Download
chwech tebyg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CHWECH TEBYG PowerPoint Presentation
Download Presentation
CHWECH TEBYG

CHWECH TEBYG

171 Views Download Presentation
Download Presentation

CHWECH TEBYG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. CHWECH TEBYG Cliciwch ar y cwestiynau lliw i ddatgelu’r math o loches. Yna, dewiswch chwe nodwedd rydych chi’ncredu sy’n gysylltiedig â’r lloches arbennig honno. Cliciwch y nodweddion er mwyn aroleuo’r lliwiau (unwaith ar gyfer coch, dwywaith ar gyfer glas a thair gwaith ar gyfer melyn).

  2. Digon mawr i bobl gysgu ynddi Mynediad rhwydd wrth fynd heibio Yn amddiffyn rhag sioc ffrwydrau bomiau Chwe Nodwedd Lloches Morrison Yn amddiffyn rhag sioc ffrwydrau bomiau Digon mawr i deulu fyw yno am gyfnod byr. Gellid codi’r ochr er mwyn dringo dani Chwe Nodwedd Lloches Anderson Gellir gosod gwelyau ynddi Gellid ei defnyddio fel bwrdd yn y tŷ Doedd dim rhaid i bobl adeiladu unrhyw beth Wedi’i chuddliwio Ar gyfer pobl heb erddi Y fynedfa wedi’i gwarchod gan sgrin ddur Chwe Nodwedd Lloches Cyhoeddus Rhag bomiau Gwnaed o lenni haearn wedi’u bolltio at ei gilydd Wedi’i gwneud o ddur trwm Digon mawr i bobl gysgu ynddi Gallai ddal nifer fawr o bobl Dan y ddaear Hawdd ei gosod at ei gilydd Ailosod