Liikunta sis lt alueena
Download
1 / 46

Liikunta sisältöalueena - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Liikunta sisältöalueena. PÄIVITTÄINEN LIIKUNTA ON LAPSEN HYVINVOINNIN JA TERVEEN KASVUN PERUSTA LIIKUNTA ON VAUHTIA, HIKEÄ, HENGÄSTYMISTÄ LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN KEHITTYMINEN ALKAA JO VARHAISLAPSUUDESSA VÄHÄN LIIKKUVIEN LASTEN KANNUSTAMINEN LIIKKUMISEEN ON TÄRKEÄÄ. LIIKUNTA SISÄLTÖALUEENA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liikunta sisältöalueena' - abie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Liikunta sis lt alueena
Liikunta sisältöalueena

 • PÄIVITTÄINEN LIIKUNTA ON LAPSEN HYVINVOINNIN JA TERVEEN KASVUN PERUSTA

 • LIIKUNTA ON VAUHTIA, HIKEÄ, HENGÄSTYMISTÄ

 • LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN KEHITTYMINEN ALKAA JO VARHAISLAPSUUDESSA

 • VÄHÄN LIIKKUVIEN LASTEN KANNUSTAMINEN LIIKKUMISEEN ON TÄRKEÄÄ


Liikunta sis lt alueena1
LIIKUNTA SISÄLTÖALUEENA

 • LAPSEN KOKONAISVALTAISEN KASVUN, KEHITYKSEN, OPPIMISEN SEKÄ HYVINVOINNIN TUKEMINEN LIIKUNNAN JA LEIKIN AVULLA

 • VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET ANTAVAT OHJEITA LIIKUNNAN

  • MÄÄRÄSTÄ

  • LAADUSTA

  • YMPÄRISTÖSTÄ

  • VÄLINEISTÄ

  • YHTEISTYÖSTÄ


1 m r 1 1 perusteet
1. MÄÄRÄ1.1. PERUSTEET

 • LAPSELLA SISÄSYNTYINEN TARVE LIIKKUA

 • ELIMISTÖN KEHITTYMINEN LIIKUNNASSA

  • LIHAKSISTO

  • SIDEKUDOS, LUUKUDOS, JÄNTEET

  • HENGITYSELIMET

  • VERENKIERTO

 • LIIKKUMINEN JA LEIKKIMINEN ON FYYSISTÄ ATIIVISUUTTA

  • MOTORISTEN TAITOJEN KEHITTYMINEN

  • RAVINNON JA LIIKKUMISEN SUHDE => YLIPAINOISIA LAPSIA 10-20 %

   - SOPIVA LEVON JA RASITUKSEN SUHDE


 • FYYSINEN AKTIIVISUUS ENNALTAEHKÄISEE

  - YLIPAINOA

  • 2-TYYPIN DIABETESTA

  • SYDÄN- JA VERISUONI

  • TUKI-JA LIIKUNTAELINSAIRAUKSIA

  • OSTEOPOROOSIA

  • SYÖVÄN EHKÄISY

  • SUURI MERKITYS MYÖS LAPSILLE, JOILLA ON JOKIN PITKÄAIKAISSAIRAUS TAI VAMMA1 2 huomioitavaa 0 3 vuotiaiden lasten liikunnan m r ss
1.2. HUOMIOITAVAA 0-3 –VUOTIAIDEN LASTEN MÄÄRÄN TULISI OLLA VÄHINTÄÄN 2 H/PÄIVÄ LIIKUNNAN MÄÄRÄSSÄ

 • LAPSEN OMAEHTOISTA LIIKKUMISTA

 • LIIKUNTA OSANA ARKIPÄIVÄN TOIMINTOJA JA HOITOTILANTEITA

 • AIKUISEN TEHTÄVÄNÄ ANTAA LAPSELLE TILAA JA AIKAA


1 3 huomioitavaa 3 6 vuotiaiden liikunnnan m r ss
1.3. HUOMIOITAVAA 3-6-VUOTIAIDEN LIIKUNNNAN MÄÄRÄN TULISI OLLA VÄHINTÄÄN 2 H/PÄIVÄ MÄÄRÄSSÄ

