slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen. Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen. BECETEL (Belgisch Centrum voor Technologisch Onderzoek van Leidingen en Toebehoren). HDPE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen

Rapport over het gebruik van ultrasoon onderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen

slide2

BECETEL

(Belgisch Centrum voor Technologisch Onderzoek van Leidingen en Toebehoren)

slide3

HDPE

Stuiklassen

Ultrasoononderzoek

UltraMc

McElroy Manufacturing

Rapport over het gebruik van ultrasoononderzoek ter controle van gestuiklaste polyethyleen buizen

slide4

Doelstellingen van de case

  • Stand van zaken in het onderzoek van de UltraMc
  • Zijn er verbeteringen mogelijk aan het toestel
  • Het ultrasoon onderzoek van polyethyleen stuiknaden in vraag stellen.
slide6

Polymerisatie van etheen tot polyetheen

 • Twee grote klassen afhankelijk van productieprocédé
  • hoge druk polyetheen of lage dichtheidpolyetheen (LDPE)
  • lage druk polytheen of hoge dichtheidpolyetheen (HDPE)
slide7

Hoge dichtheidpolyetheen (HDPE)

 • Buizen
  • Chemicaliën industrie
  • Gas en water distributie
  • PE-buizenwerk is nu meer dan 30.000 km
  • Afvalwater sector (Aquafin)
  • Stortplaatsen (OVAM).
 • Andere toepassingen: emmers, kratten, vaten, speelgoed, huishoudelijke artikelen,…
slide8

Soortelijk massa: 0.95 g/cm³

Mechanische eigenschappen

Thermische eigenschappen

Treksterkte

23 N/mm²

Smeltpunt

125°C

E- modulus

1000 N/mm²

Warmtegeleidbaarheid

0.37 W/gKm

Wrijvingscoëfficiënt

0.29

Lineaire uitzetting coëfficiënt

0.2 mm/mºC

Hoge dichtheidpolyetheen (HDPE)

Table Relevante getalwaarden voor HDPE (bron: Vink NV)

slide9

Hoge dichtheidpolyetheen (HDPE)

Smeltindex

Smeltindex PE (bron: Georg Fischer +GF+)

slide11

Voorbereiding

Inklemming

Frezen

Plaatsen van de spiegel

Verwijderen van de spiegel

Uitlijning

Reiniging

Opwarmen onder druk

Lassen onder druk

Afkoeling

Inspectie

slide12

t1

t2

t3

t4

t5

t6

p1

p2

p3

Opwarmtijd

Doorwarmtijd

Maximale omschakeltijd

Maximale drukopvoertijd

Minimale lastijd

Minimale koeltijd

Opwarmdruk

Doorwarmdruk

Lasdruk

Problemen bij het verbinden van PE- buizen

 • Dit lasprocédé wordt gekarakteriseerd door drie parameters:
   • Druk
   • Tijd
   • Warmte-energie
slide13

Problemen bij het verbinden van PE- buizen

 • De volgende parameters zijn essentieel voor een goed stuiklas:
 • Opstelling
 • Schakeltijd
 • Hoogte van het opstuiken van de lasril
 • Doorwarmtijd: opwarming van de te verbinden randen
 • Koeltijd: het geheel ingeklemd af te koelen
 • Lastemperatuur
 • Zuiverheid van het werkstuk en materiaal
 • Lasdruk: de druk waarmee de twee verwarmde buisuiteinde tegen elkaar worden gedrukt
slide14

Problemen bij het verbinden van PE- buizen

Het belang van een goede procedure:

 • Probleem bij aanleg distributienet in Palestina: slechte hecting van de lassen
 • Slechte lassen door slecht afschrapen van kanten
 • Oplossing het gebruik van halfautomatische schrapers en een grotere put graven waarin gewerkt wordt
slide21

Ultrasoon onderzoek biedt:

 • Kan zeer goed inwendige vlakke fouten detecteren.
 • Apparatuur is gemakkelijk verplaatsbaar
 • Te automatiseren.
 • Slecht langs 1 zijde is toegang tot het werkstuk noodzakelijk.
 • Men kan de werkelijke lengte, dikte en diepte bepalen van fouten.

Voordelen

 • Het resultaat  afgelezen en geïnterpreteerd worden ervaren operators
 • Moeilijk toepasbaar op complexe vormen, ruw oppervlak en zeer kleine en dunne onderdelen.
 • Vraagt veel voorbereiding (kalibreren) alvorens te kunnen meten.
 • Noodzakelijk koppelmiddel
 • De taster moet de vorm van het oppervlak kunnen volgen.

Nadelen

slide22

UltraMc

McElroy Manufacturing

UltraMc

McElroy Manufacturing

slide24

UltraMc McElroy Manufacturing

 • Ervaringen:
 • Niet reproduceerbaarheid van de proeven
 • Constructie problemen van de taster en zijn geleiding
  • Gevoeligheid
  • Vorm
  • Gebruiksvriendelijkheid
 • Verouderde hardware van het toestel
  • Oude CPU
  • Oude operatingsystem
slide25

Is het UltraMc zijn schuld alleen ?

 • E- modulus
  • Type materiaal
  • Temperatuur
  • Interne spanningen
  • Uitwendige spanningen
  • Productieproces
slide26

Eindconclusie

UltraMC:

Het toestel is ongeschikt voor een juiste evaluatie van een stuiklasnaad op een hoge dichtheidspolyethyleen.

Ultrasoon onderzoek

Op dit ogenblik is het zeer moeilijk om een definitief besluit te trekken over de toekomst van ultrasoon onderzoek op kunststoffen daar de kennis over het basismateriaal nog te beperkt is.

Algemeen besluit

Voorlopig zal men zijn aandacht moeten concentreren op het voorkomen van fouten door het opstellen van goede procedures die door het uitvoerend personeel nauwgezet worden nagevolgd.

 Want voorkomen is beter dan te moeten constateren dat het fout is.