slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Regionalnog finansiranja CARDS 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Regionalnog finansiranja CARDS 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Regionalnog finansiranja CARDS 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Prezentacija projekata odabranih partnerstava privrednih komora u Srbiji u okvuru projekta Eurochambresa PIP 30. januar 2009.g. Projekat Eurochambres - Partneri za promociju investicija –. Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Regionalnog finansiranja CARDS 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Regionalnog finansiranja CARDS 2005


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prezentacija projekata odabranih partnerstava privrednih komora u Srbiji u okvuru projekta Eurochambresa PIP30. januar 2009.g. Projekat Eurochambres- Partneri za promociju investicija –

Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru

Regionalnog finansiranja CARDS 2005

sadr aj
Sadržaj

ProjekatEurochambres- Partneri za promociju investicija –

 • Kratka retrospektiva projekta Eurochambres “Partneri za promociju investicija”
 • Aktivnosti sprovedene od strane PKS uciljupripremekomorskogsistemaSrbije zaučestvovanjeuprojektuEurochambres „Partnerizapromocijuinvesticija“
partneri za promociju investicija projekat eurochambres
Partneri za promociju investicija Projekat Eurochambres

Razlog za pokretanje projekta od strane Eurochambres – nivo SDI u regionu Zapadnog Balkana

 • postojanje jaza između potencijalnih i realizovanih stranih direktnih investicija u regionu Zapadnog Balkana
partneri za promociju investicija
Partneri za promociju investicija

Kratak rezime projekta “Partneri za promociju investicija”

 • Projekat je zvanično pokrenut: maja 2008.g.
 • Opšti cilj projekta: Razvoj povoljnog okruženja za privlačenje stranih investicija u regionu Zapadnog Balkana
 • Zemlje korisnice: Albanija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija
 • Ciljna grupa: Privredne komore Zapadnog Balkana
 • Ukupni budžet: oko 1.180.000 (Regionalni CARDS 2005)
 • Ukupno trajanje projekta: 18 meseci
 • Organizacija: ECH (lider projekta) + 6 partnera (nacionalne komore ZB) + EU komore i komore ZB iz odabranih partnerst.
slide5

PARTNERS (2004-2005) kao prethodnica ovog projekta

 • Trajanje: 2 godine
 • Budžet: EUR 2.15 mil.
 • Rezultati:

- obučeno 700 komorskih kadrova

- sprovedene 2 studije o stanju regionalne konkurentnosti(anketirano više od 2000 kompanija svake godine)

- 15 partnerstava između komora EU – ZB

- 25 školarina za Akademije Eurochambres

- odlična prepoznatljivost projekta

slide6

Aktivnosti sprovedene od strene PKS uciljupripremekomorskogsistemazaučestvovanjeuprojektuEurochambres „Partnerizapromocijuinvesticija“

 • Početkom februara 2008.g.– inicijalni sastanak sa svim komorama u Srbiji (odmah nakon dobijanja materijala kojim je Eurochambres konkurisao kod EC za ovaj projekat) – distribuirane sve informacije o projektu dobijene od Eurochambresa; informacija o projektu postavljena i na sajt PKS
 • Nakon zvaničnog pokretanja projekta – maja 2008.g. održana su 3 pripremnasastanaka(24. juna, 02. jula i 10. jula 08.) uvezipripreme i učešćakomorskog sistema Srbije urealizacijiProjektaEurochambres – “Partneri za promociju investicija”, koncipiranje projekata kojim će Srbija konkurisati za ponuđena partnerstva
 • Rezultati : odlična informisanost komorskog sistema o projektu, ostvarena saradnja komora u Srbiji u izradi projekata za konkurisanje, uspeh - od ukupno 8 odabranih partnerstava, komore iz Srbije učestvuju u 5 partnerstava
slide7

Partneri za promociju investicija

 • Glavne aktivnosti –
 • Stvaranje 8 komorskih partnerstava zasnovanih na klasterima (najmanje 1 komora iz EU – najmanje 2 komore sa Zapadnog Balkana)
 • Istraživanje - prepreke za SDI
 • Obezbeđivanje 10 stipendija za srednji i viši stručni kadar komora ZB za pohađanje Eurochambres akademija (2008-2009.g.) u cilju povezivanja i ostvarivanja dugoročnih kontakata sa kolegama iz EU i drugih komora ZB
partneri za promociju investicija projekat eurochambres1
Partneri za promociju investicija Projekat Eurochambres
 • Komorska partnerstva
 • 8 komorskih partnerstava između komora EU i komora Zapadnog Balkana na bazi klastera
 • Svako partnerstvo usredsrediće se na jednu ili dve oblasti u kojima treba iskoristiti potencijal za SDI: turizam, hrana i piće, obnovljiva energija...
 • Trajanje: 10 meseci
 • Prosečan budžet: EUR 90.000
 • Učešće predstavnika relevantnih javnih institucija / lokalnih učesnika (agencije, ministarstva spoljne trgovine i druge odnosne institucije)

