Mida ettevõtjad ootavad lõpetajatelt? - PowerPoint PPT Presentation

ismail
mida ettev tjad ootavad l petajatelt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mida ettevõtjad ootavad lõpetajatelt? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mida ettevõtjad ootavad lõpetajatelt?

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
260 Views
Download Presentation

Mida ettevõtjad ootavad lõpetajatelt?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mida ettevõtjad ootavad lõpetajatelt? Rain Laane Kalev Reiljan

  2. Tähelepanu harjutus

  3. Keda me ootame täna koolipingist tööle? IT analüütikud ja IT rakenduste testijad Meie jaoks on liiga vähe teadmisi ja arusaama tervikpildist. Kuidas suurtes süsteemides tegelikult testimist ja analüüsi teostatakse – parimad praktikad ja metoodikad

  4. Mida me ootame? Suuremat ettevalmistust klienditeenindaja rollis. Kommunikatsioonioskused jätavad kahjuks päris paljudel juhtudel soovida: Õppekavas (IT süsteemide administreerimine 2010) on küll sees Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia nimeline aine, aga meie arvates jääb seda selgelt väheseks.

  5. Veaotsing ja intsidentide haldus. Õppekavas on eriõppes õppeaine „Loov probleemilahendus ja innovaatika“, aga selle kursuse kava ei ole niivõrd suunatud intsidentide lahendamisele kui just erinevatele ajurünnakute jm nö loovmeetoditele. Praktikas näeme iga päev, et koolipingist tulnud tudengitel on puudu süsteemse veootsingu kogemusest – nt. üritatakse süsteemi parandada proovimise teel selle asemel, et esmalt joonistada kiirelt süsteemi tervikpilt ja märkida ära järjekord, kuidas intsidendi põhjust minnakse otsima

  6. Pilvelahendused (CloudComputing) Halduse poole peal vajatakse üha enam spetsialiste, kes oleksid kursis nö. pilveteenustega ja oskaksid neid hallata/kasutusele võtta. Eriõppes on küll võimalik valida aine „GRID“, kuid seal on erinevatest cloudcomputingu teemadest vähe juttu

  7. Virtualiseerimine Põhiõppes ja eriõppes ei leidnud selleteemalist ainet (ilmselt puudutatakse seda teemat veidi teiste teemade sees).

  8. Kokkuvõte • Säravad • Nutikad • Kiired

  9. Tänud Küsimused? Rain.Laane@microsoft.com Kalev.Reiljan@elion.ee