 • SUURIN OSA LIIKUNNAN MÄÄRÄSTÄ MUODOSTUU OMAEHTOISESTA LIIKUNNASTA

 • AIKUISEN TULEE HUOLEHTIA, ETTÄ LAPSELLA ON JOKA PÄIVÄ USEITA MAHDOLLISUUKSIA LIIKKUA MONIPUOLISESTI

 • VAIHTELEVA INNOSTAVA YMPÄRISTÖ

 • MINIMIMÄÄRÄ 2 H/PÄIVÄ


2 laatu 2 1 perusteet
2. LAATU MÄÄRÄN TULISI OLLA VÄHINTÄÄN 2 H/PÄIVÄ2.1. PERUSTEET

 • LIIKKUMINEN ON LAPSELLE LUONTAINEN TAPA TUTUSTUA ITSEENSÄ

 • LAPSEN TIETOISUUS OMASTA KEHOSTAAN JA SEN HALLINNASTA LUO POHJAN TERVEELLE ITSETUNNOLLE

 • LIIKKUESSAAN LAPSI AJATTELEE, KOKEE ILOA, ILMAISEE TUNTEITAAN JA OPPII UUTTA

 • LAPSEN HERMOSTOLLISET PROSESSIT HARJAANTUVAT LIIKKUESSA

  • TAHDONALAISTEN TOIMINTOJEN OPPIMINEN

   • HERMOSTOLLISET PROSESSIT

   • SENSORINEN INTEGRAATIO

  • TOISTOT

  • VASTAVUOROINEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN KANSSA


 • AIVOPUOLISKOJEN TIEDONKULUN JA YHTEISTYÖN KOORDINOITUMINEN MÄÄRÄN TULISI OLLA VÄHINTÄÄN 2 H/PÄIVÄ

 • KEHONHAHMOTUS JA LATERAALISUUDEN KEHITTYMINEN

 • KEHONHALLINTA ELI LIIKKEIDEN JA LIIKKUMISEN TARKOITUKSENMUKAISUUS

 • KÄTISYYDEN VAKIINTUMINEN

 • ARKIPÄIVÄN TILANTEISSA HYVÄ KEHON HALLINTA NÄKYY HYVINÄ MOTORISINA PERUSTAITOINA • HAVAINTOMOTORISET JA MOTORISET TAIDOT SEKÄ LIIKKUMINEN OVAT OPPIMISEN VÄLINEITÄ

  • HAVAINTOMOTORISILLA TAIDOILLA TARKOITETAAN SITÄ MITEN LAPSI HAHMOTTAA OMAA KEHOAAN JA SEN ERI PUOLIA SUHTEESSA

   • TILAAN

   • AIKAAN

   • VOIMAAN

  • MOTORISET PERUSTAIDOT

   • KÄVELEMINEN RYÖMIMINEN

   • JUOKSEMINEN KONTTAAMINEN

   • HYPPÄÄMINEN

   • HEITTÄMINEN

   • KIINNIOTTO

   • POTKAISEMINEN

   • LYÖMINEN


 • TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖT JA OPPIMISEN ONGELMAT LIITTYVÄT USEIN MOTORIIKAN ONGELMIIN

 • MONIPUOLINEN JA SUUNNITELMALLINEN LIIKUNTAKASVATUS ON LAPSEN KANNALTA MIELEKKÄIN TAPA ENNALTAEHKÄISTÄ MAHDOLLISTEN OPPIMISEN ONGELMIEN SYNTYMINEN

  • HARJAANTUMINEN

  • OPPIMINEN

  • MIELIHYVÄ

   • => ITSETUNTO2 2 liikunnan laatu 0 6 vuotiaiden liikuntakasvatuksessa
2.2. LIIKUNNAN LAATU 0-6 –VUOTIAIDEN LIIKUNTAKASVATUKSESSA

