VCLB Maasland - PowerPoint PPT Presentation

iona
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VCLB Maasland PowerPoint Presentation
Download Presentation
VCLB Maasland

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
122 Views
Download Presentation

VCLB Maasland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VCLB Maasland Info werking CLB Voorstelling VCLB Maasland Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 2. VCLB Maasland Info werking CLB • Inhoud • Algemeen • CLB-werking binnen GVBS Jan Rosier • Vragen Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 3. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • Voortgevloeid uit: Medisch schooltoezicht (MST) en Psycho-medisch-sociaal centrum (PMS) • CLB’s sinds 1/9/2000 Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 4. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • Opdrachtsverklaring: • De doelstelling is dat leerlingen hun onderwijsloopbaan succesvol doorlopen Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 5. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • Opdrachtsverklaring: • Bijdragen tot het welbevinden van de leerling nu en in de toekomst. Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011


 6. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • 4 werkdomeinen: • Preventieve gezondheidszorg • Leren en studeren • Onderwijsloopbaanbegeleiding • Psychisch en sociaal functioneren Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 7. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • Werkdomein preventieve gezondheidszorg • Medisch onderzoek (1ste en 2de KK, 1ste, 3de en 5delj, 1ste en 3de sec) bv. groei, zicht, enz. • Vaccinaties • Besmettelijke ziekten bv. Luizen Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 8. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • Werkdomein leren en studeren • Vragen met betrekking tot leerprocessen, leervorderingen, studiemethodes, enz. Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 9. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • Werkdomein onderwijsloopbaanbegeleiding • Vragen met betrekking tot leerplicht, studiekeuzes, enz. Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 10. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • Werkdomein psychisch en sociaal functioneren • Vragen met betrekking tot welbevinden en gedrag in relatie met anderen Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 11. VCLB Maasland Info werking CLB Algemeen Verplicht aanbod Verzekerd aanbod Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 12. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • Verplicht aanbod = • Tussenkomsten waaraan de ouders en school moeten meewerken en die het CLB verplicht dient uit te voeren • bv. leerplicht, medische consulten en maatregelen bij besmettelijke ziektes Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 13. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • Verzekerd aanbod = • CLB-aanbod dat het centrum moet aanbieden, maar waar de school niet verplicht is op in te gaan • bv. eerstelijnsbegeleiding, informatieverstrekking rond onderwijsmogelijkheden, initiatieven rond zorgbeleid, enz. Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 14. VCLB Maasland Info werking CLB • Algemeen • Werkingsprincipes • vraag gestuurd • leerling staat centraal • multidisciplinair • gratis • onafhankelijk Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 15. VCLB Maasland Info werking CLB VCLB binnen GVBS Jan Rosier Multidisciplinair Arts: Dr. Nele Bracke P.M.W.: Jan Schryvers M.W.: Jean-Pierre Hermans P.P.C.: Johan Straetemans Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 16. VCLB Maasland Info werking CLB VCLB binnen GVBS Jan Rosier Werken met ankerfiguren voor cliënten en school anker kleuters: Jan Schryvers anker 1ste-3de leerjaar: Johan Straetemans anker 4de -6de leerjaar: Jean-Pierre Hermans Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 17. VCLB Maasland Info werking CLB VCLB binnen GVBS Jan Rosier Werken met ankerfiguren voor cliënten en school MAAR: belang/vraag cliënten en school centraal DUS: flexibiliteit centraal Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 18. VCLB Maasland Info werking CLB • VCLB binnen GVBS Jan Rosier • Aanwezig op zorgoverleg 2 keer per maand • Aanwezig MDO’s 1ste en eind 2de trimester Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 19. VCLB Maasland Info werking CLB • VCLB binnen GVBS Jan Rosier • Stappenplan voor oriëntering S.O. • Mogelijkheid tot kortdurende begeleidingen op school Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 20. VCLB Maasland Info werking CLB Bereikbaarheid Telefonisch tijdens kantooruren 089/77 97 30 Via mail: maasmechelen@vclblimburg.be Website: www.vclblimburg.be Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011

 21. VCLB Maasland Info werking CLB Vragen? Ouderraad GVBS Jan Rosier 12/05/2011