slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Regionalnog finansiranja CARDS 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Regionalnog finansiranja CARDS 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Regionalnog finansiranja CARDS 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Prezentacija projekata odabranih partnerstava privrednih komora u Srbiji u okvuru projekta Eurochambresa PIP 30. januar 2009.g. Projekat Eurochambres - Partneri za promociju investicija –. Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Regionalnog finansiranja CARDS 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru Regionalnog finansiranja CARDS 2005' - iria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prezentacija projekata odabranih partnerstava privrednih komora u Srbiji u okvuru projekta Eurochambresa PIP30. januar 2009.g. Projekat Eurochambres- Partneri za promociju investicija –

Ovaj projekat je podržan od strane Evropske Unije u okviru

Regionalnog finansiranja CARDS 2005

sadr aj
Sadržaj

ProjekatEurochambres- Partneri za promociju investicija –

 • Kratka retrospektiva projekta Eurochambres “Partneri za promociju investicija”
 • Aktivnosti sprovedene od strane PKS uciljupripremekomorskogsistemaSrbije zaučestvovanjeuprojektuEurochambres „Partnerizapromocijuinvesticija“
partneri za promociju investicija projekat eurochambres
Partneri za promociju investicija Projekat Eurochambres

Razlog za pokretanje projekta od strane Eurochambres – nivo SDI u regionu Zapadnog Balkana

 • postojanje jaza između potencijalnih i realizovanih stranih direktnih investicija u regionu Zapadnog Balkana
partneri za promociju investicija
Partneri za promociju investicija

Kratak rezime projekta “Partneri za promociju investicija”

 • Projekat je zvanično pokrenut: maja 2008.g.
 • Opšti cilj projekta: Razvoj povoljnog okruženja za privlačenje stranih investicija u regionu Zapadnog Balkana
 • Zemlje korisnice: Albanija, BiH, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Srbija
 • Ciljna grupa: Privredne komore Zapadnog Balkana
 • Ukupni budžet: oko 1.180.000 (Regionalni CARDS 2005)
 • Ukupno trajanje projekta: 18 meseci
 • Organizacija: ECH (lider projekta) + 6 partnera (nacionalne komore ZB) + EU komore i komore ZB iz odabranih partnerst.
slide5

PARTNERS (2004-2005) kao prethodnica ovog projekta

 • Trajanje: 2 godine
 • Budžet: EUR 2.15 mil.
 • Rezultati:

- obučeno 700 komorskih kadrova

- sprovedene 2 studije o stanju regionalne konkurentnosti(anketirano više od 2000 kompanija svake godine)

- 15 partnerstava između komora EU – ZB

- 25 školarina za Akademije Eurochambres

- odlična prepoznatljivost projekta

slide6

Aktivnosti sprovedene od strene PKS uciljupripremekomorskogsistemazaučestvovanjeuprojektuEurochambres „Partnerizapromocijuinvesticija“

 • Početkom februara 2008.g.– inicijalni sastanak sa svim komorama u Srbiji (odmah nakon dobijanja materijala kojim je Eurochambres konkurisao kod EC za ovaj projekat) – distribuirane sve informacije o projektu dobijene od Eurochambresa; informacija o projektu postavljena i na sajt PKS
 • Nakon zvaničnog pokretanja projekta – maja 2008.g. održana su 3 pripremnasastanaka(24. juna, 02. jula i 10. jula 08.) uvezipripreme i učešćakomorskog sistema Srbije urealizacijiProjektaEurochambres – “Partneri za promociju investicija”, koncipiranje projekata kojim će Srbija konkurisati za ponuđena partnerstva
 • Rezultati : odlična informisanost komorskog sistema o projektu, ostvarena saradnja komora u Srbiji u izradi projekata za konkurisanje, uspeh - od ukupno 8 odabranih partnerstava, komore iz Srbije učestvuju u 5 partnerstava
slide7

Partneri za promociju investicija

 • Glavne aktivnosti –
 • Stvaranje 8 komorskih partnerstava zasnovanih na klasterima (najmanje 1 komora iz EU – najmanje 2 komore sa Zapadnog Balkana)
 • Istraživanje - prepreke za SDI
 • Obezbeđivanje 10 stipendija za srednji i viši stručni kadar komora ZB za pohađanje Eurochambres akademija (2008-2009.g.) u cilju povezivanja i ostvarivanja dugoročnih kontakata sa kolegama iz EU i drugih komora ZB
partneri za promociju investicija projekat eurochambres1
Partneri za promociju investicija Projekat Eurochambres
 • Komorska partnerstva
 • 8 komorskih partnerstava između komora EU i komora Zapadnog Balkana na bazi klastera
 • Svako partnerstvo usredsrediće se na jednu ili dve oblasti u kojima treba iskoristiti potencijal za SDI: turizam, hrana i piće, obnovljiva energija...
 • Trajanje: 10 meseci
 • Prosečan budžet: EUR 90.000
 • Učešće predstavnika relevantnih javnih institucija / lokalnih učesnika (agencije, ministarstva spoljne trgovine i druge odnosne institucije)

