Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uda 2012 aurkezpena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uda 2012 aurkezpena

Uda 2012 aurkezpena

196 Views Download Presentation
Download Presentation

Uda 2012 aurkezpena

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X LehenhezkuntzatikUnibertsitatemailarabitartean (biakbarne): Pasa den ikasturtekokontzeptuakargitzeko, datorrenikasturtekooinarriakfinkatu eta gaiakaurreratzekoegitenduguurterobezalaudakoeskeintza. Hauezgain, unibertsitatemailaradoanikaslegoari falta zaizkiontresnakematekoaukeraonaizaten da eskuarteandugungaraihoniprobetxuaateratzeko. Unibertsitarientzat, uztailakodeialdirakoazterketetarakoprestakuntzaematendugu. Ikasleakedozeingaiagaindituezbadu, era intentsiboanprestatukoduguhurrengourterakokargabat izan ezdadinaurtengeratuzaionikasgaihori. Ikastarobereziak: EGArenprestakuntza eta IKASKETA TEKNIKENudakoikastaroa.

  2. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X • Udan, Ekaina, Uztaila eta Abuztuarenlehen astean izangogara, ondokoegutegietanagertzendirenegunetan. • Egunhauetanordutegihonetanegingodugulan: • 9:30 – 11:30 • Gutxienez10 saioaukeratubehardira, nahidirenegunetanbanaturik. Hortikaurrera, 15 saio, 20, 25, etab…aukeratudaitezkeudaosoaaukeratu arte (eginbeharrekolanarenarabera) hilabetebatetan ala bietanbanaturik, zuenbeharretaraegokituz.

  3. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X • Bono bataukeratu (egunkopuruenarabera) • Egunakaukeratuegutegian • Mail batbidaliedotatelefonozdeitu. • Zenbat eta lehenagoeginaukerakhandiagoakizangodira. LH.kosaioakordubetekoakdira. Hortikaurrerabiordutakoak. Gorriz, 2010 – 2011 ikasturtekomatrikuladohan.

  4. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X IKASKETA TEKNIKENikastaroberezia: Urterokoeskeintza. Udagarairikegokiena da ikasketatekniketanmurgiltzeko, azterketenpresiorikgabetestuegokiekin has gaitezkelakolanean eta hemendikabiatuzzailtasunahandituzmarkatukoditugunhelburuaklortuz. Landukoditugunmodulorikgarrantzitsuenak, adinbakoitzeraegokituak, besteakbestehauekdira: • Irakurri eta entzundakoarenulermena. • Apunteak: erabilibeharrekoteknikak. • Informazioanolazabaldu. • ESKEMAikasketarenardatzgisa. • Memoriateknikak • Piktogramak • Azterketak Gomendagarria LH6 – BTX2 Oharra: ikastarohauez da kurtsoanzeharematenbainaudanetorridireneijarraipenaegitenzaie Kurtsoanzeharetorrizgero.

  5. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X telefonoa 943 46 63 61 (erantzungailua) 630 087 552 Isabel II hiribidea 6 Eskuineskilera 3.A helbidea Etortzekoaldezaurretikhitzorduahartu. maila idatzi Idaztekoklikeginhemen: Kokapen mapa

  6. Uda 2012 sarrera egutegia tarifak teknikak kontaktua X Eskerrikasko eta nahiduzuen arte. Udaona pasa. Maider eta Xanti