slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Türklerde Tarih Yazıcılığı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Türklerde Tarih Yazıcılığı

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Türklerde Tarih Yazıcılığı - PowerPoint PPT Presentation


 • 359 Views
 • Uploaded on

Türklerde Tarih Yazıcılığı. 9-D. Kemal Vatansever Berk Tüzemen. 1. Hikâyeci (Rivayetçi) Tarih.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Türklerde Tarih Yazıcılığı' - izzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Türklerde Tarih Yazıcılığı

9-D

Kemal Vatansever

Berk Tüzemen

1 hik yeci rivayet i tarih
1. Hikâyeci (Rivayetçi) Tarih

Bu tarz ilk olarak eski Yunan'da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta ağızdan ağza dolaşan hatıralar şairler tarafından nazım tarzında söylenmekte ve bunlara "epos" adı verilmekteyken, Logograflar tarafından hikâyeleştirilerek nesre çevrilmişler ve arşivlerdeki malzemenin de ilavesiyle içlerine birtakım gerçekler de karışmıştır. Fakat yine de, Strabon'un ifadesiyle bunlar "epos" olmaktan kurtulamamışlardır. Logografların eserleri ne edebi, ne de tarihi eserlerdir. Sadece ilmi araştırma yolunu açan "basit kronikler"dir.

2 retici pragmatik tarih
2. Öğretici (Pragmatik) Tarih
 • Geçmiş olaylardan ders almak, gelecekteki yolu doğru çizebilmek, okuyucuya ahlaki ve milli duygular aşılayabilmek maksadıyla yazılan bu tarz eserler, öğretici bir mahiyet arz ettiklerinden "öğretici" veya "pragmatik" denilen tarihçilik akımı içinde yer alırlar. Bu tarzın önderliğini yapan kişi Thukydides'tir. Gerçek anlamda tarihçilik, onun "Pelopennesoslular ile Atinalıların Savaşı" adlı eseriyle başlamıştır. Bu eser sadece edebi bakımdan değil, metod ve zihniyet bakımından da daha önceki eserlerden çok farklıdır. Bu fark, eserin gerek konu, gerekse muhtevasında kendini göstermektedir.
3 ara t rmac tarih
3. Araştırmacı Tarih
 • XIX. yüzyılda tarih yazıcılığı tarzında ciddi bir hamle yapılmış, olayların sade anlatım ve geleceğe matuf öğreticisi vasfı yanında, çıkış sebepleri, bunları hazırlayan amiller, çeşitli olayların sebep ve sonuç ilişkilerinin araştırılmasına başlanmıştır ki, böylece tarih bir bilim olma kimliğini kazanmıştır. Dünyada cereyan eden olaylar, sadece yeri ve zamanı bakımından değil, cereyan tarzı, rol oynayan kişiler bakımından da farklılıklar gösterir. Şartların müsait olması halinde "benzer" olaylar cereyan edebilirse de "tarih tekerrür etmez."
slide5

Dünyada cereyan eden olaylar, sadece yeri ve zamanı bakımından değil, cereyan tarzı, rol oynayan kişiler bakımından da farklılıklar gösterir. Şartların müsait olması halinde "benzer" olaylar cereyan edebilirse de "tarih tekerrür etmez" Yani, tarihi olaylar hiçbir zaman, aynı cins ve miktarda malzemelerin kullanıldığı laboratuar deneyleri gibi değildir. Her birinin özel şartları, değişik mekânları vardır. Bu olaylara karışan kişilerin karakterleri, olay sırasındaki halet-i ruhiyeleri, dış tesirler birbirinden farklıdır.

osmanl lar d nemi
Osmanlılar Dönemi
 • Siyasi ve Askeri olaylar
 • Yöneticiler(Hayatları, başrıları)
 • Devlet Politikası içindir.
 • Başarıları aktarmak
 • Kanıt oluşturmak
 • Avrupa etkisi vardır.(18. Yüzyıl)
vakan v s
Vakanüvİs
 • Merkez Teşkilatı Devlet Tarihçisi
 • Dönemin olaylarını kaydetmek Görevler
 • Öneceki tarihin derlenmesi Görevler
 • Halepli Mustafa Naima Efendi (İlk Vakanüvis)
 • Düşüncesi: Sosyolojik yorumların tarihçilikte yer alması
d er tar h ler
Dİğer tarİhçİler
 • Hoca Sadeddin Efendi
 • Aşık Paşazade
 • Oruç Bey
 • Behişti
 • Peçevi
 • Selaniki
 • Ahmet Cevdet Paşa
cumhuriyet d nemi
Cumhuriyet Dönemi

Modernleşmeye yönelik

Yabancı devletlerin kötülemelirini yok etmeyi amaçlayan

Milli öz güven duygusunu arttırmak

Halkı bir araya getirmek

atat rk n t rk tar h le lg l sorular
Atatürk’ün türk tarİhİ İle İlgİLİ sorularİ
 • Türkiye’nin en eski yerel halkları kimlerdir?
 • Anadolu Uygarlıkları nasıl ve kimler tarafından oluşturulmuştur?
 • Türklerin dünya tarihindeki yeri nedir?
 • Türklerin İslam tarihinde rolü ne olmuştur?

I. Türk Tarih Kongresi’nde bu sorulara cevap arandı ve ortaya Türk Tarih Tezi çıktı. İslam merkezli tarih yorumuna alternetiftir.

t rk tarihi cemiyeti
Türk Tarihi Cemiyeti
 • Atatürk’ün kurduğu ve gösterdiği doğrultuda ilerleyen bu kurumun amacı, İslam ve dünya tarihini inceleyip, sonuçları yaymaktır.
 • Bu amaçlar doğrultusunda anma törenleri, konferanslar, seminerler, kongreler düzenlenip; kazılar yapılmaktadır.
slide12

Bizi dinlediğiniz

için teşekkürler.