Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inleiding tot het gebruik van graphics PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inleiding tot het gebruik van graphics

Inleiding tot het gebruik van graphics

202 Views Download Presentation
Download Presentation

Inleiding tot het gebruik van graphics

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inleiding tot het gebruik van graphics Hoofdstuk 3

 2. In dit hoofdstuk … • Tekenfaciliteiten voor eenvoudige vormen • Methode aanroep • Argumenten doorgeven • Instructies schrijven die een programma vormen • Commentaar toevoegen Visual Basic .NET voor studenten 2

 3. OO voorstelling systeem Typisch aan OO programma’s is dat zij de realiteit rondom ons trachten te modelleren met “objecten”. Visual Basic .NET voor studenten 3

 4. OO voorstelling systeem Een “Object” is een instantie van een bepaalde “Klasse” … myPen = New Pen(Color.Black) paper = PictureBox1.CreateGraphics() … methodes kunnen worden opgeroepen paper.DrawLine(myPen,10,10,150,150) … en properties kunnen worden gebruikt. myPen.Color = Color.Red Visual Basic .NET voor studenten 4

 5. Demo: een eerste tekening • Project opties • Option Strict • Option Explicit • Let op de “IntelliSense” • Geen syntaxfouten laten staan • Pijl ↑ of ↓: varianten van methodes • F1 toets: help venster • Uitvoering: merk op, geen schermverversing, de afbeeldingen worden niet opnieuw getekend. Visual Basic .NET voor studenten 5

 6. Relatieve coördinaten X (10,10) Y (200,100) X Y (50,50) X (30,30) Y Visual Basic .NET voor studenten 6

 7. Methode oproepen • Correcte oproep • Aantal argumenten • Juiste type • Goede volgorde • Geen argumenten: toch () • Soms zijn methoden “overloaded” • Zelfde naam • Zelfde return type • Andere parameters Visual Basic .NET voor studenten 7

 8. Tekenmethoden • Teken op een stuk papier enkele vormen, samen met de correcte VB methode oproep • Wat is het verschil tussen een “Brush” en een “Pen” object? • Van welke klasse zijn de kleuren Black, Indigo, enz? Visual Basic .NET voor studenten 8

 9. Tekenmethoden • Lees de listing van het programma“Some Shapes” • Elke regel na de “Dim …” zijn statements en worden sequentieel uitgevoerd • Voorzie je problemen met dit programma als je dit thuis wil uitvoeren? • Wat kan een oplossing zijn voor dit probleem? Visual Basic .NET voor studenten 9

 10. Commentaar • Voorafgegaan door ‘ (single quote) • Wees kort, duidelijk, volledig • Schrijf geen overbodige commentaar • Dikwijls kan je commentaar vervangen door een methode(oproep), dit verhoogt de leesbaarheid (en herbruikbaarheid) van je code • VS tip: CTRL+KC en CTRL+KU of ' teken een driehoek paper.DrawLine(myPen,20,80,70,10) paper.DrawLine(myPen,70,10,120,80) paper.DrawLine(myPen,20,80,120,80) Visual Basic .NET voor studenten 10

 11. Methode ipv Commentaar • Private Sub DrawTriangle( _ • ByVal pen As Pen, _ • ByVal x1 As Integer, Byval y1 As Integer, _ • ByVal x2 As Integer, Byval y2 As Integer, _ • ByVal x3 As Integer, Byval y3 As Integer) • paper.DrawLine(pen,x1,y1,x2,y2) • paper.DrawLine(pen,x2,y2,x3,y3) • paper.DrawLine(pen,x3,y3,x1,y1) • End Sub • ... • Me.DrawTriangle(myPen,x1,y1,x2,y2,x3,y3) Visual Basic .NET voor studenten 11

 12. Discussie: Code conventies VB.NET • Welke code conventies ontdek je in de code van het handboek? Visual Basic .NET voor studenten 12