slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
OBVEŠČANJE JAVNOSTI - SPLOŠNO SPLETNA STRAN euskladi.si

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

OBVEŠČANJE JAVNOSTI - SPLOŠNO SPLETNA STRAN euskladi.si - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

OBVEŠČANJE JAVNOSTI - SPLOŠNO SPLETNA STRAN www.euskladi.si Veliki informativni dogodki (predvidoma jeseni za OP RR, OP RČV) Kohezijski e-kotiček (prijava na spletni strani) Oglaševalska kampanja v teku Tematske radijske oddaje na temo kohezijske politike (lokalni radijski mediji)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBVEŠČANJE JAVNOSTI - SPLOŠNO SPLETNA STRAN euskladi.si' - gisela


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

OBVEŠČANJE JAVNOSTI - SPLOŠNO

 • SPLETNA STRAN www.euskladi.si
 • Veliki informativni dogodki (predvidoma jeseni za OP RR, OP RČV)
 • Kohezijski e-kotiček (prijava na spletni strani)
 • Oglaševalska kampanja v teku
 • Tematske radijske oddaje na temo kohezijske politike (lokalni radijski mediji)
 • Inovativni pristop k pripravi projektov na 4. RP Razvoj regij (pomoč pri pripravi projektov, občine) – dogodek v Poljčanah 26.5.2009
 • Ostalo: - priročnik za prijavitelje projektov ESS

- odgovori na najpogostejša vprašanja: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/faq.aspx (spodaj)!

slide2

Navodila OU za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

(1. spremembe in dopolnitve – julij 2008)

slide3

KAJ VSEBUJEJO IN KOMU SO NAMENJENA?

Kdo, kdaj, kje in kako je dolžan informirati in obveščati javnost.

Namenjena:

upravičencem

organu upravljanja,

organu za potrjevanje,

revizijskemu organu,

neposrednim proračunskim uporabnikom v vlogi posredniškega telesa ali upravičenca in

agentom.

pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA
 • PRIPRAVA JAVNEGA RAZPISA IN RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. logo upravičenca in logo sklada na PRVI strani:

   • sklep o začetku postopka,
   • odločba o imenovanju strokovne komisije,
   • razpisna dokumentacija (z vsemi obrazci in vzorcem pogodbe),
   • zapisnik o odpiranju ponudb,
   • odločitev o oddaji naročila ter
   • končno poročilo o oddaji naročila

Primer označitve:

pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca1
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA

2. V naslednjih dokumentih:

- sklep o začetku postopka

- obvestilo o javnem naročilu

- razpisno dokumentacijo in

- vzorec pogodbe

3. V sklepu o začetku postopka in vzorcu pogodbe navesti tudi razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike (če je to mogoče).

pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca2
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA
 • OZNAČEVANJE S TABLAMI
  • oglasne deske oz. gradbiščne table (med izvajanjem operacije),
  • razlagalne table (najkasneje 6 mesecev po koncu operacije).

1. Oglasne deske

- na mestu posamezne operacije

- javni viri financiranja operacije presegajo 500.000 evrov

- operacija vključuje financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti

VSEBINA – najmanj 25 % celotne površine table! (220/250 cm)

- evropska zastava in navedba “OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA”,

- navedba zadevnega sklada

za ESRR: EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

za KS: KOHEZIJSKI SKLAD

za ESS: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

- izjava “NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST”

pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca3
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA

VSEBINA

Nacionalna navedba

- zastava Slovenije

- navedba “OPERACIJO DELNO FINANCIRA REPUBLIKA SLOVENIJA”

VELIKE TISKANE ČRKE in enako velike

sredinska poravnava (besedilo in zastavi)

enaka velikost obeh zastav

informacije o prispevku EU - osenčen del table

obroba zastave EU z belo barvo (1/25)

Logotip občin POD navedbo evropskega in nacionalnega dela in NE namesto nacionalne navedbe.

pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca4
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA

2. Razlagalne table

 • javni viri financiranja operacije presegajo 500.000 evrov,
 • operacija vključuje nakup fizičnih predmetov ali financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti,
 • najpozneje 6 mesecev po koncu operacije
 • na vidnem mestu ter na lokacijah, ki so dostopne širši javnosti (npr. prometnice v bližini projekta)

VSEBINA – najmanj 25 % celotne površine table! (100/150 cm)

- evropska zastava in navedba “OPERACIJO JE DELNO FINANCIRALA EVROPSKA UNIJA”,

- navedba zadevnega sklada

za ESRR: EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

za KS: KOHEZIJSKI SKLAD

za ESS: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

- izjava “NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST”

- navedba vrste in imena operacije

slide13

PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA

VSEBINA

Nacionalna navedba

- zastava Slovenije

- navedba “OPERACIJO JE DELNO FINANCIRALA REPUBLIKA SLOVENIJA”

VELIKE TISKANE ČRKE in enako velike

sredinska poravnava (besedilo in zastavi)

enaka velikost obeh zastav

svetla podlaga, črke pa temne barve

pristojnosti odgovornosti in naloge upravi enca5
PRISTOJNOSTI, ODGOVORNOSTI IN NALOGE UPRAVIČENCA
 • NALEPKE
  • označevanje fizičnih predmetov (različni stroji ali notranja oprema)
  • celotni javni viri financiranja ne presegajo 500.000 evrov

Namestitev

  • na vidnem in dostopnem mestu na opremi
  • namesti se jih ob namestitvi opreme
  • ne sme biti izpostavljena fizični obrabi
  • vsaj 3 leta po zaključku OP oz. delni zaključitvi OP

Vsebina

- evropska zastava in navedba “OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA”,

- navedba zadevnega sklada

za ESRR: EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

za KS: KOHEZIJSKI SKLAD

za ESS: EVROPSKI SOCIALNI SKLAD

- izjava “NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST”

slide19
UPORABA LOGOTIPOV

- uporaba logotipa z navedbo zadevnega sklada

- v skladu s Priročnikom CGP

- previdnost: uporaba črnobelega in barvnega logotipa

Primer barvnega logotipa:

Primer črnobelega logotipa:

slide20
Za morebitna vprašanja se lahko obrnete na:

Urška Maček (Evropski socialni sklad)

urska.macek@gov.si

01/ 400 55 91

Gregor Greif (Evropski sklad za regionalni razvoj)

gregor.greif@gov.si

01/400 55 75

Branka Marković (Kohezijski sklad)

branka.markovic@gov.si

01/ 400 55 94