slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jan amos komenský PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jan amos komenský

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Jan amos komenský - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jan amos komenský' - ivor-tyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo, OP VK 1.4 75022320Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikaceVyučovací předmět: Český jazyk a literaturaNázev a číslo učebního materiálu :VY _32_INOVACE_05_20 J. A. KOMENSKÝRočník: 6. - 9. ročník Anotace: J. A. KOMENSKÝ – životopis, dílo,ukázky z tvorbyPodpora vzdělávání v ZŠ ŠumnáAutor materiálu: Mgr. DANA ŽIŠKOVÁVytvořeno: LISTOPAD 2013

jan amos komensk
Jan amoskomenský
 • * 28. 3. 1592jihovýchodní Morava

(Nivnice)

 • † 15. 11. 1670Amsterdam
ivotopis
ŽIVOTOPIS
 • „Učitel národů“
 • český myslitel, filosof, spisovatel, pedagog
 • Kazatel Jednoty bratrské
 • Studium na gymnáziu v Přerově
 • Poté studium v Německu – Heidelberg
 • Oženil se, žil ve Fulneku
 • po r. 1621 (bitva na Bílé hoře) byl nucen opustit Fulnek i vlast
 • r. 1622 zemřela jeho žena i děti na mor
ivotopis1
ŽIVOTOPIS
 • r. 1628 odešel do polského Lešna (v Lešně shořela velká část jeho díla)
 • postupně byl zván na univerzity evropských měst, aby přednášel své myšlenky
 • dostal se do Anglie, do Švédska
 • r. 1648 se vrátil do Lešna
 • po. r. 1648 (uzavřen Vestfálský mír) naděje exulantů vrátit se do země skončily, Komenský se rozloučil s návratem do vlasti
ivotopis2
ŽIVOTOPIS
 • posledních 14 let života strávil v holandském Amsterdamu
 • blízkým přítelem mu byl Rembrandt van Rijn
 • pohřben v kostelíku v Naardenu
slide6
DÍLO
 • psal česky i latinsky, německy
 • dílo zahrnuje spisy teologické, filosofické i pedagogické
 • tvůrce české pedagogické soustavy
 • vytvořil metodiku výuky jazyků
 • autor nejslavnějšího díla 17. stol. – Labyrint světa a ráj srdce
slide7
DÍLO
 • Informatorium školy mateřské
 • Labyrint světa a ráj srdce
 • Brána jazyků otevřená
 • Velká didaktika (Didacticamagna)
 • Svět v obrazech (Orbic pictus)
labyrint sv ta a r j srdce
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
 • alegorický příběh
 • Hlavní postavou je poutník (Komenský), který se ocitá ve městě uprostřed nicoty (představující svět). Jeho průvodci jsou Všezvěd (Všudybud) a Mámení (nasadí mu „růžové brýle“), kteří mu líčí krásy dobře jdoucího světa. Poutník však vidí jen klam, marnost, faleš, bídu a smrt. Chce odtud utéci, ale nemá kam. Východisko nachází v otevření svého srdce, jen v sám sobě a uzavírá se do sebe.
didactica magna
DIDACTICA MAGNA
 • původně psána česky, poté latinsky
 • pedagogické dílo, přeložené do několika jazyků
 • Výchovu rozdělil do čtyř stupňů po 6 letech:

I. do 6 let mateřská škola

II. do 12 let povinná školní docházka

III. do 18 let latinské školy, gymnázia

IV. university

Jeden z prvních projektů systematizace školství, velmi pokrokový

 • Obsahuje zásady vyučování, např. učit se musí od mládí. Názorné vyučování. Přiměřenost látky k věku. Vše převádět do praxe. Vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu. Nutnost stálého opakování.
br na jazyk otev en
BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ
 • Učebnice, složená z paragrafů (1000), které jsou rozčleněné do kapitol (100), v nichž jsou formou krátkých průpovídek popsány různé jevy a věci – téma náboženské,příroda, lidské tělo, duše,řemesla, společnost,věda atd.
 • V těchto průpovídkách je použita celá obvyklá slovní zásoba (asi 8000 slov) a gramatikadaného jazyka.
 • Žák se tedy jazyk naučí tím, že si zapamatuje verze těchto průpovídek a jejich význam.
sv t v obrazech orbis pictus
SVĚT V OBRAZECH – ORBIS PICTUS
 • učebnice
 • byla vydána roku 1658 v Norimberku
 • v prvním vydání byly texty latinsky, italsky, německy a francouzsky
 • přelomová tím, že při její tvorbě Komenský uplatnil svoji zásadu škola hrou– chtěl, aby žáci rozuměli tomu, co se učí!
 • v učebnici je hodně ilustrací, tak aby byla pro žákypoutavá (téma: biologie, teologie, člověk –tedy základy společenských věd)
zdroje
zdroje
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
 • http://www.spisovatele.cz/jan-amos-komensky#cv
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Dv%C3%A9%C5%99e_jazyk%C5%AF_odev%C5%99en%C3%A9
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Orbis_pictus

OBRÁZKY

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johan_amos_comenius_1592-1671.jpg
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Labyrint_sv%C4%9Bta.jpg
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Orbis_pictus_1685_flores.JPG