1 / 33

Måling

Måling. En vanlig aktivitet i barnehagen Barna leker med dukker og skal finne et teppe som de kan legge over dukkesenga - teppet må være stort nok Barna pakker inn en presang - de må finne et stykke innpakningspapir som er stort nok til å dekke hele pakken

iolana
Download Presentation

Måling

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Måling En vanlig aktivitet i barnehagen • Barna leker med dukker og skal finne et teppe som de kan legge over dukkesenga - teppet må være stort nok • Barna pakker inn en presang - de må finne et stykke innpakningspapir som er stort nok til å dekke hele pakken • Barna leker sykehus og lager saft til "pasientene" - saften må fordeles likt i de fire glassene • osv.

 2. Barns hver dag er rik på situasjonerder benyttes måling • Gi noe eksempler på slik situasjoner.

 3. Hensikt med å gjøre målinger Bli kjent med • Enheter • Tall – og ikke kun hele tall • Sammenlikningsord • Prinsipper for målinger Dessuten er målinger • En del av den virkelige verden og gir bl.a. utgangspunkt for samtale • GØY

 4. Målinger • sammenlikner to eller flere objekter • er relative • Direkte sammenlikning • Indirekte sammenlikning

 5. Enkleste form – direkte sammenligning • Rygg mot rygg • Vippehuske

 6. Måleredskaper • Må være funksjonelt • Måltall • Størrelse måleredskap – størrelse måltall • Måleenheten kan variere (kopp, pinne, tau, menskeskropdel.) • Indirekte mål – sette merker

 7. Måling - sammenligning • Måling krever en enhet

 8. Alle måletall må ha enhet for å være meningsbærende.

 9. Menneskekroppen • Er godt utgangspunkt som måleredskap • Det er konkret og ikke abstrakt for barn

 10. Målingsaktiviteter dreier seg ofte om (direkte) sammenligning • Barna vil oppleve ovre tid at en slik sammenligning ofte er vanskelig. Hvorfor? • Barna vil oppleve behovet for: • Indirekte mål • Måleredskaper • Måleenheter (standardiserte)

 11. Fra direkte måling til indirekte måling • Dette krever en god del forberedelser

 12. Fra direkte måling til indirekte måling • Dette krever en god del forberedelser • Den kan være lurt å lære barn å måle riktig.- de to nedrest bilder viser feil måling.

 13. Kan vi klare oss bare med en bestemt måleenhet? • Er det rimelig å måle omkretsen av en fotballbane med måleenheten millimeter? • Er det rimelig å bruke måleenheten kilometer for å måle en strykejern ? • Vi trenger flere måleenheter ettersom hva skal måles.

 14. Enheter – noe vi er enige om Det metriske system (SI-systemet) har følgende grunnleggende enheter: • Kilogram def: kilogramslodd • Sekund def: 1 s= 9 192 631 770 perioder av 133Cs • Meter def: 1m er så langt lyset går i løpet av 1/299792458 s i tomt rom. • Kelvin (temperatur) • Ampere (strøm) • Candela (lys) • Mol (stoffmengde)

 15. Lengdemål • Måleenheter – mening/innhold • Sammenheng • Historie( En svensk fot = 29,690cm, En norsk fot = 31,374cm, En fransk fot = 32,484cm ) • Standardisering – stadig viktigere • SI-systemet/det metriske systemet • Avstanden lyset tilbakelegger i absolutt vakum i løpet av 1/299 792 458 sekund

 16. Flatemål • Hvordan måler vi flatemål? • Lengde ∙ bredde (men da regner vi det jo egentlig ut...) • Antall håndflater

 17. Flatemål • Måleenheter • Kvadratmeter – m² • Kvadratcentimeter – cm² • Kvadratdesimeter – dm²

 18. Hulmål

 19. Hulmål • Barns erfaringer • Hvilken bøtte rommer mest? • Hvilket glass er størst (gir mest melk)? • Hvilken kopp får jeg mest kakao i? • Dagligtale • Liter melk/is • Kubikkmeter grus • Håndfull, dash, skvett, osv. • Kopp, spiseskje, barneskje, knivsodd,...

 20. Hulmål • Standardisering – enheter • Kubikkcentimeter = terning 1cm ∙ 1cm ∙ 1cm • Kubikkmeter • Kubikkdesimeter • Utforsking (mange muligheter) • Liter (melk, juice) • Hvor mye er ½ liter? • Fylle bøtte med vann – tømme ut • Gamle måleenheter • Pott = 0,96 liter («åtte potte rømme...») • Kanne = 1,93 liter

 21. Vekt • Barns erfaringer • Ulik tyngde • Bamse – stein • Full flaske – tom flaske • Vippehuske • Sammenheng vekt – volum

 22. Vekt • Gamle måleinstrumenter • Skålvekt • Nye måleenheter • Kilogram • Hektogram (100 g) • Gram • Milligram

 23. SI-systemet • Det internasjonale målesystemet (Systeme International d'Unités) • Mest utbredte målesystem i verden • Foreslått ved konferanse for mål og vekt i 1954 og 1960 • Innført i Norge 19. juni 1977 • Land som USA og Storbritannia bruker i stor grad annet system

 24. Måling Tid

 25. Tid • Hva er kort eller lang tid – avhenger det av hva vi gjør? Opplevd tid kan avvike fra målt tid (Den subjektive tiden og den objektive tiden er sjelden sammenfallende (?))litteraturforslag Michael Ende: Momo eller kampen om tiden

 26. Objektiv tid • Årets, månedens og døgnets lengde • Kalender i barnehagen? • Klokker – og andre tidsmålere

 27. Subjektiv • Bortkast tid • 10 år er ingen ting, du er bare en guttunge • Jeg har så litte tid til deg i dag.

 28. Arbeide med tid Noen viktige momenter • Rekkefølger • Fortid, nåtid, og framtid • Tidsord

 29. Rekkefølger • Hendelser følger hverandre i et bestemte mønster. • Frokost middag kveldsmat  1 dag • Vår sommer høst vinter  1 år Gi flere slike eksempler

 30. Fortid, nåtid, og framtid • For de minste barna nåtida er viktigste, ”etter middag” kan være like lang som neste dag.- Dette henger med at de har så få erfaringer med tid, det har de rett og slett ikke rykket. • Tid er en vanskelig begrep for barn.- Minutter, timer, dager, uker, måneder …… - Det er ikke like lett å måle en time som en penn.

 31. Tidsord • Rekkefølge: før, etter, først , sist, snart, senere, etterpå, neste, forrige, straks. • Relativ tid (avgrenset tidsrom): en stund, et øyeblikk, en dag, en natt, et døgn, en time,…. • Absolutt (bestemte tidspunkt): i dag, i natt, spisetid,…

 32. Forslag for tilrettelegge

 33. Forslag for tilrettelegge

More Related