warszawa 29 wrze nia 2010 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warszawa, 29 września 2010 r. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warszawa, 29 września 2010 r.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
ishi

Warszawa, 29 września 2010 r. - PowerPoint PPT Presentation

108 Views
Download Presentation
Warszawa, 29 września 2010 r.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Warszawa, 29 września 2010 r. Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości

 2. Krajowa Odznaka Jakości • Przyznawana jest przez Narodowe Biuro Programu eTwinning tym szkołom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wybitną w skali kraju. • Dla szkoły jest to publiczne potwierdzenie zaangażowania oraz otwarcia na współpracę europejską jak również dążenia do jakości. • Każda szkoła może ubiegać się o Odznakę Jakości za projekt, w który jest zaangażowana. • Szkoła może otrzymać jedną krajową Odznakę Jakości za każdy projekt eTwinning. • Przy projektach trwających dłużej niż rok nauczyciele sami decydują, kiedy chcą ubiegać się o Odznakę.

 3. Odznaka Jakości Odznaka Jakości ma postać elektronicznego certyfikatu, widocznego na Pulpicie danej szkoły.

 4. Jak otrzymać krajową Odznakę Jakości? • Zgłoszenie należy wysłać do Narodowego Biura Programu eTwinning poprzez Pulpit, dział Moje Projekty, Odznaki • Termin zgłoszeń każdego roku: koniec marca i września • Kryteria: -Trwałość -Wykorzystanie w projekcie technologii ICT -Rezultaty i korzyści -Integracja międzyprzedmiotowa -Wymiar europejski -Innowacja/kreatywność -Ogólna jakość

 5. Krajowa Odznaka Jakości

 6. Szkoły nagrodzone Krajową Odznaką Jakości w marcu 2010 www.etwinning.pl

 7. Krajowa Odznaka Jakości – edycja marzec 2010 • Przyznano:150 KOJ w całym kraju Najwięcej w województwach: 1.Śląskie – 44 KOJ 2.Podlaskie - 13 KOJ 3.Wielkopolskie – 12 KOJ 4.Mazowieckie – 11 KOJ

 8. Europejska Odznaka Jakości

 9. Europejska Odznaka Jakości • Przyznawana jest automatycznie przez Centralne Biuro Programu eTwinning tym szkołom, w których projekcie co najmniej dwóch partnerów otrzymało Krajową Odznakę Jakości. • EOJ jest przyznawana raz do roku w październiku - ogłoszenie EOJ - 06.10.10 • Lista laureatów prezentowana jest na obu portalach eTwinning.

 10. Europejska Odznaka Jakości

 11. EOJ październik 2009 Przyznano: • 824 EOJ dla szkół w Europie • w Polsce - 153 EOJ dla polskich szkół • w innych krajach: - Hiszpania – 46 EOJ - Zjednoczone Królestwo - 38 EOJ - Francja - 33 EOJ - Austria - 4 EOJ

 12. Szkoły nagrodzone Europejską Odznaką Jakości, październik 2009www.etwinning.net

 13. Dziękuję za uwagę Ewa Raińska-Nowak ewa.nowak@frse.org.pl tel. 022 46 31 226