Continuiteit van zorg toeleiding nazorg su cide pogers
Download
1 / 31

Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers - PowerPoint PPT Presentation


 • 178 Views
 • Uploaded on

Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers. GGD Amsterdam: Marcel Buster, Monique van Raan St. Lucas Andreas Ziekenhuis: Adriaan Honig, Anton Vergouwen. Inhoud. “Toels” GGD Amsterdam/ SLAZ. Achtergronden en doelstellingen project Beschrijving van het project (1 e fase)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers' - isabel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Continuiteit van zorg toeleiding nazorg su cide pogers

Continuiteit van Zorg Toeleiding nazorg suïcide pogers

GGD Amsterdam:

Marcel Buster, Monique van Raan

St. Lucas Andreas Ziekenhuis:

Adriaan Honig, Anton Vergouwen


Toels ggd amsterdam slaz

Inhoud

“Toels” GGD Amsterdam/ SLAZ

Achtergronden en doelstellingen project

Beschrijving van het project (1e fase)

De praktijk

“Samen werken aan continuiteit van zorg”

Reflectie op basis van jullie en onze ervaringen


Doelgroep hoog risico groep voor suicide

Achtergrond

Doelgroep: hoog risico groep voor suicide

 • Personen die als gevolg van een suïcidepoging op SEH gezien worden.

 • Incidentie naar schatting: 2 suïcides per 100 pers. per jaar

  • algemene NL bevolking: 1 per 10.000 inw per jaar

 • Landelijk 15.000 TS op SEH  2/100  300 suïcides


Aanleiding

Achtergrond

Aanleiding

 • Advies Trimbos m.b.t. preventie suïcide

  “Het ontbreekt vooral nog aan goede nazorg en heldere afspraken hierover met instanties in de regio.”

 • Gekozen voor project met Case management


Doelstellingen

Achtergrond

Doelstellingen

 • Begeleiden naar nieuwe zorg, continuering van de zorg.

 • Case-management met de handen op de rug

 • Overzicht kenmerken van de suïcidepogers.

 • Signaleren van de knelpunten t.a.v. toeleiding tot zorg cq continuiteit van de zorg na de suïcide poging.


Pilotproject

Beschrijving TOELS 1

pilotproject

 • Doelgroep: alle personen n.a.v. suïcidepoging in behandeling bij SEH van St. Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ).

 • Achtergrondgegevens, toestemming tijdens opname door Consultatieve Psychiatrische Dienst.

 • Standaard 3x face to face contact met Case Manager

 • Indien nodig tussentijds Case Management.


Kenmerken van su cidepogers 1 e jaar

Beschrijving TOELS 1

Kenmerken van suïcidepogers 1e jaar

63% ♀

♀: gem. 36 jr

♂: gem. 44 jr

Etnische achtergrond:

42% niet westers


Su cidepoging methode
Suïcidepoging: methode

8

Beschrijving TOELS 1


Aanleiding volgens pati nt
Aanleiding volgens patiënt

9

Beschrijving TOELS 1


Onderliggende psychiatrie volgens cpd
Onderliggende psychiatrie volgens CPD

10

Beschrijving TOELS 1


Behandeling slaz
Behandeling SLAZ

11

Beschrijving TOELS 1Advies
Advies

13

Beschrijving TOELS 1


Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact

Beschrijving TOELS 1

Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact?


Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact1

Beschrijving TOELS 1

Lukt het om mensen te bereiken voor face to face contact?

Jongeren moeilijk te bereiken (30%)


Casemanagement
Casemanagement

Luisteren / Problemen bespreken

Steunen / Motiveren

Mobiliseren steunsysteem

Informeren

Actief contact hulpverlening

Bemiddelen / mediationBijdrage case management volgens pati nt
Bijdrage case management (volgens patiënt)Bijdrage case management aan therapietrouw volgens case manager
Bijdrage Case Management aan therapietrouw(volgens case manager)

in contact met GGZ / VZ bij eerste ftf contact


Conclusies 1 e pilot fase
Conclusies 1e pilot fase

 • Een face to face contact is zeer arbeidsintensief en ook niet altijd nodig.

 • Bij personen die tijdens het eerste gesprek nog niet in zorg zijn, zijn zowel de casemanager als de patiënt er vaker van overtuigd dat de interventie een positief effect heeft gehad.

 • Het structureel verzamelen van informatie over de patiënten bij de SEH levert waardevolle informatie op.


Aanpassingen 2 e fase
Aanpassingen 2e fase

 • Een beperkte groep wordt benaderd:

  • Personen zonder actueel contact met GGZ of verslavingszorg

  • Personen waarbij SEH opname niet direct gevolgd wordt door een opname op de psychiatrische afdeling.

  • Artsen kunnen altijd patiënten aandragen bij ‘niet pluis gevoel’

 • Eerste contact is telefonisch, gevolgd door casemanagement op maat.

 • Efficienter: uitbreiding van het project naar ander ziekenhuis.


Workshop
Workshop

 • Drie groepen, twee fases

 • Eerste deel: knelpunten benoemen, vragen stellen!!

  • Per groep formuleren van problemen, vragen of knelpunten m.b.t. toeleiding tot, continuiteit van zorg na een suïcide poging.


Workshop1
Workshop

 • Drie groepen, twee fases

 • Eerste deel: knelpunten benoemen, vragen stellen!!

  • Per groep formuleren van problemen, vragen of knelpunten m.b.t. toeleiding tot, continuiteit van zorg na een suïcide poging.

 • Tweede deel: oplossingen bedenken, antwoorden geven!!

  • Doorschuiven: uw groep formuleert de antwoorden op de vragen / knelpunten die benoemd zijn door de vorige groep.


Knelpunten en mogelijkheden
Knelpunten en mogelijkheden

Sociale

omgeving

….

SEH

Patiënt

….

….

….

….

Huisarts

GGZ

….


Onze ervaringen t a v knelpunten
Onze ervaringen t.a.v. knelpunten!

 • Schaamte is belangrijke reden advies voor nazorg niet op te volgen.

 • Bagatelliseren van TS

 • Verwijzing (huisarts/nieuwe hulp) loopt stroef indien de patiënt zelf contact moet leggen.

 • Veel waardering van patiënt als hulpverlener contact zoekt.

 • Moeilijk contact te maken met jonge allochtone vrouwen.

 • Advies was vaak vergeten.

 • Patiënten hebben moeite met bejegening op SEH.


Bedankt

voor uw aandacht

en bijdrage aan de discussie!!


Knelpunten en mogelijkheden seh
Knelpunten en mogelijkheden SEH

 • Attitude van personeel t.a.v. patiënt

 • Informatie/instructie naar GGZ/verslavingszorg, huisarts


Knelpunten en mogelijkheden pati nt omgeving van de pati nt
Knelpunten en mogelijkheden patiënt, omgeving van de patiënt.

 • Schaamte

 • Onzekerheid

 • (Wens tot) vergeten


Knelpunten en mogelijkheden ggz verslavingszorg
Knelpunten en mogelijkheden patiënt.GGZ/Verslavingszorg

 • (Pro)actieve houding

 • Wachttijden / procedures

 • Geen ‘klik’


Knelpunten en mogelijkheden ggz verslavingszorg1
Knelpunten en mogelijkheden patiënt.GGZ/Verslavingszorg

 • (Pro)actieve houding


ad