marie terezie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MARIE TEREZIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
MARIE TEREZIE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

MARIE TEREZIE - PowerPoint PPT Presentation

hilda-downs
112 Views
Download Presentation

MARIE TEREZIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MARIE TEREZIE (vládla 1740 – 1780)

 2. Pragmatická sankce války o dědictví rakouské sedmiletá válka ---> ztráta průmyslového Slezska Získala Halič osvícenský absolutismus Marie Terezie

 3. Bitva u Lovosic 1756 – jedna z bitev sedmileté války, kdy Marie Terezie válčila s Friedrichem II. a ztratila Slezsko

 4. Vídeň – sídlo Marie Terezie

 5. Marie Terezie a její rodina – manžel František Lotrinský, měla celkem 16 dětí

 6. František I. Štěpán Lotrinský • – manžel Marie Terezie

 7. Styl vlády: Osvícenský absolutismus --->Reformy • správní a soudní: • centralizace – řízení z Vídně, germanizace (NJ úřední jazyk), • vytvoření společných úřadů, • nový trestní zákoník (zrušení mučení, omezení moci církve) • hospodářské: podpora průmyslu, • celní unie (odstraněna mýta), • jednotná soustava měr a vah, • společná tolarová a zlatková měna, • robotní patent = zmírnění robotních povinností

 8. Přádelna z roku 1764 – Marie Terezie podporovala manufaktury

 9. vojenské: • vojenská povinnost pro všechny muže • (od 17 do 40 let), • jednotný výcvik a uniformy, • zřízena vojenská akademie • berní: soupis poddanské půdy – tereziánský katastr, sčítání lidu a domů • školní: 1774 – zavedení povinné školní docházky od 6 do 12 let

 10. JOSEF II. vládl 1780 - 1790

 11. toleranční patent – 1781 – náboženská svoboda omezena cenzura, zrušení mnoha klášterů Josefínské reformy

 12. patent o zrušení nevolnictví – 1781 – lidé osobně svobodní josefínský katastr vydán občanský zákoník rozvoj manufaktur nevýhoda – příliš rychlé tempo vydávání reforem, některé nepromyšlené Josef II. oře na poli u Slavíkovic

 13. Zápis: Marie Terezie a Josef II. • Styl vlády: osvícenský absolutismus: vláda jednoho člověka opírána o práci ministrů, vlády, byrokracie (úředníci) založená na centralizaci ( soustředění úřadů do jednoho centra) • M.T. – doba vlády: 1740 – 1780 • V začátcích vlády byla nucena obhájit svůj nárok na rakouský trůn daný tzv. Pragmatickou sankcí ---> pruský král Fridrich II. s ní vedl války o rakouské dědictví (ztratila Slezsko), její manžel František Lotrinský se stal římskoněmeckým císařem, měli 16 dětí (7 z nich vládlo na 7 evropských trůnech !) • Reformy: • Tereziánský katastr = soupis veškeré půdy a počtu obyvatel kvůli daním • Zavedení byrokracie (úřady společné pro všechny oblasti rakousjkých Habsburků) • Zavedení manufaktur (hl. textilní) • Tolarová a zlatková měna • Zrušení cel • Jednotná soustava měr a vah ( 1 máz = 4 žejdlíky = 1,4 l , 1 loket = 0.77m) • 1774 – povinná školní docházka (školy triviální, hlavní, normální, gymnázia, univerzity) • Reforma vojenská= vojenská povinnost pro všechny muže od 17 do 40 let, jednotné uniformy a výcvik • JOSEF II. – doba vlády: 1780-1790 , přezdívka: „selský císař“ = oblíben u prostých lidí • toleranční patent – 1781 – náboženská svoboda • omezena cenzura • zrušení mnoha klášterů (1/2 klášterů zrušena) • patent o zrušení nevolnictví – 1781 – lidé osobně svobodní • josefínský katastr • vydán občanský zákoník • rozvoj manufaktur (Ze zemí koruny české se stala nejprůmyslovější oblast rakouského mocnářství) • nevýhoda – příliš rychlé tempo vydávání reforem, některé nepromyšlené • Obecně byl Josef II. tolerantnější a osvícenější v reformách než M.T., která byla příliš ovlivněna katolickou jezuitskou výchovou