 • ANNA LAPSEN LIIKKUA MAHDOLLISIMMAN PALJON

 • TARJOA LAPSELLE MONIPUOLISIA TASAPAINO- TUNTO- JA LIIKEAISTIMUKSIA MONIPUOLISTEN NÄKÖ-, KUULO- MAKU- JA HAJUAISTIMUSTEN LISÄKSI

 • VÄHENNÄ TOIMINTOJEN KANNALTA TARPEETONTA AISTIÄRSYTYSTÄ

 • AUTA LASTA SUUNTAAMAAN HUOMIO KOHTI OLEELLISTA AISTITIETOA

 • KANNUSTA LASTA RYÖMIMÄÄN, KONTTAAMAAN, SEISOMAAN, KÄVELEMÄÄN, JUOKEMAAN JA HYPPÄÄMÄÄN, HEITTÄMÄÄN, OTTAMAAN KIINNI, POTKAISEMAAN, LYÖMÄÄN (MAILALLA PALLOA TMS.)Liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus
LIIKUNTAKASVATUKSEN SUUNNITTELU JA OSANA TAVALLISIA HOITOTOIMENPITEITÄTOTEUTUS

 • 3.1. PERUSTEET

  • LAPSEN TAITOJEN JATKUVA HAVAINNOINTI

  • ERILAISTEN OPETUSTYYLIEN HALLINTA

  • LIIKKUMINEN JA LEIKKIMINEN LAPSELLE OMINAISIA TAPOJA TOIMIA

  • SUUNNITTELULLA VARMISTETAAN TOIMINNAN MONIPUOLISUUS JA LAPSILÄHTÖISYYS


3 2 liikuntakasvatuksen tavoitteet
3.2. LIIKUNTAKASVATUKSEN TAVOITTEET OSANA TAVALLISIA HOITOTOIMENPITEITÄ

 • KASVATTAMINEN LIIKUNTAAN

  • LIIKUNNALLISESTI AKTIIVINEN ELÄMÄNTAPA

  • KOKONAISVALTAISEN KEHITYKSEN VÄLTTÄMÄTÖN EDELLYTYS

 • KASVATTAMINEN LIIKUNNAN AVULLA

  • LAPSEN FYYSINEN, PSYYKKINEN, KOGNITIIVINEN SOSIAALINEN, EMOTIONAALINEN KEHITYS


3 3 lasten liikuntakasvatuksen suunnit telu
3.3. LASTEN LIIKUNTAKASVATUKSEN SUUNNIT- OSANA TAVALLISIA HOITOTOIMENPITEITÄ TELU

 • YKSIKKÖKOHTAISESTI MIETITTÄVÄ TOIMINTAKAUDEN ALUSSA LASTEN OMAEHTOISEN LIIKUNNAN TUKEMISTA

  • SAAKO LAPSI LIIKKUA SISÄLLÄ VAPAASTI

  • MITÄ RAJOITTEITA TARVITAAN

  • MITKÄ RAJOITTEET OVAT TURHIA

  • MILLOIN JA MITKÄ VÄLINEET OVAT VAPAASTI LASTEN KÄYTETTÄVISSÄ

  • TARVITAANKO UUSIA VÄLINEITÄ

  • MILLOIN JÄRJESTETÄÄN OHJATTUA LIIKUNTAA

  • MILLAISIIN TILANTEISIIN VOITAISIIN LISÄTÄ TOIMINNALLISIA OPETUSMENETELMIÄ


 • MILLOIN JA MITKÄ PIHATELINEET OVAT VAPAASTI KÄYTETTÄVISSÄ

 • MILLOIN JA MITEN LAPSELLE LUODAAN LIIKUNTAAN HOUKUTTELEVIA LEIKKIYMPÄRISTÖJÄ

 • MITEN LASTEN YKSILÄLLISET TEMPERAMENTIT JA MAHDOLLISET SUKUPUOLTEN VÄLISET EROT KIINNOSTUKSEN KOHTEISSA OTETAAN TOIMINNASSA HUOMIOON

