slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 255 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ). TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ. ÜRETİM. DAĞITIM. TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ. TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ' - ivana-goodwin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rk ye elektr k s stem
ÜRETİM

DAĞITIM

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ

TEDAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EÜAŞ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

23468 MW

İLETİM

TÜRKİYE ELEKTRİK

İLETİM A.Ş

TEİAŞ

Yİ,YİD,İHD ve MOBİL

SANTRALLAR

10236 MW

KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK

DAĞITIM A.Ş.

TOPLAM: 40777 MW

OTOPRODÜKTÖR OTOP.GRUPLARI

DİĞER MÜŞTERİLER

3483 MW

TİCARET

-TETAŞ,TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.

- ÖZEL SEKTÖR TOPTAN SATIŞ ŞİRKETLERİ

- PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİ

 • SERBEST ÜRETİM ŞİRK.

İTHALAT VE

İHRACAT

3590 MW

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ TEİAŞ TARAFINDAN İŞLETİLMEKTEDİR (SİSTEM OPERATÖRÜ)

te a in g rev ve sorumluluklari
TEİAŞ’IN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
 • İletim Sisteminin mülkiyet sahibi
 • İletim Sistemi işletmecisi(sistem operatörü)
 • Piyasa operatörü
 • İletim sisteminin planlanması ve tesisi
 • Üretim kapasite Projeksiyonunun hazırlanması
 • Bağlantı ve Sistem kullanım anlaşmalarının yapılması
 • Yan Hizmet anlaşmalarının yapılması
 • Uluslararası enterkonneksiyon faaliyetlerinin yürütücüsü
retim talep 200 7
Üretim & Talep (2007)
 • Kurulu Güç 40777 MW
  • Hidrolik+Yenilenebilir32,67 %
  • Termik 67,33 %
 • Yıllık Tüketim 189 TWh
  • 8,4 % (artış miktarı)
 • Puant Talep29,5 GW
letim sistemi 200 7
İletim Sistemi (2007)
 • İletim Gerilim Seviyeleri 400, 154 & 66 kV
 • Enerji İletim Hatları Toplam Uzunluğu 46.000 km.
 • İletim Sistemindeki TM sayısı534
 • Toplam Trafo Kapasitesi 81.000 MVA
let m tes sler n n letme bakim ve tes s
İLETİM TESİSLERİNİN İŞLETME, BAKIM VE TESİSİ

İletim Hatları ve Trafo Merkezlerinin işletme, bakım ve tesisi Merkez teşkilatı ile birlikte 20 adet İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir

t rkiye elektrik sisteminin letilmesi
Türkiye Elektrik Sisteminin İşletilmesi
 • Türkiye Elektrik Sisteminin kontrol ve kumandası, Ankara-Gölbaşı’nda bulunan Milli Yük Tevzi Merkezi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adapazarı, Samsun, Keban, Adana ve Erzurum Bölgesel Yük Tevzi Merkezleri tarafından yürütülmektedir
elektrik sisteminin letilmesi
Elektrik Sisteminin İşletilmesi

Arz Güvenliği ve Kalitesi

 • Arz-Talep Dengesi
 • Frekans
   • Sistemin nominal frekansı 49.8-50.2 (Hz) aralığında kontrol edilmektedir.
   • Normal sistem işletmesi için hedef sistem frekansı 49.95-50.05 Hz arasındadır (UCTE).
   • Gerilim
   • 380 kV iletim sistemi; 340-420 kV aralığında
   • 154 kV iletim sistemi; 140-170 kV aralığında
   • 66 kV ve altındaki iletim sistemi için
   • gerilim değişimi ± %10’dur.
t rkiye nin enterkonneksiyon hatlar
400 kV Mevcut

220 kV Mevcut

154 kV Mevcut

Türkiye’nin Enterkonneksiyon Hatları

Bulgaristan

Gürcistan

2000 MW

250 MW

1000 MW

Ermenistan

0

100 MW

150 MW

Iran

TÜRKİYE

450 MW

350 MW

1000 MW

Irak

Suriye

t rkiye ucte enterkonneksiyon projesi
Türkiye-UCTE Enterkonneksiyon Projesi

Fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup;Türkiye İletim Sistemindeki Frekans performansının iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların 2008 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın tamamlanması ile birlikte 2009 yılı başında UCTE ile deneme işletmesine geçilmesi planlanmaktadır.

te a tarafindan hazirlanan y netmel kler ve tebl ler
TEİAŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER:
 • - Şebeke Yönetmeliği
 • - Arz Güvenliği ve Kalitesine İlişkin Yönetmelik
 • - Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği
 • - Piyasa Mali Uzlaştırma Tebliği
 • - İletim Tarifesi Metodolojisi
 • - Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları
 • - Zorunlu Yan Hizmet Anlaşmaları
 • - İletim Kontrol Anlaşması
organize sanayi b lgeleri y netmeli i
Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği
 • EPDK tarafından hazırlanan ve 29. 12.2006 tarihinde yayınlanan OSB’lerin elektrik piyasası faaliyetlerine ilişkin yönetmelik temel olarak; OSB’lere
 • Dağıtım Lisansı,
 • Üretim lisansı,

sahibi olma yetkisini vermektedir.

osb y netmeli inde yap lan de i iklik
OSB Yönetmeliğinde yapılan değişiklik
 • 10.10.2007 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile OSB’lerin Dağıtım lisansı alması için 31.12.2007 tarihine kadar EPDK’na başvurması zorunlu hale getirilmiştir.
da t m lisans n n getirdi i yenilikler
Dağıtım Lisansının getirdiği yenilikler
 • Kurulu gücü 50 MVA’nın altında olan OSB’lerin TEDAŞ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaşması yapması gerekirken ;
 • OSB’ler artık OG veya YG seviyesinden iletim sistemi kullanıcısı olabilmektedir.
da t m lisans n n getirdi i yenilikler1
Dağıtım Lisansının getirdiği yenilikler
 • Daha önce indirici merkezlerde OSB fiderleri için TEDAŞ müşterilerinden ayrı OG bara tahsis edilmesi gerekirken;
 • Artık aynı OG baradan TEDAŞ ve OSB müşterileri beslenebilmektedir. Çünkü birden fazla dağıtım şirketi TEİAŞ’a ait bir barada bulunabilmektedir.
imdiye kadar osb ler ile yap lan ba lant anla malar
Şimdiye kadar OSB’ler ile yapılan bağlantı anlaşmaları

(*)OSB’ler dağıtım lisansı almadan önce yönlendirilmiştir.

sorunlar
SORUNLAR
 • OSB’ler içinde kurulu bulunan farklı tüzel kişiliklere ait otoprodüktör gruplarının ve üretim şirketlerinin OSB’lerin kullanımında olan tüketim barasına bağlanamamaları;
 • Anılan üretim şirketleri için ayrı bağlantı noktası tahsis edilmesi, farklı tüzel kişiliklere ait üretim ve tüketimin aynı barada olmaması kriteri iletim yatırımlarını önemli ölçüde artırmakla birlikte teknik açıdan tamamen gereksiz ilave yatırımlara sebep olmaktadır.
ad