Kvalifikovanost učitelů z pohledu politických stran a zřizovatelů
Download
1 / 12

Kvalifikovanost učitelů z pohledu politických stran a zřizovatelů - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Kvalifikovanost učitelů z pohledu politických stran a zřizovatelů. PaedDr. Pavel Schneider Student 2. ročníku magisterského studia Managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta UK Praha

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kvalifikovanost učitelů z pohledu politických stran a zřizovatelů' - ivria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • PaedDr. Pavel Schneider zřizovatelů

 • Student 2. ročníku magisterského studia Managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta UK Praha

  Diplomová práce Strategické řízení školství – Komparace vzdělávacích politik hlavních politických stran a vliv těchto politik na tvorbu strategie vzdělávání

 • Vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje


Probl my u nich lze p edpokl dat shodu u v t iny stran
Problémy, u nichž lze předpokládat shodu u většiny stran

Podpora zavedení kariérního řádu a zkvalitnění odměňování učitelů


U itel vzd l v n a odm ov n u itel
Učitelé, vzdělávání a odměňování učitelů stran

ČSSD Zvyšování mezd podle ekonomických možností zavedení kariérního řádu

ANO Zavedení kariérního řádu

KDU-ČSL Učitel jako profesní skupina, ochrana osobnosti učitele před agresivitou, zavedení kariérního řádu, atestace, kvalifikační předpoklady, dobře připravení a motivovaní učitelé, reforma fakult připravujících učitele


U itel vzd l v n a odm ov n u itel1
Učitelé, vzdělávání a odměňování učitelů stran

KSČM Zvýšení platu a prestiže učitelů

TOP 09 Odměňování podle kvality učitelů, podpůrný program pro zavedení kariérního řádu, podpora absolventů

ODS Zavedení kariérního řádu

ÚSVIT Zvýšení platu


U itel vzd l v n a odm ov n u itel2
Učitelé, vzdělávání a odměňování učitelů stran

Strana zelených Významně zvýšené platy v souvislosti s kariérním řádem, zavedení tvůrčího volna, zavedení kariérního řádu

Česká pirátská strana

Strana svobodných občanů O vzdělávání učitelů by se neměly starat byrokratické státní agentury

Strana práv občanů – Zemanovci Bezodkladné navýšení platů


Koali n dohoda ssd ano kdu sl leden 2014
Koaliční dohoda stranČSSD, ANO, KDU-ČSLleden 2014

Podle ekonomických možností státu se zasadíme o zvyšování mezd zaměstnanců ve školství včetně nepedagogických pracovníků.

Zavedeme efektivní kariérní řád pro učitele, který bude propojen s motivačním ohodnocením učitelů.

Ve spolupráci s pedagogickými fakultami se zasadíme o zlepšení přípravy učitelů na jejich profesi.


Hlavn sm ry vzd l vac politiky 2013
Hlavní směry vzdělávací politiky stran2013

4. Role učitelů jako předpoklad kvalitní výuky

V souladu s definovanými funkcemi školy zdůraznit roli učitele jako pomáhající profese zaměřené na podporu žáka v průběhu jeho vzdělávací cesty.

Proměnit roli učitelů jednak revizí systému jejich počáteční přípravy s důrazem na kompetenční výuku, na získávání i uplatňování odborných poznatků souběžně s výukovou praxí, s důrazem na rozvoj žákovy osobnosti v demokratickém duchu, jednak zavedením systému profesního růstu.

Zlepšit profesní přípravu učitelů posílením objemu praktické složky v počátečním vzdělávání učitelů, úpravou kurikula pedagogických oborů, s důrazem na kompetenční výuku a společně vypracované standardy, a vymezením jasného standardu učitelské profese.


Hlavn sm ry vzd l vac politiky 20131
Hlavní směry vzdělávací politiky stran2013

Podpořit profesní rozvoj učitelů zaváděním a rozvojem podpůrných mechanismů usnadňujících výkon učitelského povolání, jako jsou mentoring, další vzdělávání, sdílení dobré praxe a rovněž oddělení mechanických a administrativních úkonů od učitelovy pedagogické práce.

Podporovat pedagogickou přípravu a profesní rozvoj vyučujících vysokých škol.

Podporovat učitelství jako elitní a atraktivní povolání stanovením jasné kariérní perspektivy učitelské profese a otevřením vzdělávacího systému pro další odborníky.


Role z izovatele
Role zřizovatele stran

 • Různé typy zřizovatelů – obce tří typů, kraje, církve, soukromé subjekty

 • Hodnocení školy a ředitele školy

 • Zodpovědnost před veřejností, místní komunitou, rodiči

 • Spolupráce s Českou školní inspekcí

 • Uvažovaná účast v komisích řešících lokální výjimky kvalifikovanosti


Role z izovatele kraje
Role zřizovatele - kraje stran

 • Lokální problémy, málotřídní a neúplné školy

 • Učitelé odborných předmětů a mistři odborného výcviku

 • Využití vzdělaných odborníků

 • Přechody mezi stupni a příbuznými obory

 • Zrychlené kursy, uznávání předchozího vzdělávání, uznávání neformálního vzděláváníad