 • MITEN LASTEN LIIKUNNALLISUUTTA VOITAISIIN TUKEA YHDESSÄ VANHEMPIEN KANSSA

 • MILLAISTA YHTEISTYÖTÄ TEHDÄÄN PÄIVÄKODIN ERI RYHMIEN, TOISTEN PÄIVÄKOTIEN, PERHEPÄIVÄHOIDON, KOULUJEN, URHEILUSEUROJEN JA PAIKKAKUNNAN LIIKUNTAVIRASTON KANSSA


Vuosisuunnitelma
VUOSISUUNNITELMA KÄYTETTÄVISSÄ

 • VARMISTETAAN VUODENAIKOJEN HYÖDYNTÄMINEN

 • VARMISTETAAN ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN MONIPUOLINEN HYÖDYNTÄMINEN

 • HUOMIOIDAAN ERILAISET JUHLAT JA KULTTUURISESTI MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

 • SUUNNITELLAAN LAPSEN HAVAINTOMOTORISTEN JA MOTORISTEN TAITOJEN ARVIOINTI


Kausisuunnitelmat
KAUSISUUNNITELMAT KÄYTETTÄVISSÄ

 • VARMISTETAAN, ETTÄ HARJAANNUTETAAN KAIKKIA HAVAINTOMOTORISIA TAITOJA SEKÄ MOTORISIA PERUSTAITOJA

 • SUUNNITELLAAN VÄLINEIDEN JA TELINEIDEN MONIPUOLINEN KÄYTTÖ

 • SUUNNITELLLAAN OMAEHTOISEN LIIKKUMISEN MAHDOLLISUUDET

 • SUUNNITELLAAN OHJATUN LIIKUNNAN MÄÄRÄ JA SISÄLLÖT


Tuokiosuunnitelma
TUOKIOSUUNNITELMA KÄYTETTÄVISSÄ

 • VARATAAN KÄYTETTÄVÄT TILAT JA VÄLINEET

 • PÄÄTETÄÄN HARJAANNUTETTAVAT TAIDOT JA SISÄLLÖT

 • POHDITAAN TARVITAANKO ERIYTTÄMISTÄ TAITOJEN TAI LASTEN ERILAISTEN FYYSISTEN RAJOITTEIDEN MUKAAN

 • MIETITÄÄN, MITEN VASUN MAINITSEMAT ORIETAATIOT HUOMIOIDAAN TUOKIOSSA

 • SUUNNITELLAAN KÄYTETTÄVÄT OPETUSMENETELMÄT

 • MIETITÄÄN TUOKION ORGANISOINTI NIIN, ETTÄ LIIKUNNAN MÄÄRÄ ON MAHDOLLISIMMAN SUURI

 • POHDITAAN ETUKÄTEEN, MITEN VARMISTETAAN TUOKIOLLE MYÖNTEINEN TOIMINTAILMAPIIRI

 • MIETITÄÄN, MITEN SAADAAN VÄHÄN LIIKKUVAT LAPSET MUKAAN


3 4 orientaatiot
3.4. ORIENTAATIOT KÄYTETTÄVISSÄ

 • ORIENTAATION KÄSITTEELLÄ KOROSTETAAN SITÄ, ETTÄ TARKOITUKSENA EI OLE OPPIAINEIDEN SISÄLTÖJEN OPISKELU VAAN SELLAISTEN VÄLINEIDEN JA VALMIUKSIEN HANKINNAN ALOITTAMINEN, JOIDEN AVULLA LAPSI VÄHITELLEN PYSTYY PEREHTYMÄÄN, YMMÄRTÄMÄÄN JA KOKEMAAN YMPÄRÖIVÄN MAAILMAN MONIMUOTOISIA ILMIÖITÄ

