Vzdel vacie projekty krajina za kolou a voda v krajine
Download
1 / 13

Vzdelávacie projekty „Krajina za školou“ a „Voda v krajine“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Vzdelávacie projekty „Krajina za školou“ a „Voda v krajine“. w w w . k r a j i n a z a s k o l o u . s k w w w . v o d a v k r a j i n e . s k. OBLASTI PODPOTY:. environmentálna výchova žiakov na 2. stupni ZŠ a študentov na SŠ projektové vyučovanie e-learning medzipredmetové vyučovanie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vzdelávacie projekty „Krajina za školou“ a „Voda v krajine“' - ira-washington


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vzdel vacie projekty krajina za kolou a voda v krajine

Vzdelávacie projekty„Krajina za školou“a „Voda v krajine“

w w w . k r a j i n a z a s k o l o u . s k

w w w . v o d a v k r a j i n e . s k


Oblasti podpoty
OBLASTI PODPOTY:

 • environmentálna výchova žiakov na 2. stupni ZŠ a študentov na SŠ

 • projektové vyučovanie

 • e-learning

 • medzipredmetové vyučovanie

 • rozvoj kľúčových kompetencií


Environment lna v chova
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

 • poznávanie krajiny – jej minulosti a súčasnosti, mapovanie jej zmien a rozvoja

 • hľadanie vzťahu medzi prírodou a človekom

 • budovanie vzťahu k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu

 • tvorba vlastných názorov o životnom prostredí

 • aktívna práca v teréne


Projektov vyu ovanie
PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE

 • tímová práca

 • ťažisko práce na samotných študentoch, podpora osobnej iniciatívy a nezávislosti

 • aktívna účasť na hľadaní partnerov projektu, komunikácia s miestnymi autoritami

 • využitie moderných technológií

 • prezentovanie výsledkov projektu na verejnosti samotnými študentmi


E learning
E-LEARNING

ukážka prelínačky s témou

„Formy vody“

 • aktívna práca s internetom, webovou aplikáciou

 • moderné technológie: fotoaparát, kamera,

 • diktafón, scanner, SW programy


Ciele vzdel vac ch projektov
CIELE VZDELÁVACÍCH PROJEKTOV

 • zvýšiť záujem žiakov a študentov o životné prostredie, prírodné a kultúrne dedičstvo

 • zapojiť žiakov, študentov a učiteľov do verejnej diskusie o lokálnych problémoch

 • zviditeľniť školu v regióne, v miestnej komunite

 • podpora miestnych iniciatív


Krajina za kolou
KRAJINA ZA ŠKOLOU

 • porovnávanie minulosti a prítomnosti pomocou fotografií

 • medzinárodný program vychádzajúci z úspešného českého projektu „Znovuobjevené Krušnohoří“

 • obsah: webová aplikácia na tvorbu projektov + elearningový kurz

 • www.krajinazaskolou.sk


Prostredie webovej aplik cie
PROSTREDIE WEBOVEJ APLIKÁCIE

e-learningový kurz

mapa s lokalizáciou projektov / prezentačných materiálov

moje projekty

nastavenie užívateľa – rozdielne prostredie pre učiteľa a žiaka

vyhľadávanie projektov podľa názvu, školy, jazyka projekt, krajiny

nájdené projekty


Uk ka projektu
UKÁŽKA PROJEKTU

projekt obsahuje čiastkové podprojekty

názov projektu

textová časť podprojektu

prelínačka fotografií


E learningov kurz
E-LEARNINGOVÝ KURZ

 • environmentálny vzdelávací kurz, pomocou ktorého učitelia získajú vedomosti potrebné k realizácii programu, s využitím moderných IKT

 • ukážky z e-learningového kurzu z časti o fotografovaní

 • ukážky z e-learningového kurzu z časti o fotografovaní


Voda v krajine
VODA V KRAJINE

 • zameraný na zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany vôd

 • témy: kolobeh vody, formy vody, zmeny v krajine vplyvom vody

 • súčasťou interaktívny ozvučený kurz, približujúci metódu učenia E-U-R

 • fotosúťaž na tému VODA

 • www.vodavkrajine.sk


E kurz na t mu voda
E-KURZ na tému VODA

 • ozvučený kurz pre učiteľov

 • metodika tvorby aktivít inovatívnou metódou E-U-R

 • 4 lekcie na témy:

 • Vodné zdroje Ekoznačky

 • Voda v domácnosti

 • Čistenie odpadovej vody

projektom sprevádzajú animované postavičky Hugo a Bystrík


Kto sme
KTO SME

Centre for Modern Education (SK) , s.r.o.

Prírodovedecká fakulta UK

P.O.BOX 70

840 00 Bratislava 4

02/65423779

www.cfme.net

Sme medzinárodná e-learningová spoločnosť, ktorá naplno využíva výhody internetu. Ponúkame vzdelanie, prístupné kedykoľvek a kdekoľvek.Naše on-line vzdelávacie služby ponúkame základným a stredným školám a malým a stredným podnikom.Našim cieľom je implementácia informačných technológií do vzdelávacieho procesu.

Jan KALA

Centre for Modern Education (CZ)

Pobrezni 34, 186 00 Prague8

Czech Republic

tel: +420 603 808 144

[email protected]

www.cfme.net

Centre for Modern Education (SK), s.r.o.

Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina

840 00 Bratislava 4

02/65423779

www.cfme.net

Pripravila:

Mgr. Adriana Kováčová


ad