__________________________________________________

Iskazani interes za partnerstvima

 • 28 komora Zapadnog Balkana konkurisalo za partnerstva
 • 36 komora EU konkurisalo za partnerstva
spisak odabranih projekata i partnerstava u okviru projekta partneri za promociju investicija
Spisak odabranih projekata i partnerstava u okviru projekta “Partneri za promociju investicija”
spisak odabranih projekata i partnerstava u okviru projekta partneri za promociju investicija1
Spisak odabranih projekata i partnerstava u okviru projekta “Partneri za promociju investicija”
odabrani projekti i partnerstva vremenski redosled aktivnosti
Odabrani projekti i partnerstva – vremenski redosled aktivnosti
 • početak novembra 2008.g. – prihvatanje projekata i smernice
 • sredina - kraj novembra 2008.g. – inicijalna poseta partnera u projektu i izrada Akcionog plana
 • 4-5. decembar 2008.g. – “Kick-off sastanak” u PKS
 • decembar 2008.g. – sklapanje ugovora (ECH + po 1 komora EU iz odabranih partnerstava)
 • decembar 2008.- sredina septembra 2009. – implementacija aktivnosti iz Akcionog plana
 • oktobar 2009.g. – finalni izveštaj
 • novembar 2009.g. – finalni događaj / prezentacija rezultata
odabrana partnerstva odgovornosti
Odabrana partnerstva - Odgovornosti

I.

ECH: sveobuhvatna koordinacija, davanje smernica, kontrola, veza sa EC,...

Nacionalne privredne komore (LOs): koordinacija aktivnosti u zemlji, sprovođenje ankete i prikupljanje rezultatao SDI

Privredne komore EU: u svakom partnerstvu 1 EU komora će biti zadužena za administraciju i budžet; sve za razmenu najbolje prakse

Privredne komore Zapadnog Balkana: implementacija aktivnosti, organizacija sastanaka, saradnja sa lokalnim učesnicima u projektu

odabrana partnerstva odgovornosti1
Odabrana partnerstva - Odgovornosti

II.

Važi za sve učesnike

 • Poštovanje rokova
 • Promovisanje projekta

* Preporuke za obezbeđenje vidljivosti projekta

Bilo kakva obaveštenja o ovom projektu / publikacija

mora se navesti:

 • Da je projekat “Partneri za promociju investicija” projekat Eurochambres
 • Projekat se finansira iz sredstava EU (the project has received EU funding ili This project is supported by the EU under CARDS 2005 Regional funding)
ii istra ivanje o preprekama sdi
II. Istraživanje o preprekama SDI
 • Konsultacije sa oko 1000 kompanija iz svih sektora privrede i svih veličina u zemljama korisnicama + oko 1000 kompanija iz svih sektora privrede i svih veličina iz EU
 • Objavljivanje sveobuhvatnog izveštaja o mišljenju privatnog sektora kako da se unapredi investiciona klima na Zapadnom Balkanu
 • Obezbeđivanje inputa privatnog sektora za “Indeks reformi investicija” OECD koji će biti objavljen 2009. godine i u tom kontekstu učešće na okruglim stolovima između javnog i privatnog sektora
slide15

III. Obezbeđivanje 10 stipendija za srednji i viši stručni kadar komora ZB za pohađanje Eurochambres akademija (2008-2009.g.) u cilju povezivanja i ostvarivanja dugoročnih kontakata sa kolegama iz EU i drugih komora ZB

 • PredstavnikSrbijenaLetnjojakademijiEurochambres 2008.g. poodluciEurochambres biojeg. LasloKaraiizRegionalneprivrednekomoreSubotica. Naakademijijeučestvovao 51 predstavnikkomoraiz 25 zemalja.
 • Na Eurochambres akademiji 2009.g. u Francuskoj (28-31. januara) učestvuju mr Mirjana Kovačević i Kristina Đurić iz PKS.
slide16

Za bilo kakva pitanja u vezi projekta i saradnje sa Eurochambres

stojimo vam na raspolaganju

Snežana Rašeta-Peković - nacionalni koordinator

Tatjana Maksimović Vujisić - asistent nac. koor.

Tel: 011/3248-349; 3300-900/ lok. 175

Fax: 011/3248-060

Email: snezana.raseta@pks.rs; tatjana.maksimovic@pks.rs