 • ORIENTAATIOT INTEGROITUVAT LUONTEVASTI MYÖS LIIKUNTAKASVATUKSEEN


 • MATEMAATTINEN ORIENTAATIO KÄYTETTÄVISSÄ

  • VERTAAMINEN

  • LUOKITTELU

  • PÄÄTTELEMINEN

  • LASKEMINEN

 • LUONNONTIETEELLINEN ORIENTAATIO

  • HAVAINNOINTI

  • TUTKIMINEN

  • KOKEILEMINEN

  • SYY-SEURAUS –SUHTEET

  • ERI VUODENAJAT


 • HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ORIENTAATIO KÄYTETTÄVISSÄ

  • LEIKKIPERINNE => PERINNELEIKIT

 • ESTEETTINEN ORIENTAATIO

  • KAUNEUS RYTMI

  • HARMONIA TYYLI

  • MELODIA

 • EETTINEN ORIENTAATIO

  • OIKEA-VÄÄRÄ OIKEUDENMUKAISUUS

  • HYVÄ-PAHA TASA-ARVO

  • TOTUUS-VALHE VAPAUS

  • KUNNIOITUS TURVALLISUUS3 5 lasten ohjaamiseen soveltuvat opetustyylit
3.5. LASTEN OHJAAMISEEN SOVELTUVAT KÄYTETTÄVISSÄ OPETUSTYYLIT

 • KOMENTOTYYLI

  • OHJAAJA ON KESKIPISTE

   • NÄYTTÄÄ TEHTÄVÄN TAI SUORITUSMALLIN, OHJAA YHTEISTÄ HARJOITUSTA

 • HARJOITUSTYYLI

  • OHJAAJA SUUNNITTELEE ENNALTA TEHTÄVÄN, VALMISTAA SUORITUSPAIKAN JA KÄYNNISTÄÄ TOIMINNAN

  • LAPSET TYÖSKENTELEVÄT OMAAN TAHTIIN

 • ONGELMANRATKAISUTYYLI

  • KYSYMYKSILLÄ OHJAAMINEN

  • LAPSET VASTAAVAT LIIKKEILLÄ OMAAN TAHTIIN


 • OHJATTU OIVALTAMINEN KÄYTETTÄVISSÄ

  • OHJAAJA ANTAA ONGELMANRATKAISUTEHTÄVÄN, JOHON LAPSET SAAVAT KOKEILLA ERILAISIA RATKAISUJA

  • KOKEILUJEN JÄLKEEN OHJAAJA KUITENKIN JOHDATTELEE KYSYMYKSILLÄÄN LAPSET LÖYTÄMÄÄN YHDEN HALUTUN SUORITUKSEN

 • LAPSEN OMAT ESITYKSET

  • LAPSET VALITSEVAT ITSE AIHEEN, JONKA YMPÄRILLE HE HALUAVAT RAKENTAA ESITYKSEN

  • LAPSET JAKAVAT ROOLIT JA VALITSEVAT MUSIIKIN

  • ESITYS VALMISTUU YHTEISTEN KESKUSTELUJEN, TOIMINNAN JA KOKEILUJEN JÄLKEEN3 6 arviointi
3.6. ARVIOINTI KIELTÄ

 • ARVIOINTI ON KESKEINEN OPPIMISPROSESSIN OSA

 • HEIKOSTI KEHITTYNEET FYYSISEN JA MOTORISEN KASVUN JA KEHITYKSEN OSA-ALUEET TULEE HUOMIODA LIIKUNNAN SUUNNITTELUSSA

 • PUUTTEELLISET MOTORISET TAIDOT JOHTUVAT USEIN VAIN VÄHÄISISTÄ LIIKUNTAKOKEMUKSISTA


3 6 1 havainnoitavia asioita 0 3 vuotiaiden lasten liikkumisessa
3.6.1. HAVAINNOITAVIA ASIOITA 0-3-VUOTIAIDEN LASTEN LIIKKUMISESSA