__________________________________________________

Iskazani interes za partnerstvima

 • 28 komora Zapadnog Balkana konkurisalo za partnerstva
 • 36 komora EU konkurisalo za partnerstva
spisak odabranih projekata i partnerstava u okviru projekta partneri za promociju investicija
Spisak odabranih projekata i partnerstava u okviru projekta “Partneri za promociju investicija”
spisak odabranih projekata i partnerstava u okviru projekta partneri za promociju investicija1
Spisak odabranih projekata i partnerstava u okviru projekta “Partneri za promociju investicija”
odabrani projekti i partnerstva vremenski redosled aktivnosti
Odabrani projekti i partnerstva – vremenski redosled aktivnosti
 • početak novembra 2008.g. – prihvatanje projekata i smernice
 • sredina - kraj novembra 2008.g. – inicijalna poseta partnera u projektu i izrada Akcionog plana
 • 4-5. decembar 2008.g. – “Kick-off sastanak” u PKS
 • decembar 2008.g. – sklapanje ugovora (ECH + po 1 komora EU iz odabranih partnerstava)
 • decembar 2008.- sredina septembra 2009. – implementacija aktivnosti iz Akcionog plana
 • oktobar 2009.g. – finalni izveštaj
 • novembar 2009.g. – finalni događaj / prezentacija rezultata
odabrana partnerstva odgovornosti
Odabrana partnerstva - Odgovornosti

I.

ECH: sveobuhvatna koordinacija, davanje smernica, kontrola, veza sa EC,...

Nacionalne privredne komore (LOs): koordinacija aktivnosti u zemlji, sprovođenje ankete i prikupljanje rezultatao SDI

Privredne komore EU: u svakom partnerstvu 1 EU komora će biti zadužena za administraciju i budžet; sve za razmenu najbolje prakse

Privredne komore Zapadnog Balkana: implementacija aktivnosti, organizacija sastanaka, saradnja sa lokalnim učesnicima u projektu

odabrana partnerstva odgovornosti1
Odabrana partnerstva - Odgovornosti

II.

Važi za sve učesnike

 • Poštovanje rokova
 • Promovisanje projekta

* Preporuke za obezbeđenje vidljivosti projekta

Bilo kakva obaveštenja o ovom projektu / publikacija

mora se navesti:

 • Da je projekat “Partneri za promociju investicija” projekat Eurochambres
 • Projekat se finansira iz sredstava EU (the project has received EU funding ili This project is supported by the EU under CARDS 2005 Regional funding)
ii istra ivanje o preprekama sdi
II. Istraživanje o preprekama SDI
 • Konsultacije sa oko 1000 kompanija iz svih sektora privrede i svih veličina u zemljama korisnicama + oko 1000 kompanija iz svih sektora privrede i svih veličina iz EU
 • Objavljivanje sveobuhvatnog izveštaja o mišljenju privatnog sektora kako da se unapredi investiciona klima na Zapadnom Balkanu
 • Obezbeđivanje inputa privatnog sektora za “Indeks reformi investicija” OECD koji će biti objavljen 2009. godine i u tom kontekstu učešće na okruglim stolovima između javnog i privatnog sektora
slide15

III. Obezbeđivanje 10 stipendija za srednji i viši stručni kadar komora ZB za pohađanje Eurochambres akademija (2008-2009.g.) u cilju povezivanja i ostvarivanja dugoročnih kontakata sa kolegama iz EU i drugih komora ZB

 • PredstavnikSrbijenaLetnjojakademijiEurochambres 2008.g. poodluciEurochambres biojeg. LasloKaraiizRegionalneprivrednekomoreSubotica. Naakademijijeučestvovao 51 predstavnikkomoraiz 25 zemalja.
 • Na Eurochambres akademiji 2009.g. u Francuskoj (28-31. januara) učestvuju mr Mirjana Kovačević i Kristina Đurić iz PKS.
slide16

Za bilo kakva pitanja u vezi projekta i saradnje sa Eurochambres

stojimo vam na raspolaganju

Snežana Rašeta-Peković - nacionalni koordinator

Tatjana Maksimović Vujisić - asistent nac. koor.

Tel: 011/3248-349; 3300-900/ lok. 175

Fax: 011/3248-060

Email: snezana.raseta@pks.rs; tatjana.maksimovic@pks.rs