Henri Fayol (1841-1925)

 • Francia, szénbányászati társaság vezetője
 • A szervezet egészét vizsgálja
 • A felső vezetés szervezetét, működését, feladatait, funkcióit dolgozza fel

Karrierépítés

vezet selm letek3
Vezetéselméletek

A vezetés elemei:

 • TERVEZÉS / ELŐRELÁTÁS (prognosztizálás és tervezés),
 • SZERVEZÉS (anyagi és humán struktúrák kialakítása),
 • RENDELKEZÉS / IRÁNYÍTÁS (a feladatok végrehajtatása),
 • KOORDINÁCIÓ (munkavégzés összehangolása)
 • ELLENŐRZÉS (végrehajtás felügyelete).

Karrierépítés

vezet selm letek4
Vezetéselméletek

A vezetők tulajdonságai:

 • fizikai (egészség, életkedv),
 • értelmi (felfogóképesség, ésszerű gondolkodás, ítélőképesség és alkalmazkodóképesség),
 • erkölcsi (energia, kitartás, felelősségvállalás, kezdeményező készség, lojalitás, tapintat és méltóság),
 • műveltség (olyan dolgok általános ismerete, amelyek nem tartoznak szorosan a végzett munkához),
 • műszaki (azon dolgok ismerete, amelyek szorosan kapcsolódnak a végzett munkához),
 • tapasztalat (korábbi munkából fakadóan).

Karrierépítés

vezet selm letek5
Vezetéselméletek

Douglas McGregor X és Y- elmélete

X elmélet:

 • Az átlagemberben veleszületett idegenkedés van a munkával szemben.
 • A vezetés feladata, hogy különböző módokon ezt ellensúlyozza.
 • Ennek megfelelően a legtöbb embert kényszeríteni, ellenőrizni, irányítani és büntetéssel fenyegetni kell annak érdekében, hogy feladatát megfelelően elvégezze.
 • Az engedékenység, a vezetői jószándék nem célravezető, ehelyett előnyben kell részesíteni a külső kényszert és az ellenőrzést.
 • Az átlagember nem szereti a felelősséget; igényli hogy irányítsák.

Karrierépítés

vezet selm letek6
Vezetéselméletek

Y elmélet:

 • Az átlagember NEM idegenkedik a munkától, hanem éppen ellenkezőleg, természetes és kívánatos számára a munkavégzéssel együtt járó testi és szellemi erőfeszítés.
 • A célokkal való azonosulás esetén az ember képes magát irányítani és ellenőrizni.
 • A szervezeti célok iránti elkötelezettség attól is függ, hogy a szervezet milyen jutalmat kínál cserébe.
 • Megfelelő feltételek esetén az átlagember elvállalja, sőt keresi a felelősséget.
 • Az alkotóképesség, a lelemény, a képzelőerő a legtöbb ember veleszületett képessége.

Karrierépítés

vezet i st lus
Vezetői stílus

Definíció:

A vezetői stílus a vezető mások által érzékelt viselkedésmintája (amely szavakban és tettekben nyilvánul meg).

 • Ebből a szempontból tehát nem az számít, hogy a vezető milyennek látja magát (a vezető énképe), hanem az, hogy milyennek látják azok, akiket befolyásolni akar.
 • A vezetői stílus elméletek alapvető feltevése az, hogy a dolgozók bizonyos stílusú vezető irányítása alatt keményebben, hatékonyabban dolgoznak, mint más stílusú vezetők esetében.

Karrierépítés

vezet i st lus1
Vezetői stílus
 • Autokratikus: "Én beszélek, te hallgatsz, és én döntök."
 • Tanácskozó: "Én kérdezek, te válaszolsz, én magyarázok és döntök."
 • Demokratikus: "Én problémákat vetek fel, megbeszéljük és döntünk."
 • Laissez faire: "Döntesz, ahogy akarsz - engem hagyj békén!"
 • Helyzettől függő: "Vizsgáljuk meg a helyzetet, mielőtt megbeszéljük a problémát."

Karrierépítés