kapittel 4 f restellingar om det norske n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kapittel 4 Førestellingar om det norske

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Kapittel 4 Førestellingar om det norske - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Kapittel 4 Førestellingar om det norske.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapittel 4 Førestellingar om det norske' - iorwen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kapittel 4 f restellingar om det norske
Kapittel 4Førestellingar om det norske

Læreplanen seier at du skal kunne• forklare korleis ulike førestellinger om det norske blei skaptei sentrale tekstar frå 1800 til 1870• forklare korleis litteratur og andre kunstuttrykk i og utanfor Noreghar påverka kvarandre dei siste hundreåra• lese eit utval av sentrale norske tekstar frå mellomalderen og framtil 1870 i original språkdrakt og reflektere over språk og innhald

Tema vg2

slide2

Kunstnaren har teke to fotografi av eit bilete av målaren Lars Hertervig. Blitsen frå fotoapparatet speglar seg i bileta, slik at det blir ein slags kommentar til det romantiske biletet.

Mari Slaatelid (f. 1960): Romantic Backdrop with a Flash No 1 og No 2, 2003

f restellingar om det norske
Førestellingar om det norske

Læreplanen seier at elevane skal kunne

 • forklare korleis ulike førestellingar om det norske blei skapte i sentrale tekstar frå 1800 til 1870

Tema vg2, kap 4

slide4

Førestellingar om det norske

Johan Christian Dahl (1788–1857): Bjerk i storm, 1849

Svein Rønning (f. 1946): Samtale, 1979

Dette er eit døme til på samtidskunst som kommenterer nasjonalromantisk kunst. Her er kommentaren ikkje så subtil, med kraftige overstrykingar og målingsflekker spreidde utover. Det kvite i framgrunnen kan minne om halsen på eit strengeinstrument.

Tema vg2, kap 4

f restellingar om det norske1
Førestellingar om det norske

Kva er ein nasjon?Svar: Det er ei gruppe menneske som blir oppfatta som og føler seg som ein einskap.To tradisjonelle oppfatningar:a Ein plikt- og rettsfellesskap

 • ideal fra opplysningstida og den franske revolusjonen
 • alle i landet skal vere frie, likestilte og ha visse rettar
 • yte noko til gjengjeld (til dømes respektere lovene i landet)

Tema vg2, kap 4

f restellingar om det norske2
Førestellingar om det norske

b Ein kulturfellesskap

 • tysk romantisk tradisjon
 • ei gruppe menneske som i hovudsak har

- det same språket

- den same religionen

- ei felles historie

- ei oppfatning av at dei høyrer saman

Tema vg2, kap 4

f restellingar om det norske3
Førestellingar om det norske

Grunnlova

 • demokratisk
 • maktfordelings-

prinsippet

 • symbol på norsk

fridom/sjølvstende

 • medborgarlege rettar
 • kulturfellesskap
 • tru på politiske

institusjonar

Oscar Wergeland (1844–1910): Riksforsamlingen på Eidsvoll, 1885

Tema vg2, kap 4

f restellingar om det norske4
Førestellingar om det norske

Naturen

 • nasjonalt symbol

(stordom)

 • romantisk

naturdyrking

 • ulik naturen i

Danmark

 • samanheng mellom

naturen og

folkekarakteren?

Torbjørn Rødland (f. 1970):

I et norsk landskap 18, 1995

Tema vg2, kap 4

f restellingar om det norske5
Førestellingar om det norske

Språket

 • dansk skriftspråk?
 • norsk skriftspråk?

– fornorske

– skape eit nytt språk

 • to språk –

ingen nasjon?

P.A. Munch, H. Wergeland, Ivar Aasen og Arne Garborg

Tema vg2, kap 4

f restellingar om det norske6
Førestellingar om det norske

Frå utgravinga av Osebergskipet Hamar Olympiahall

Historia

 • trekkje linjene tilbake til mellomalderen
 • vise historisk kontinuitet
 • folkekarakter
 • odelsbonden
 • innvandringsteori

Tema vg2, kap 4

f restellingar om det norske7
Førestellingar om det norske

Diktinga

 • nasjonsbyggjande
 • linjer til eldre litteratur
 • val av motiv
 • idyllisering
 • naturromantikk
 • folkekarakteren

Jørgen Moe, J.S. Welhaven,

Bj. Bjørnson og H. Ibsen

Tema vg2, kap 4

f restellingar om det norske8
Førestellingar om det norske

Hans Gude (1825–1903): Høyfjell i soloppgang, 1854

Kva blir oppfatta som norsk i dag?

 • «Mellom bakkar og berg» anno 1854

Tema vg2, kap 4

f restellingar om det norske9
Førestellingar om det norske

Anne Katrine Dolven f.1953):

1.15 am South, 2003

Kva blir oppfatta som norsk i dag?

 • «Mellom bakkar og berg» anno 2003

Tema vg2, kap 4

slide14

Biletliste

Tema vg2, kap 2