 • YRITTÄÄKÖ LAPSI ROHKEASTI, ENNAKKOLUULOTTOMASTI JA SITKEÄSTI VAI VETÄYTYYKÖ JA LUOVUTTAAKO HELPOSTI

 • KEHITTYVÄTKÖ LAPSEN TAIDOT TOIMINTAKAUDEN TAI –VUODEN AIKANA

 • MISSÄ TAIDOISSA LAPSI KEHITTYY JA MISSÄ EI

 • MITEN LAPSI SUHTAUTUU YHTEISIIN SÄÄNTÖIHIN, OHJEISIIN JA SAAMAANSA PALAUTTEESEEN


Havaintomotoriset taidot
HAVAINTOMOTORISET TAIDOT LIIKKUMISESSA

 • MILLAINEN ON LAPSEN KEHONHAHMOTUS

  • KEHONOSAT

  • LIIKKUMISEN JÄLJITTELY

  • MILLAISILLA OPETUSMENETELMILLÄ LAPSI OPPII

 • OSAAKO LAPSI RENTOUTUA


Motoriset taidot
MOTORISET TAIDOT LIIKKUMISESSA

 • TASAPAINO

  • ISTUMISEN KESTO

  • SEISOMINEN TUKEA VASTEN/ ILMAN TUKEA

  • ITSENÄISET ASKELEET

  • KÄVELY EPÄTASAISELLA ALUSTALLA

  • KEINUSSA KEINUMINEN

 • ITSENÄINEN SELVIYTYMINEN MOTORISISTA TEHTÄVISTÄ

  • RYÖMIMINEN

  • KONTTAAMINEN

  • KÄVELEMINEN

  • JUOKSEMINEN

  • TASAHYPPY


 • LIIKKUMISEN SUJUVUUS LIIKKUMISESSA

  • KÄVELEMISEN HALLINTA ERILAISILLA ALUSTOILLA

  • PORTAIDEN NOUSEMINEN/LASKEUTUMINEN

 • KOKO VARTALON HALLINTA

  • KÄSIEN TAPUTTAMINEN

  • VILKUTTAMINEN

  • ESINEIDEN VETÄMINEN

  • ESINEIDEN TYÖNTÄMINEN

  • PALLON POTKIMINEN

  • RUOKAILUSTA SELVIÄMINEN

  • MAALAAMINEN SORMIVÄREILLÄ

  • PALLON KIINNIOTTO KAHDELLA KÄDELLÄ

  • PUKEUTUMINEN


Fyysinen aktiivisuus
FYYSINEN AKTIIVISUUS LIIKKUMISESSA

 • TÄYTTYYKÖ PÄIVITTÄISEN LIIKUNNAN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ

  • ONKO LAPSI AKTIIVINEN JA OMATOIMINEN

  • REIPPAAN LIIKUNNAN 2 TUNNIN TAVOITE


Sosiaaliset taidot
SOSIAALISET TAIDOT LIIKKUMISESSA

 • MITEN LAPSI SUHTAUTUU MUIHIN LAPSIIN

 • OSAAKO LAPSI TYÖSKENNELLÄ YHDESSÄ MUIDEN KANSSA


3 6 2 havainnoitavia asioita 3 6 vuotiaiden lasten liikkumisessa
3.6.2.HAVAINNOITAVIA ASIOITA 3-6 –VUOTIAIDEN LIIKKUMISESSA LASTEN LIIKKUMISESSA

 • OSAAKO LAPSI SUJUVASTI KAIKKI 0-3 VUOTIAILTA HAVAINNOITAVAT TAIDOT

 • HAVOINTOMOTORISET TAIDOT

 • MOTORISET TAIDOT

  • TASAPAINO

  • LIIKKUMISEN SUJUVUUS

  • KÄSITTELYTAIDOT

 • FYYSINEN AKTIIVISUUS

 • SOSIAALISET TAIDOT


3 6 3 tavoitteellisessa liikunta kasvatuksessa huomioitavaa
3.6.3. TAVOITTEELLISESSA LIIKUNTA- KASVATUKSESSA HUOMIOITAVAA

