turinys l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Turinys: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Turinys:

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
isaura

Turinys: - PowerPoint PPT Presentation

177 Views
Download Presentation
Turinys:
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Turinys: • Informacinės visuomenės samprata • Informacinės visuomenės būdingi bruožai • Nuotolinis mokymas • Informacinė kultūra • Informatikos mokslas – informacinės visuomenės pagrindas • Trys visuomenės vystymosi bangos • Problemos • Informatikos specialistai

 2. Informacinės visuomenės samprata • Informacinė visuomenė – tai atvira, išsilavinusi ir toliau besimokanti visuomenė, kurios nariai moka ir gali visose savo veiklos srityse efektyviai naudotis šalies bei pasaulio informatikos ištekliais, o valdžios institucijos užtikrina informacijos prieinamumą ir patikimumą. Turinys

 3. Informacinės visuomenės būdingi bruožai • nuotolinis darbas; • nuotolinis mokymasis; • įvairių valstybių aukštųjų mokyklų sujungimas į kompiuterių tinklą; • telekomunikacijų paslaugos smulkioms įmonėms;

 4. eismo valdymas naudojant telekomunikacijas; • sveikatos priežiūros kompiuterių tinklų sukūrimas; • elektroninių atsiskaitymo priemonių plėtra; • Europos visuotinio administracinio tinklo sukūrimas; • miestų informatikos greitkelių kūrimas. Turinys

 5. Nuotolinis mokymas • Nuotolinis mokymas – kai mokytojas ir mokinys yra toli vienas nuo kito. Šitokiam mokymui yra reikalinga speciali techninė įranga (pvz.: videokonferencijos). • Videokonferencija – tai paskaita, diskusija ar pamoka, kai susirinkusieji klauso kompiuteriu perduodamos lektoriaus paskaitos. Turinys

 6. Informacinė kultūra • Infomacinė kultūra nusakoma įvairiais aspektais: • gebėjimas atsakingai ir efektyviai naudotis informacijos šaltiniais bei saugyklomis; • tinkamas ir veiksmingas informacijos kaupimas bei naudojimas;

 7. darbuotojų, dirbančių su informacija, kultūrinis išprusimas; • esminių informatikos žinių sistemos išmanymą bei gebėjimą taikyti šias žinias; • informatikos priemonių raidos ir įtakos bendrajai žmonijos kultūros raidai suvokimą; • nuostatą nuolat tobulinti savo informacinės veiklos pobūdį ir stilių. • Bendriausia prasme informacinė kultūra – tai visos visuomenės kultūros dalis, jos atributas. Turinys

 8. Informatikos mokslas – informacinės visuomenės pagrindas • Informatikos pradžią įžiūri šio amžiaus viduryje Klodo Šenono paskelbtoje naujoje mokslo šakoje – informacijos teorijoje, taip pat Norberto Vynerio – kibernetikoje. Tada atsirado pirmosios elektroninės skaičiavimo mašinos. Visi šie procesai sudarė sąlygas naujam moksliui – infomatikai – atsirasti. Turinys

 9. Trys visuomenės vystymosi bangos Prioritetai Turinys

 10. Problemos • socialinis pasidalinimas į tuos, kurie gali naudotis kompiuteriais (turi savo namuose) ir kurie neturi šios galimybės - šį skirtumą turėtų kompensuoti mokykla; • virtualus bendravimas su visu pasauliu didina tarpusavį žmonių susvetimėjimą - čia mokykla turėtų sugebėti paskirstyti moksleivių veiklą įprastinėje ir virtualioje aplinkoje; Turinys

 11. Informatikos specialistai S – specialistai – naujų informacinių technologijų kūrimas. T – taikytojai – informacinių technologijų taikymas, konfigūravimas, eksploatacija. V – vartotojai – informacinių technologijų galimybių vartojimas įvairiose srityse. S 4% T 16% V 80% Turinys