sistem perundangan malaysia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 391 Views
 • Uploaded on

SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA. “Langkah pertama untuk menuju kecemerlangan adalah dengan mempunyai sikap yang betul terhadap diri sendiri.”. Undang-undang – suatu peraturan hidup yg dikenakan terhadap seseorang utk mendisiplinkan mereka dan dikuatkuasakan terhadap penduduk sst negara.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA' - ishmael-zamora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

“Langkah pertama untuk menuju kecemerlangan adalah dengan mempunyai sikap yang betul terhadap diri sendiri.”

slide3

Undang-undang – suatu peraturan hidup yg dikenakan terhadap seseorang utk mendisiplinkan mereka dan dikuatkuasakan terhadap penduduk sst negara.

 • Perkara 160, Perlembagaan Persekutuan

- Undang2 – undang2 bertulis, common law

ygberkuatkuasa dalam Persekutuan, adat2

dan kelaziman yg mempunyai kuasa dalam

mana2 bahagian Persekutuan

slide5

Merujuk kepada Perlembagaan persekutuan dan undang2 yg diluluskan oleh Parlimen atau DUN.

 • Badan penggubalan undang2:

1. Parlimen – K. Persekutuan

2. DUN - K. Negeri

 • Seksyen 3, Akta Pentafsiran 1967, undang2 bertulis meliputi P.Persekutuan & P.Negeri serta perundangan2 kecil yg dibuat di bawahnya.
slide6

Perlembagaan Persekutuan

- Akta Parlimen dan undang2 kecil

 • Perlembagaan Negeri

- enakmen (undang2 yg dibuat oleh DUN kecuali

Sarawak)

- ordinan (undang2 yg dibuat di negeri Sarawak)

- perundangan kecil (subsidiari)

( sebarang bentuk pengisytiharan (proklamasi), peraturan, kaedah, perintah, pemberitahuan, undang2 kecil atau lain2 instrumen yg dibuat di bawah mana2 akta, enakmen, ordinan atau lain2 pihak berkuasa yg sah dan mempunyai kesan perundangan)

slide8

Sumber utama undang2 di Malaysia

 • Perincian ttg kuasa Parlimen dan DUN
 • Undang2 ygbertentangandengan P. Persekutuan adalah terbatal dan tidak sah.
 • Perkara2 yg disentuh;

1. YDPA sebagai ketua persekutuan

2. ISLAM sebagai agama Persekutuan

3. Kebebasan asasi

4. Hubungan antara Kerajaan Persekutuan

dengan Kerajaan Negeri

slide9

Perkara 7(4), P. Persekutuan mengatakan bahawa semua P. Negeri mengandungi ‘Perkara Perlu’ yang disenarai dalam Jadual Kelapan

 • Parlimen boleh buat undang2 yg memberi negeri tersebut kuasa mengadakan Peruntukan Perlu atau mengetepikan apa2 peruntukan yg bercanggah dengannya
 • Sabah dan Sarawak mendapat perlembagaan melalui Perjanjian Malaysia yg memberi peruntukan tambahan kpd negeri2 berkenaan
slide11

Pengamalan akta – suatu perundangan yg dikuatkuasakan untuk mengatasi sesuatu masalah dalam negara.

 • Akta – undang2 yg digubal oleh parlimen selepas merdeka atau sejak bulan September 1959
 • Enakmen – undang2 yg digubal di setiap negeri kecuali sarawak
 • Ordinan

- undang2 yg digubal oleh DUN Sarawak

- undang2 yg digubal oleh badan perundangan di

peringkat kerajaan pusat antara tahun 1946

hingga September 1959

- undang2 yg dikeluarkan oleh YDPA semasa

darurat (Perkara 50,Perlembagaan Persekutuan)

slide12

Peraturan, perintah, pemberitahuan dan pengisytiharan yg dibuat oleh badan2 berkuasa yg diberi kuasa oleh Akta Parlimen dan enakmen DUN

 • Diadakan untuk:

1. membolehkan badan berkuasa dan agensi membuat perincian terhadap undang2 yg dibuat oleh badan perundangan spt Parlimen & DUN

2. membolehkan badan berkuasa dan agensi membuat undang2 yg sesuai dengan bidang masing2 berlandaskan akta induk yg digubal oleh badan perundangan

slide13

Mudah digubal dan anjal berbanding proses menggubal undang2 di parlimen

 • Sst perundangan boleh diisytiharkan ultra vires (di luar kuasa undang2) jika mahkamah dapati undang2 yg dibuat bercanggah dengan Akta Parlimen atau Enakmen DUN
 • Contoh: Undang-undang yang digubal oleh Kerajaan Tempatan
slide14

Peraturandankaedah yang dibuatolehseseorangsepertiMenteriataubadan di bawahkuasa yang diwakilkanolehAktaParlimenatauEnakmen DUN

 • Contoh: Undang-undang Kecil PihakBerkuasaTempatan
slide15

Undang2 yang tidak digubal oleh mana2 badan perundangan sama ada Parlimen atau DUN

 • Tidak dapat dikesan dalam mana2 P.Persekutuan atau P. Negeri
 • Undang2 yg meliputi budaya dan adat
 • Merupakan sumber undang2 kedua di Malaysia
slide16

Jenis-jenis:

