P ivitt isten toimintojen luotettava arviointi
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Updated On :

Päivittäisten toimintojen luotettava arviointi. Tiina Lautamo, TtM, toimintaterapian lehtori Jyväskylän Yliopisto. Käsitteellistettävä mitä arvioidaan. ICF - luokituksen osa-alueiden vuorovaikutussuhteet. terveydentila (häiriö tai tauti)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - oralee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P ivitt isten toimintojen luotettava arviointi l.jpg

Päivittäisten toimintojen luotettava arviointi

Tiina Lautamo, TtM, toimintaterapian lehtori

Jyväskylän Yliopisto

Tiina Lautamo


K sitteellistett v mit arvioidaan l.jpg

Käsitteellistettävä mitä arvioidaan

Tiina Lautamo


Slide3 l.jpg

ICF - luokituksen osa-alueiden vuorovaikutussuhteet

terveydentila

(häiriö tai tauti)

Ruumiin/kehon suoritukset osallistuminen

toiminnot ja rakenteet

ympäristötekijät yksilötekijät

Tiina Lautamo


Slide4 l.jpg

”TOIMINNAN TARKASELUN TASOJA”

ruumiin/kehon suoritus osallistuminen

toiminnot ja

rakenteet

(icf, 2002)

MIELI-AIVOT-KEHO

rakenteet valmiudet

ja kyvyt

OUTPUT / näkyvä toiminta

tavoitteelliset tehtävät roolit

teot

(tekeminen)

(Moho, Amps 1999)

esim.

aikaan orientoituminen

myönteisyys ja itseluottamus

tarkkaavuuden ylläpito

tunteiden säätely

havaintotoiminnot

kognitiiviset toiminnot

asentoaistitoiminto

Motoriset taidot

Prosessitaidot Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot

(vrt. tt nimikkeistö Sosiaaliset taidot

Psyykkiset taidot

Eettiset taidot)

itsestähuolehti-minen (PADL)

kodinhoito (IADL)

työ / tuottavuus

leikki

vapaa-aika

esim.

ystävä

äiti

rekkakuski

seikkailija

kodinhoitaja

isoisä

Tiina Lautamo


Conceptual model fisher 2003 l.jpg
Conceptual Model(Fisher, 2003)

Tiina Lautamo


The assessment of motor and process skills amps l.jpg
The Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)

 • Havainnointiin pohjautuvava arviointimenetelmä

 • Käytetään mittaamaan ADL toiminnan laatua (PADL ja IADL)

 • Standardoitu yli 100 000 asiakkaalla maailmanlaajuisesti

Tiina Lautamo


Amps arviointi l.jpg
AMPS arviointi

 • Alkaa asiakkaan haastattelulla ja selvittämisellä, mitkä tehtävät ovat asiakkaalle tuttuja ja tarkoituksenmukaisia

 • Sisältää kahden tai kolmen valitun tehtävän havainnoinnin

 • AMPS:ssa on 85 standardoitua tehtävää, jotka vaihtelevat vaikeustasoltaan

Tiina Lautamo


Teht vien standardointi l.jpg
Tehtävien standardointi

 • Jokaiseen tehtävään sisältyy:

  • Spesifit kriterit, joita täytyy noudattaa standardin tuloksen saamiseksi

  • Vaihtoehdot, jotka mahdollistavat joustavuuden ja asiakaslähtöisesti hänelle tutun tavan toimia

Tiina Lautamo


Teht v a 3 pot of coffee or tea one or two persons l.jpg
Tehtävä A-3. Pot of coffee or tea – one or two persons

 • Varsinainen tehtävä :

  • Valmistaa pannullinen keitettyä tai suodatettua kahvia tai teetä

  • Kaataa kuppeihin

  • Trjoilla maito tai kermapurkin kera pöydälle tai työtasolle

Tiina Lautamo


Slide10 l.jpg

TAIDOT

 • Taidot ovat pienimpiä havaittavissa olevia yksiköitä, jotka liittyvät toisiinsa tekojen sarjoiksi ja rakentuen kokonaiseksi tehtäväksi

