reformy marie terezie a josefa ii
Download
Skip this Video
Download Presentation
Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Reformy Marie Terezie a Josefa II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Reformy Marie Terezie a Josefa II. Dagmar Zemanová. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria\_Theresia11.jpg. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph\_II.jpg. Cíl reforem. posílení státu a hospodářství centralizace germanizace silná armáda Vysvětli jednotlivé body.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reformy Marie Terezie a Josefa II.' - isaiah-myers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reformy marie terezie a josefa ii

Reformy Marie Terezie a Josefa II.

Dagmar Zemanová

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria_Theresia11.jpg

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joseph_II.jpg

c l reforem
Cíl reforem
 • posílení státu a hospodářství
 • centralizace
 • germanizace
 • silná armáda

Vysvětli jednotlivé body.

terezi nsk reformy
Tereziánské reformy

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mariatheresientaler.jpg?uselang=cs

pos len st tu a centralizace
Posílení státu a centralizace
 • reformy státní správy:

- zrušena samostatnost Zemí Koruny české

- vytvořeny společné (centralizované) orgány

- ve státní správě pracují profesionální úředníci

- pravomoc zemských sněmů omezena

Vysvětli pojem byrokracie.

byrokrati
Byrokrati

Popiš dobový obrázek

úřednické kanceláře.

Zdroj: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Office_1719.jpg&filetimestamp=20060328200546

hospod sk reformy
Hospodářské reformy
 • zavedena jednotná měna (1 tolar = 2 zlaté)
 • první papírové peníze (bankocetle)
 • podpora podnikání – textilní, sklářské manufaktury, papírny
 • ochrana před zahraniční konkurencí – cla
 • sjednoceny míry a váhy
 • celní unie = zrychlen pohyb zboží
 • soupis půdy, domů a obyvatel - tereziánský katastr (jen půda poddaných)
 • zlepšeno postavení poddaných proti zvůli šlechty.

Proč nechala panovnice sepsat výměru půdy, domů a počet obyvatel? Existovala v té době již jména a příjmení?

tolar marie terezie
Tolar Marie Terezie

Popiš mince.

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MTThaler.png?uselang=cs

spole ensk reformy
Společenské reformy

školská reforma:

 • povinná šestiletá docházka
 • školy triviální na venkově (čtení, psaní, počty)
 • školy hlavní ve městech (výuka v němčině)
 • školy normální (učitelské ústavy)
 • jezuité přišli o dohled nad školstvím (1773 jezuitský řád zrušen)

Proč zavedla Marie Terezie povinnou školní docházku? Byla všude dodržována?

Jak dlouho trvá v ČR povinná školní docházka?

dobov kola jak se d ti u ily
Dobová škola – jak se děti učily?

Zdroj: http://ivocerman.blog.idnes.cz/c/285878/Zavedla-Marie-Terezie-povinnou-skolni-dochazku-Objev-nebo-omyl.html

soudn reformy
Soudní reformy
 • sjednoceno trestní právo v Rakousku a českých zemích
 • zakázáno mučení

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Streckbett.jpg

selsk povst n
Selské povstání
 • 1775 – velké nevolnické povstání na Náchodsku (v čele Antonín Nývlt - tažení na Prahu)
 • poraženi u Chlumce nad Cidlinou

Slyšel jsi někdy pořekadlo: Dopadli jako sedláci u Chlumce?

Přečti si o tom více:

 • http://www.novinky.cz/cestovani/tipy-na-vylety/208333-pribeh-sedlaku-co-skoncili-u-chlumce-nad-cidlinou-v-rybniku.html
robotn patent
Robotní patent
 • zmírnil robotu (pod vlivem povstání)
 • část vrchnostenské půdy rozdělena za poplatek mezi rolníky
 • další novinky v zemědělství – zdokonalilo se obdělávání půdy (pluh)
 • nová plodina – brambory

Odkud přišly do Evropy brambory? Zjisti, proč mají český název brambory.

 • zvýšil se počet obyvatel  více daní  větší bohatství státu
josef nsk reformy
Josefínské reformy
 • Přečti na s. 20 v učebnici o osobnosti císaře Josefa II.

Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_Decker_001.jpg?uselang=cs

toleran n patent
Toleranční patent
 • říjen 1781
 • povoloval kromě katolického náboženství jiné církve: luteránství, kalvinismus, pravoslaví

Zopakuj, co víš o těchto církvích.

 • nekatolické církve ale nebyly rovnoprávné s katolickou (různá omezení)
 • zlepšení postavení židovského obyvatelstva (studium, zaměstnání – dříve omezeno)
 • Romové – dříve pronásledování, povoleno kočování

Rozumíš pojmu kočování?

toleran n patent1
Toleranční patent
 • V jakém jazyce je napsán?
 • Text můžeš najít zde:

http://kostel-evang.webzdarma.cz/tolpat/tolpat.htm

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Toleranzpatent_001.jpg

c rkevn reformy
Církevní reformy
 • Josef II. měl velmi kritický vztah k církvi
 • 1781 – zrušil všechny kláštery, které nepečovaly o nemocné nebo nevzdělávaly mládež
 • z klášterů vznikaly kasárna, nemocnice, sklady ap.
 • během rušení velké škody na majetku (ničení knih, nábytku, zabaveno bohatství)
slide17
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Escribano.jpg

Proč ve středověku vznikaly

kláštery?

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kl_Tepl%C3%A1_1.jpg

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rajhrad,_rajsk%C3%BD_dv%C5%AFr.jpg

zru en nevolnictv
Zrušení nevolnictví
 • 1781 – druhý nejvýznamější zákon (tzv.patent)
 • zrušena povinnost žádat povolení k sňatku, odchodu na studie ap.
 • zůstalo zachováno poddanství a robota (mírnější formy)
patent o zru en nevolnictv
Patent o zrušení nevolnictví

Jakým jazykem je napsán?

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tituln%C3%AD_list_Patentu_o_zru%C5%A1en%C3%AD_nevolnictv%C3%AD_z_16_listopadu_1781.gif

st tn spr va
Státní správa
 • posílen úřednický aparát
 • sloučil Moravu a Slezsko – správní město Brno
 • sloučil 4 města pražská
 • vznik magistrátů ve městech
 • centralizace soudnictví
 • vydán Občanský zákoník - rovnost před zákonem
 • omezena cenzura – svoboda tisku
 • zrušil trest smrti
josef nsk katastr
Josefínský katastr

Připomeň si, co byl tzv. tereziánský katastr a proč vznikl.

 • soupis poddanské i šlechtické půdy
 • daně se měly platit i z panské půdy – NEPROŠLO
 • Po smrti císaře byl nucen jeho bratr Leopold II. (1790 – 92) mnohé reformy zrušit – kromě patentu o zrušení nevolnictví.

Jaké to mělo důsledky pro habsburskou monarchii?

uk zka z katastru
Ukázka z katastru

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dukovany_skreje_stabil_1825.jpg

zaj mav odkaz
Zajímavý odkaz
 • http://www.mza.cz/indikacniskici/

Zde je možno vyhledat staré katastrální mapy.

d sledky reforem
Důsledky reforem
 • Posílily postavení monarchie v Evropě – přidává se k velmocem
 • Vzniká silný centralizovaný stát.
 • Začátek vzniku občanské společnosti.

Vysvětlil bys pojem občanská společnost? Jaké jiné druhy společnosti můžeš jmenovat?

opakov n
Opakování
 • Které reformy zavedla Marie Terezie a které Josef II?

povinná školní docházka

zrušení trestu smrti

městské magistráty

soupis poddanské půdy

jednotná měna

povolení nekatolických církví

zákaz mučení

jednotné míry a váhy

zrušení nevolnictví

celní unie

rušení klášterů

opakov n spr vn odpov di
OpakováníSprávné odpovědi
 • Které reformy zavedla Marie Terezie (MT) a které Josef II. (J)?

povinná školní docházka MT

zrušení trestu smrti J

městské magistráty J

soupis poddanské půdy MT

jednotná měna MT

povolení nekatolických církví J

zákaz mučení MT

jednotné míry a váhy MT

zrušení nevolnictví J

celní unie MT

rušení klášterů J

ad