1. Undang-undang Adat

2. Undang-undang Islam

3. Undang-undang Lazim Inggeris (Common Law)

4. Doktrin Duluan Kehakiman

slide17

Melambangkan amalan, tatatertib, dan sopan santun dalam sesebuah masyarakat

 • Jenis undang-undang adat:

i. Adat Melayu (Adat Perpatih & Adat Temenggung)

ii. Adat Bumiputera (Sabah & Sarawak)

iii. Adat Cina

iv. Adat India

slide18

Terbahagi kepada dua iaitu:

i. Adat Temenggung

ii. Adat Perpatih

slide19

Pengasas – Datuk Ketemenggungan yg berpusat di Palembang

 • Diamalkan di semua negeri kecuali N. Sembilan & Naning
 • Bersifat patriarchal (memihak kpd lelaki)
 • Meliputi:

i. Sistem kekeluargaan

ii. Sistem warisan harta

iii. Sistem pemerintahan & politik

slide21

Meliputi semua kes sivil & kes jenayah

 • Mempunyai pengaruh undang2 Hindu (undang2 manu) & undang2 Islam (Mazhab Shafie)
 • Perkahwinan antara sepupu digalakkan
 • Undang2 Islam diberi keutamaan jika berlaku percanggahan dengan undang2 adat
 • Mengutamakan lelaki – ketua keluarga & keutamaan memiliki harta pusaka
 • Bersifat autokrasi
slide22

Buku undang2 Melayu terawal yg berkaitan adat temenggung:

i. Undang2 Laut Melaka

(undang2 perkapalan & pelabuhan – cara

mengendalikan kapal hukuman ke atas

kelasi)

ii. Hukum Kanun Melaka

(kuasa pemerintahan & rakyat – 44 fasal)

iii. Undang2 Johor, Undang2 Pahang &

Undang2 99 Perak

( kuasa pemerintahan & tanggung jawab)

slide23

Pengasas – Datuk Perpatih Nan Sebatang

 • Pusat – Pagar Ruyung
 • Diamalkan di Negeri Sembilan Naning
 • Berbentuk martiarchal (memihak golongan wanita)
 • Bersifat demokrasi
 • Banyak pengaruh Hindu & Islam
 • Melarang perkahwinan sesama sepupu & suku
 • Hukuman berdasarkan sumber resam & hukum syarak
 • Lebih bertimbang rasa – utamakan pemulihan dengan beri ganti rugi
slide26

Pemilikan harta:

i. Dapatan atau perolehan

harta yg dimiliki oleh wanita sama ada

secara bekerja atau pengumpulan harta

semasa bujang

ii. Warisan – keturunan

iii. Sepencarian – suami isteri

iv. Pembawa

harta yg dibawa suami isteri. Sekiranya

berlaku perceraian boleh ambil kembali

harta tersebut

slide27

Berasaskan amalan suku kaum masing-masing

 • Dipengaruhi agama Islam
 • Undang2 yg tidak berkaitan agama Islam dianggap sebagai Ordinan Undang2 Adat Bumiputera
 • Perbicaraan di Mahkamah Bumiputera, merangkumi :

- warisan harta

- tanah

- hukuman berdasarkan kesalahan

- perkahwinan & perceraian

slide28

Pengaruh dari India

 • Tidak diubah oleh pemerintah Inggeris T.Melayu
 • Elemen:

- pemilikan harta

- perkahwinan

- perceraian

- kematian

 • Mendapat pengiktirafan daripada Badan Kehakiman
 • Dibicarakan di Mahkamah Tinggi
slide29

Pengaruhdarinegara China

 • TidakdiubaholehpemerintahInggerisT.Melayu
 • Elemen:

- pemilikanharta

- perkahwinan

- perceraian

- kematian

 • Dibicarakan di MahkamahTinggi
slide30

Dilaksanakanberdasarkan Al-Quran, hadisdansunnahygdikendalikanolehMajlis Agama Islam

 • Peranan:

i. Mengeluarkan fatwa

ii. Mengendalikanwakaf

iii. Berinasihatkepada sultan & masyarakatygberagamaislam

 • Hal2 ygberkaitanpemungutan zakat & fitrahpengurusanbaitulmaldanpengurusanhartadiuruskanolehJabatan Hal Ehwal Agama
slide31

Sebarangkesberkaitan orang Islam dikendalikanolehMahkamahSyariahygterdiridaripada:

i. MahkamahKadi

ii. MahkamahKadiBesar

iii. MahkamahRayuanSyariah (LembagaRayuan)

 • Di sabah & Sarawak, dikendalikanolehMahkamahAnakNegeri Sabah & MahkamahAnakNegeri Sarawak
 • Dilaksanakan di bawahEnakmen 1977 danOrdinan 1978 ( ditadbirolehMahkamahsyariah)
slide32

Perkara2 ygditentukan:

i. Perkahwinan

ii. Perceraian

iii. Pengambilananakangkat

iv. Warisantanahdanhartapusaka

v. Kesalahandalamhukum Islam

slide33

Undang2 yg digunakan oleh penduduk Britain sebagai panduan perundangan

 • Seksyen 3 dan Seksyen 5, Akta Undang-undang Sivil 1956
 • Syarat2 pemakaian undang2 Inggeris di Malaysia Perlembagaan Malaysia:menurut Seksyen 3,

i. Pilihan terakhir jika tiada statut tempatan dapat digunakan dalam menyelesaikan perkara itu.

ii. Hanya bahagian undang2 yg sesuai dengan keadaan tempatan digunakan untuk mengisi kekosongan sistem undang2 tempatan

slide34

Undang2 yg dipersetujui oleh Mahkamah Tinggi & Mahkamah Persekutuan

 • Jadi panduan untuk kendalikan kes dan hukuman
 • Dirujuk jika tiada peraturan @ undang2 bertulis tentang sesuatu kes (tidak termaktub dalam P.Persekutuan & P. Negeri)
 • Perbicaraan menggunakan budi bicara penggubal undang2 dari mahkamah tertinggi tentang sesuatu kes
 • Keputusan Mahkamah Rendah harus berpandukan keputusan Mahkamah Atasan