Inleiding tot het gebruik van graphics - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inleiding tot het gebruik van graphics PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inleiding tot het gebruik van graphics

play fullscreen
1 / 12
Inleiding tot het gebruik van graphics
196 Views
Download Presentation
eliza
Download Presentation

Inleiding tot het gebruik van graphics

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inleiding tot het gebruik van graphics Hoofdstuk 3

 2. In dit hoofdstuk … • Tekenfaciliteiten voor eenvoudige vormen • Methode aanroep • Argumenten doorgeven • Instructies schrijven die een programma vormen • Commentaar toevoegen Visual Basic .NET voor studenten 2

 3. OO voorstelling systeem Typisch aan OO programma’s is dat zij de realiteit rondom ons trachten te modelleren met “objecten”. Visual Basic .NET voor studenten 3

 4. OO voorstelling systeem Een “Object” is een instantie van een bepaalde “Klasse” … myPen = New Pen(Color.Black) paper = PictureBox1.CreateGraphics() … methodes kunnen worden opgeroepen paper.DrawLine(myPen,10,10,150,150) … en properties kunnen worden gebruikt. myPen.Color = Color.Red Visual Basic .NET voor studenten 4

 5. Demo: een eerste tekening • Project opties • Option Strict • Option Explicit • Let op de “IntelliSense” • Geen syntaxfouten laten staan • Pijl ↑ of ↓: varianten van methodes • F1 toets: help venster • Uitvoering: merk op, geen schermverversing, de afbeeldingen worden niet opnieuw getekend. Visual Basic .NET voor studenten 5

 6. Relatieve coördinaten X (10,10) Y (200,100) X Y (50,50) X (30,30) Y Visual Basic .NET voor studenten 6

 7. Methode oproepen • Correcte oproep • Aantal argumenten • Juiste type • Goede volgorde • Geen argumenten: toch () • Soms zijn methoden “overloaded” • Zelfde naam • Zelfde return type • Andere parameters Visual Basic .NET voor studenten 7

 8. Tekenmethoden • Teken op een stuk papier enkele vormen, samen met de correcte VB methode oproep • Wat is het verschil tussen een “Brush” en een “Pen” object? • Van welke klasse zijn de kleuren Black, Indigo, enz? Visual Basic .NET voor studenten 8

 9. Tekenmethoden • Lees de listing van het programma“Some Shapes” • Elke regel na de “Dim …” zijn statements en worden sequentieel uitgevoerd • Voorzie je problemen met dit programma als je dit thuis wil uitvoeren? • Wat kan een oplossing zijn voor dit probleem? Visual Basic .NET voor studenten 9

 10. Commentaar • Voorafgegaan door ‘ (single quote) • Wees kort, duidelijk, volledig • Schrijf geen overbodige commentaar • Dikwijls kan je commentaar vervangen door een methode(oproep), dit verhoogt de leesbaarheid (en herbruikbaarheid) van je code • VS tip: CTRL+KC en CTRL+KU of ' teken een driehoek paper.DrawLine(myPen,20,80,70,10) paper.DrawLine(myPen,70,10,120,80) paper.DrawLine(myPen,20,80,120,80) Visual Basic .NET voor studenten 10

 11. Methode ipv Commentaar • Private Sub DrawTriangle( _ • ByVal pen As Pen, _ • ByVal x1 As Integer, Byval y1 As Integer, _ • ByVal x2 As Integer, Byval y2 As Integer, _ • ByVal x3 As Integer, Byval y3 As Integer) • paper.DrawLine(pen,x1,y1,x2,y2) • paper.DrawLine(pen,x2,y2,x3,y3) • paper.DrawLine(pen,x3,y3,x1,y1) • End Sub • ... • Me.DrawTriangle(myPen,x1,y1,x2,y2,x3,y3) Visual Basic .NET voor studenten 11

 12. Discussie: Code conventies VB.NET • Welke code conventies ontdek je in de code van het handboek? Visual Basic .NET voor studenten 12