Yhteisten alueiden yhdistäminen - PowerPoint PPT Presentation

yhteisten alueiden yhdist minen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yhteisten alueiden yhdistäminen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yhteisten alueiden yhdistäminen

play fullscreen
1 / 9
Yhteisten alueiden yhdistäminen
112 Views
Download Presentation
ishana
Download Presentation

Yhteisten alueiden yhdistäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Yhteisten alueiden yhdistäminen Esitelmä tuotettu KKL:n maa-ja metsätalousministeriön rahoittaman projektin yhteydessä

  2. YHDISTYMISEN HYÖDYT HYÖDYT • Vapaa-ajan kalastukselle • Ammattikalastukselle • Kaikille vesien käyttäjille (matkailuyrittäjät jne.)

  3. EDUT OSAKASKUNNALLE • Kalastus helpottuu • Kalaveden hoito helpompaa • Hallintokulut pienenee • Lupatulot kasvaa • Aktiivisia toimijoita löytyy helpommin • Nukahtaneet ja toimimattomat osakaskunnat mukaan • Painoarvo vesistöhankkeissa kasvaa

  4. YHDISTYMISEN VALMISTELU • Pohjatyö tärkeää • Kalatalousneuvojat • Kalastusalueen isännöitsijä, puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet • Ns. kylän luottomiehet

  5. KOKOUSKUTSU14 päivää ennen kokousta _____________ osakaskunnan kokous pidetään 7.10.2009 klo 18.00 Kangasniemen kunnan-virastolla. Kokouksessa käsitellään osakaskunnan sääntöjen määräämät asiat sekä päätetään osakaskunnan vesialueen yhdistämisestä laajemmaksi kokonaisuudeksi ja kiinteistötoimituksen hakemisesta uuden yhteisen alueen muodostamiseksi. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 14.10.-7.11.2009 välisen ajan kokouspaikassa 20.9.2009 Hoitokunta

  6. Yhdistymispäätös • Päätöksen tekeminen vaatii määräenemmistön • 2/3 äänistä • 1/3 äänestäneistä osakkaista _ § OSAKASKUNNAN VESIALUEEN YHDISTÄMINEN Keskusteltiin osakaskunnan vesialueen yhdistämisestä laajemmaksi yhteiseksi alueeksi. Kokous päätti yksimielisesti yhdistää osakaskunnan vesialueen _______________ alueelle muodostettavaan laajempaan yhteiseen alueeseen. Kokous hyväksyi yhdistämisperusteeksi: osakaskunnan vesialueen yhdistämisen pinta-alojen mukaisessa suhteessa. Päätettiin hakea Varsinais-Suomen maanmittaustoimistosta kiinteistötoimitusta uuden yhteisen alueen muodostamiseksi

  7. Yhdistyminen Epävirallinen infokokous, keskustelua Osakaskunta Y Osakaskunta X Kokouskutsu Kokouskutsu Kokouksen päätös yhdistymisestä Kokouksen päätös yhdistymisestä Yhdistymissopimus odotusaika Toimitushakemus Maanmittaustoimitus Uusi osakaskunta

  8. Päätöksen tekeminen kokouksessa Kokouskutsu 14 päivää 2/3 äänistä 1/3 osakkaista Päätös Osakas arvioi kokouksen laillisuuden 21 p 60 p Hyväksyy Oikaisuvaatimus Kanne käräjäoikeuteen 30 p Uusi käsittely Sovittelu Käsittely oikeudessa Päätös pysyy Päätös muutetaan Päätös laillinen Sopimus ja yhdistyminen

  9. UUSI OSAKASKUNTA • Järjestäytymiskokous • Hoitokunnan valinta • Tilin avaaminen tai entisen muutos • Yhdistyneiden osakaskuntien varojen käyttö • Säännöt