 • LAPSELLE TULEE ANTAA MAHDOLLISUUS OHJATTUIHIN LIIKUNTATUOKIOIHIN USEITA KERTOJA VIIKOSSA

 • LYHYITÄ LIIKUNTATUOKIOITA MUIDEN TUOKIOIDEN OSANA

 • OHJATUN LIIKUNTATUOKION KESTO 10 MIN – 60 MIN

 • AIKUISEN HAVAINNOINTI JA OHJAUS


Liikuntaymp rist 4 1 perusteet
LIIKUNTAYMPÄRISTÖ HUOMIOITAVAA4.1. PERUSTEET

 • SEKÄ SISÄ- ETTÄ ULKOTILOJEN SUUNNITTELUSSA OTETAAN HUOMIOON LASTEN IKÄ JA KEHITYS SEKÄ ERILAISTEN LEIKKIEN VAATIMAT AIKA-, TILA- JA VÄLINERATKAISUT

 • AIKUISEN TAEHTÄVÄ ON ANTAA AIKAA LASTEN LIIKUNNALLE JA JA HUOLEHTIA MONIPUOLISESTA VÄLINEISTÖSTÄ4 2 0 6 vuotiaiden lasten liikunta ymp rist t
4.2. 0-6 –VUOTIAIDEN LASTEN LIIKUNTA- HUOMIOITAVAA YMPÄRISTÖT

 • AIKUISEN TEHTÄVÄ HUOLEHTIA VAIHELUSTA

 • PIHALLA LEIKKITILAA OLTAVA VÄHINTÄÄN 20 M / LAPSI

 • HIEKKALEIKKI, KEINUT, KIIPEILYTELINE, LIUKUMÄKI, PELIKENTTÄ

 • NURMIALUE, TALVISIN LUISTELUKENTTÄ


4 3 huomioitavaa 0 6 vuotiaiden liikunta ymp rist iss
4.3. HUOMIOITAVAA 0-6 –VUOTIAIDEN LIIKUNTA- HUOMIOITAVAA YMPÄRISTÖISSÄ

 • AIKUISEN TEHTÄVÄNÄ HUOLEHTIA

  • MONIPUOLISUUS

  • VAIHTELEVUUS

  • TURVALLISUUS

  • HOUKUTTELEVUUS


Liikuntav lineet 5 1 perusteet
LIIKUNTAVÄLINEET HUOMIOITAVAA5.1. PERUSTEET

 • MONIPUOLISUUS, MUUNNELTAVUUS

 • VÄLINEIDEN TULISI OLLA LASTEN KÄYTÖSSÄ MYÖS OMAEHTOISEN LIIKUNNAN JA LEIKIN AIKANA


5 2 suositeltavaa v lineist
5.2. SUOSITELTAVAA VÄLINEISTÖÄ HUOMIOITAVAA

 • KESTÄVÄT, MYRKYTTÖMÄT MATERIAALIT

 • VÄLINEITÄ OLTAVA REILUSTI (OHJATUN TUOKION AIKANA JOKA LAPSELLA OMA VÄLINE)


Yhteisty vanhempien kanssa 6 1 perusteet
YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA HUOMIOITAVAA6.1. PERUSTEET

 • VANHEMMILLA SUURI MERKITYS LAPSEN LIIKKUMISESSA

 • KASVATUSKUMPPANUUS


6 2 yhteisty n toteuttaminen
6.2. YHTEISTYÖN TOTEUTTAMINEN HUOMIOITAVAA

 • VARHAISKASVATTAJA ANTAA TIETOA LIIKUNNAN MERKITYKSESTÄ

 • LASTEN JA VANHEMPIEN YHTEISEN LIIKKUMISEEN KANNUSTAMINEN

 • OMA ESIMERKKI


ad