Rehabilitering för äldre
Download
1 / 15

Rehabilitering för äldre Statliga stimulansmedel sedan 2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Rehabilitering för äldre Statliga stimulansmedel sedan 2007 För 2010 – 2012 gemensamt program landsting/region och kommunerna. Del 1. Generell rehabiliteringsmodell Del 2. Strokerehabilitering. Stegvis implementering av modellen Steg 1

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rehabilitering för äldre Statliga stimulansmedel sedan 2007' - ipo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Rehabilitering för äldre

 • Statliga stimulansmedel sedan 2007

 • För 2010 – 2012 gemensamt program landsting/region och kommunerna


Del 1.

Generell rehabiliteringsmodell

Del 2.

Strokerehabilitering


Stegvis implementering av modellen

Steg 1

Testa delar av strokemodellen i praktiken för att få fram ett underlag till beslut om fortsättningen med förslaget Lars väg.


Projekt - Rehabilitering för äldre i Halland –

Lars väg (implementering steg 1)

Projektmålet är att ta fram ett underlag till beslut för en länsgemensam modell för rehabilitering för äldre personer i Halland – Lars väg.


Flöde/ansvarsfördelning vid mild och måttlig stroke

 • SLUTENVÅRDEN Sjukhusen

 • - Direkt till strokeplats

 • - Rehabiliteringsplan rapporteras till öppenvården

 • - Överrapportering vid utskrivning från sjukhus

 • till rehabiliteringsteam i öppenvård för fortsatt rehabilitering

 • ÖPPENVÅRDEN

 • Neurorehabiliteringsteam

 • - Ansvarar för bedömning och ev. fortsatt rehabilitering efter

 • utskrivning från sjukhuset

 • - Poliklinisk behandling prioriteras

 • - Samverkan med rehabiliteringsteamen VVH/i kommunerna

 • Rehabiliteringsteam VVH/i kommunerna

 • Åtgärder i hemmet (t ex träning, hjälpmedel/anpassning i boendet)

 • Samverkan med neurorehabiliteringsteamen

 • Gemensam rehabiliteringsplan för tydlig ansvarsfördelning tas fram.


Flöde/ansvarsfördelning vid svår stroke

SLUTENVÅRDEN

Sjukhusen

- Direkt till strokeplats

- Rehabiliteringsplan rapporteras till öppenvården

- Överrapportering vid utskrivning från

sjukhus till rehabiliteringsteam i öppenvård för

fortsatt rehabilitering

Rehabiliteringspersonalen på sjukhusen avgör utifrån

patientens tillstånd vem som ska fortsätta rehabiliteringen i öppenvården.

ÖPPENVÅRDEN ÖPPENVÅRDEN

Neurorehabiliteringsteam Rehabiliteringsteamen VVH och i kommunerna

- Poliklinisk behandling prioriteras - Åtgärder i hemmet (t ex träning, hjälpmedel/

- Samverkan med anpassning i boendet)

rehabiliteringsteamen VVH/i - Samverkan med neurorehabiliteringsteamen

kommunerna

Gemensam rehabiliteringsplan för tydlig ansvarsfördelning tas fram i öppenvården.


Projekt Rehabilitering för äldre i Halland – Lars väg (implementering steg 1)

Hallands sjukhus

Bedömning

Mild/måttlig

stroke

Svår stroke

Remiss med

Rehabiliteringsplan

Remiss med

Rehabiliteringsplan

Remiss med

Rehabiliteringsplan

Rehab-

samordnare

Närsjukvården

Vårdplanerings-team

Kommunen

Neurorehabteam

Basteam - rehab Vårdenheten

Rehabteam

Ing-Marie Norin 2014-01-24


Projektorganisation
Projektorganisation (implementering steg 1)

Projektgrupp

Ingrid Kvist, utvecklare, Hallands sjukhus, Region Halland

Gunilla Velin, affärsområdeschef, Närsjukvården, Region Halland

Marita Everås, verksamhetsutvecklare, Halmstad kommun

Gunvi Jönsson, utvecklingsledare, Avd. för regional samverkan, Region Halland

Projektstöd

FoUU, Region Halland

Strokesjuksköterska, Hallands sjukhus, Region Halland

Josefin Levander, kommunikatör, Avd. för regional samverkan, Region Halland

Carolin Bernsfelt, ekonom, Utvecklingscentrum, Region Halland

Roger Kindberg, utvecklare, Avd. för regional samverkan, Region Halland

Eva Persson, utvecklare, Avd. för regional samverkan, Region Halland


Styrgrupp (implementering steg 1)- Taktiska gruppen inom programområdet Äldre

Kommunerna:

Ann-Helen Svensson, verksamhetschef/Anneli Hafström, enhetschef, Kungsbacka kommun

Anna Nielsen, utvecklingsstrateg, Varbergs kommun

Ola Götesson, verksamhetschef, Falkenbergs kommun

Christina Svensson, enhetschef/utredare/utvecklare, Hylte kommun

Marita Everås, verksamhetsutvecklare, Halmstads kommun

Jennie Andersson, avdelningschef, Laholms kommun

Region Halland:

Lise-Lott Severinsson, verksamhetsutvecklare, Hallands sjukhus, Region Halland

Gunilla Velin, affärsområdeschef, Närsjukvården, Region Halland

Gunvi Jönsson, utvecklingsledare, Avd. för regional samverkan, Region Halland  (sekreterare)


Rutin för samordnad rehabilitering (implementering steg 1)

En överenskommelse om rutin finns framtagen mellan kommunerna och Landstinget Halland.


Mall – samordningsplan (implementering steg 1)

I överenskommelsen finns en mall för den gemensamma rehabiliteringsplanen.


Strukturerad utvärdering (implementering steg 1)

Metod

Som underlag i utvärderingen används data från Riks-Stroke, ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård, och enkätsvar från berörda verksamheter.

Testperiod

2014-01-01 t o m 2014-12-31

FoUU

Utvärderingen görs i samarbete med FoUU-avdelningen på Region Halland.


Kontaktuppgifter (implementering steg 1)

Projektledare

Ing-Marie Norin

[email protected]

Tel: 0761 - 46 83 84

Avdelningen för regional samverkan

Region Halland

Läs mer om Lars väg på

www.regionhalland.se/larsvag


ad