Tiina Lautamo


Tekojen ketjut l.jpg
Tekojen ketjut

Sammuttaa hanan

pannun täyttyessä

Kurkottaa

kahvipurkkin

Kävelee kaapille

Avaa hanan

Tarttuu kahvaan

Täyttää

pannun

vedellä

Viive tukiessa

pannua

Kurkottaa kahvaan

Työntää

rollaattoria

Vetää oven auki

Tehtävän tekemisen aikana havainnoidaan yksittäisten tekojen laatua

Tiina Lautamo


Taidot ovat l.jpg
Taidot ovat

 • harjoiteltuja kykyjä

 • tavoitteellisia tekoja

 • osoitus taitavuudesta, kätevyydestä ja varmuudesta

 • yksilön toimintaa, tehtävän tekemistä, ympäristöön vaikuttaen ja osallistuen

Tiina Lautamo


Motoriset taidot l.jpg
Motoriset taidot

 • tavoitteeseen suuntaavia ja havainnoitavissa olevia tekoja, joita yksilö käyttää siirtääkseen esineitä tai liikkuakseen tehtävän tekemisen aikana

 • esim. kurkottaa, tarttuu, nostaa, kulkee, manipuloi, asettaa kehonsa…

Tiina Lautamo


Motoriset taidot14 l.jpg

säilyttää tasapainon

oikaisee kehon

asettaa kehon/käsivarren

kulkee

kurkottaa

taivuttaa kehoa

koordinoi

käsittelee kädessä

liikuttaa sujuvasti

siirtää

kuljettaa

nostaa

säätää voimaa/liikelaajuutta

tarttuu

jaksaa

ylläpitää tahtia

Motoriset taidot

Tiina Lautamo


Prosessitaidot l.jpg
Prosessitaidot

 • tavoitteeseen suuntaavia ja havainnoitavissa olevia tekoja, joita yksilö käyttää:

  • valitessaan tarkoituksenmukaisia välineitä ja materiaaleja

  • organisoidessaan toimintaansa tilassa ja ajallisesti

  • toiminnan mukauttamiseen ongelmatilanteiden ilmetessä

 • esim. aloittaa, jatkaa, valitsee, järjestää, huomaa, mukauttaa, ottaa opikseen…

Tiina Lautamo


Prosessitaidot16 l.jpg

ylläpitää tahtia

kiinittää huomion

valitsee

käyttää

käsittelee huolella

saavuttaa tavoitteen

etsii tietoa

aloittaa

jatkaa

jaksottaa

lopettaa

etsii/löytää

kerää

järjestää

siivoaa

suuntaa

Prosessitaidot

Tiina Lautamo


Prosessitaidot adaptaatiotaidot l.jpg
Prosessitaidot / Adaptaatiotaidot

 • huomaa/vastaa

 • mukauttaa

 • sopeuttaa

 • ottaa opikseen

Tiina Lautamo


Miten tekemisen laatua voidaan pisteytt l.jpg
Miten tekemisen laatua voidaan pisteyttää ?

 • joutuuko asiakas ponnistelemaan

 • onko toiminta tehokasta

 • suoriutuuko itsenäistä

 • onko tekeminen turvallista.

Tiina Lautamo


Havaintoja pisteytet n yleisesti likert asteikolla l.jpg

4 = pätevä taito

3 = kyseenalainen taito

2 = tehoton taito

1 = merkittävästi puutteellinen taito

järjestysasteikollinen muuttuja

ei voida käsitellä tilastollisina summapisteinä eikä keskiarvoina

yksittäisistä taidoista muodostuu kykyjatkumo (ability)

Havaintoja pisteytetään yleisesti Likert-asteikolla

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Tiina Lautamo


Havainnointiin vaikuttaa aina l.jpg
Havainnointiin vaikuttaa aina

 • tehtävän haasteellisuus

 • yksittäisen taidon vaikeus

 • arvioijan tiukkuus

 • AMPS tietokoneohjelma ottaa em. huomioon (Rasch-analyysi, graafinen raportti)

Tiina Lautamo


Amps graafinen raportti l.jpg
AMPS Graafinen raportti

 • Määrällinen mittaus (logits) asiakkaan ADL motorisista ja ADL prosessi taidoista.

 • Tehokas mittaamaan muutosta asiakkaan taidoissa.

 • Intervention suunnittelussa

Tiina LautamoAdl ability and age l.jpg
ADL ABILITY AND AGE

Tiina Lautamo